El signe d'admiració s'utilitza per expressar admiració o exclamació. Sigui quina sigui la llargada o l'entonació de la frase, el signe d'admiració només s'ha d'escriure al final, immediatament després del caràcter precedent, i el seu punt serveix alhora de punt final.

Usos del signe d'exclamació

En frases exclamatives directes

El signe d'admiració s'utilitza al final d'una frase per marcar-ne el caràcter exclamatiu. 

quant de temps perdut!; quina eficàcia!; una de les persones encausades va afirmar que no solament no se'n penedia, sinó que si pogués hi tornaria!