Com a norma general, la separació entre línies ha de ser d'un sol espai o espai senzill. Amb tot, en alguns casos, com per exemple en els textos que calgui fer corregir, traduir o publicar, cal utilitzar el doble espai.