Les estructures nominals, en què s'utilitza un nom en substitució del verb corresponent, sovint són més llargues, més abstractes i més impersonals, i per tant més difícils d'entendre que les frases amb verb corresponents. Per aquest motiu, tot i que es tracta d'una estructura que en molts casos no presenta problemes de comprensió, convé no abusar-ne. 

En cadascun dels exemples següents, la primera frase presenta una estructura verbal, per la qual cosa és preferible a la segona, que en presenta una de nominal:

el jutge ha decidit embargar-li els béns [millor que no pas el jutge ha decidit l'embargament dels seus béns]; s'encarregarà de controlar i de centralitzar diversos àmbits [millor que no pas s'encarregarà del control i de la centralització de diversos àmbits]; s'ha decidit ampliar la biblioteca de la institució [millor que no pas s'ha decidit l'ampliació de la biblioteca de la institució]; convé determinar en quins supòsits és possible aplicar aquest decret [millor que no pas convé determinar en quins supòsits és possible l'aplicació d'aquest decret]