addenda 
apartat 
apèndix 
article 
autor/a 
bibliografia 
butlletí 
caixa alta 
caixa baixa 
capítol 
circa, ll. ("a l'entorn de") 
citat/ada 
coautor/a 
coberta 
coedició 
coeditat/ada 
coeditor/a 
col·laborador/a 
col·lecció 
columna 
compilador/a 
confer, ll. ("compareu") 
continuació 
continuador/a 
coordinador/a 
correcció 
corrector/a 
curador/a 
cursiva 
diccionari 
dipòsit legal 
director/a 
document 
edició 
edició ampliada 
edició augmentada 
edició corregida 
edició corregida i augmentada 
edició revisada 
editat 
editor/a 
editorial 
enciclopèdia 
epíleg 
epístola 
escena 
estrofa 
et alii, ll. ("i d'altres") 
exemple 
facsímil 
fascicle 
figura 
foli 
full 
glossari 
gràfic 
gravat 
ibidem, ll. ("en la mateixa obra citada") 
ídem 
il·lustració 
il·lustrador/a 
il·lustrat/ada
impremta 
imprès/esa 
impressió 
incunable 
índex 
introducció 
làmina 
línia 
litografia 
lligall 
loco citato, ll. ("en el mateix lloc citat") 
majúscula 
manuscrit 
minúscula 
negreta 
nota 
nota bene, ll. ("pareu atenció") 
nota de la compiladora 
nota de la redacció 
nota de la traductora 
nota de l'autor/a 
nota del compilador 
nota de l'editor/a 
nota del traductor 
número 
número internacional normalitzat per a les publicacions 
en sèrie (international standard serial number, angl.) 
número internacional normalitzat per als llibres 
(international standard book number, angl.) 
opere citato, ll. ("en l'obra citada") 
original 
pàgina 
paràgraf 
pàssim 
per exemple 
pergamí 
portada 
prefaci 
presentació 
pròleg 
pseudònim 
publicació 
quadre 
redacció 
redactor/a 
reedició 
reeditat/ada 
reimpressió 
revisat/ada 
revisió 
rodona 
següent 
sense any 
sense data 
sense nom 
sense peu d'impremta 
sèrie 
signatura 
sine loco, ll. ("sense lloc") 
subtítol 
sumari 
suplement 
tipografia 
tipogràfic/a 
títol 
tom 
traducció 
traduït/ïda 
traductor/a 
transcripció 
transcriptor/a 
vegeu 
vers 
versaleta 
versicle 
vide o videte, ll. ("vegeu") 
vinyeta 
volum
add.
apt.
ap.
art.
aut. 
bibl. / bibliogr. 
butll. 
c. a.
c. b.
cap.
c. 
cit.
coaut.
cob.
coed.
coed.
coed.
col·l.
col·l.
col.
comp.
cf.
cont.
cont.
coord.
corr.
corr.
cur.
curs.
dicc.
dip. leg. / DL
dir.
doc.
ed.
ed. ampl.
ed. augm.
ed. corr.
ed. corr. i augm.
ed. rev.
ed.
ed.
ed.
enc.
ep.
ep.
esc. 
estr.
et al.
ex.
facs. 
fasc.
fig. 
f. 
f. 
gl. / gloss. 
gràf.
grav. 
ibid. 
íd.
il·l.
il·l.
il·l.
impr.
impr.
impr. 
inc.
índ.
intr.
làm.
lín.
litogr.
llig.
loc. cit.
maj.
ms.
min.
negr.
n.
NB
n. de la c.
n. de la r.
n. de la t.
n. de l'a. 
n. del c. 
n. de l'e.
n. del t.
núm.

ISSN 

ISBN
op. cit.
orig.
pàg. / p.
par.
pàss.
p. ex.
perg.
port.
pref.
pres.
pròl.
pseud.
publ.
quad.
red.
red.
reed.
reedit.
reimpr.
rev.
rev.
rod.
seg.
s. a.
s. d.
s. n.
s. p. i.
sèr.
sign.
s. l.
subt.
sum.
supl.
tip. / tipogr.
tip. / tipogr.
tít.
t. 
trad.
trad.
trad.
transcr.
transcr.
v. / veg.
v.
vers.
v.
v. 
viny. 
vol.