Al llarg d'aquest curs acadèmic 2018-2019 Idiomes UPF ha tornat a superar la xifra de 4.300 estudiants, així com la de més de 3.400 proves lingüístiques realitzades.

Més de 4.300 persones han escollit Idiomes UPF al llarg d'aquest curs acadèmic per a una formació en idiomes amb qualitat universitària i han fet un curs de qualsevol de les modalitats i llengües diferents que conformen la nostra oferta acadèmica (alemany, anglès, àrab, català, espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès). Aquest volum d'estudiants situa Idiomes UPF com un dels serveis universitaris d'idiomes més importants.

Any rere any, arriben a la universitat estudiants amb un millor nivell d'anglès. Això és especialment cert a la UPF, on un 60%  arriben amb un nivell avançat (B2.2 del MECR) o superior. Per aquesta raó, resulta important la política lingüística de la UPF, que persegueix l'excel·lència i anima els estudiants a anar més enllà de l'assoliment del requisit d'idioma (B2.2 de lMECR) i a marcar la diferència i arribar a un nivell superior d'anglès i a un bon domini d'altres llengües, per obtenir així el Mínor en Plurilingüisme UPF. Iniciatives com ara el Campus Plurilingüe UPF d’estiu, que ofereix a la comunitat UPF i a la societat en general l’oportunitat de conèixer fins a 6 llengües i cultures diferents (francès, italià, alemany, rus, àrab i xinès), a preus reduïts, subratlla de manera inequívoca aquesta aposta decidida de la Universitat per les llengües.

Cal esmentar el fet que el 92% dels participants als cursos d’idiomes pertanyen a la comunitat UPF, mentre que un 8% són persones externes. Val a dir que les llengües més demanades són les tres llengües de treball de la UPF: l’anglès (40,2%), el castellà (28,2%) i el català (12,8%).

Idiomes UPF continua impartint assignatures de grau d’idiomes en diferents centres adscrits i, en aquesta línia, ha estat responsable de la formació de gairebé 1.300 estudiants de grau d'ESCI, Tecnocampus-Mataró Maresme i ESIM, en llengües com l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià.

Com a servei d'avaluació i certificació lingüística, Idiomes UPF ha dissenyat, elaborat i organitzat un total de 3.435 proves lingüístiques (de diagnòstic i certificació) al llarg d'aquest curs acadèmic. Aquest servei ha experimentat un increment (17,72%) en les proves de certificació DELE, àmpliament demanades per estudiants internacionals de la UPF i públic extern.

 

1. Formació lingüística dels estudiants de grau i de postgrau de la UPF

1.1. Programa de català

Aquests cursos constitueixen, juntament amb el castellà, el nucli d'activitats del programa per als alumnes no locals. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes.

Programa institucional UPF

Cursos trimestrals de llengua catalana de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell avançat, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi, estudiants de la resta d'Espanya i estudiants estrangers de grau. Aquest any, per primera vegada, la UPF ha volgut obrir la porta d’aquesta formació de català de qualitat universitària al públic extern, una iniciativa que es preveu anar consolidant.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han obert un total d’11 grups de tres nivells diferents, amb una durada de 45 hores, distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre d'estudiants total ha estat de 199 alumnes (increment d’un 2,4% respecte al curs passat).
 • CATALAN LANDING PROGRAMME: aquesta oferta, que ha continuat tenint molt bona acollida, amb 210 inscrits, ofereix dins del pack d’acollida express un taller de cultura molt sintètic de 6 hores (Catalan Culture Survival Kit) i un altre de llengua de 15 hores (Catalan Language Survival Kit), amb la finalitat d’oferir una acollida cultural i lingüística que en només dues setmanes prepari els estudiants no catalanoparlants de màster i de doctorat per tal de començar els seus estudis a la UPF en condicions òptimes. D’altra banda, el pack d’acollida inclou dos cursos complementaris de 15 hores cadascun per tal d’adquirir uns coneixements més aprofundits sobre cultura (A Quick Glance at Catalonia i What Else Should I Know About Catalan Culture?) i un altre curs de 45 hores de nivell inicial de llengua (Starting Catalan).
 • Oferta de cursos no presencials a través de Parla.cat: s'han fet tres cursos de diferents nivells (des del nivell B2.1 del MECR fins al nivell C1.1 del MECR), amb una participació total de 30 persones, en el si d'un itinerari dissenyat específicament per poder assolir el nivell C1 de català.
 • Curs específic de preparació del diploma oficial de nivell de Suficiència (C1 del MECR): s'ha fet novament un curs de 30 hores de preparació del Certificat Interuniversitari de nivell de suficiència de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), adreçat a tota la comunitat universitària de la UPF (estudiants de grau i de postgrau, PDI i PAS). Aquest curs ha tingut una participació de 14 persones.

Programa de perfeccionament

S'han fet dues edicions del curs de preparació del nivell superior (C2 del MECR) de català, amb un total de 38 participants. Aquest curs, adreçat a la comunitat UPF i també al públic extern, permet presentar-se amb garanties d'èxit a l'examen oficial de nivell superior de la CIFALC, homologat per la Generalitat de Catalunya.

Programa a mida

S'han implementat un any més els cursos de català dissenyats a mida per als alumnes de postgrau de la UPF Barcelona School of Management. S'han fet 3 cursos de català de nivell inicial (A1 i A2 del MECR), amb un total de 29 participants.

En conclusió, d’aquest curs acadèmic s’hauria de destacar l’increment en la demanda de l’oferta institucional de català (5,8%), la consolidació del Catalan Landing Program, així com el creixement de la participació als cursos de català adreçats als estudiants Erasmus de la nostra universitat.

1.2. Programa d'espanyol

Aquests cursos constitueixen una activitat molt important per a Idiomes UPF, ja que l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera suposa gairebé un terç de la nostra activitat docent, i l'espanyol és la segona llengua més sol·licitada després de l'anglès dins de la nostra oferta. En aquesta línia, Idiomes UPF ofereix diferents programes.

Programa institucional UPF

Cursos trimestrals de llengua espanyola de 45 hores, des d'un nivell inicial fins a un nivell intermedi, adreçats prioritàriament a estudiants internacionals d'intercanvi i a estudiants estrangers de grau.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han ofert un total de 8 grups trimestrals de tres nivells diferents (inicial A1, bàsic A2 i intermedi B1 del MECR), distribuïts durant tot l'any acadèmic. El nombre total d'estudiants ha estat de 276, la qual cosa ha suposat un augment del 10,4% respecte al curs acadèmic anterior (250 estudiants).

Oferta específica UPF

Es continuen fent els cursos d'espanyol semestrals per a alumnes universitaris procedents d'agències nord-americanes. Durant aquest curs acadèmic, fins ara, 316 estudiants han participat en aquest programa, dins el marc de l'oferta Hispanic and European Studies Program (HESP). Aquesta xifra encara no inclou els cursos d’estiu, ja que no s’inicien fins al mes de juliol.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han ofert un total de 27 grups de 90 hores, amb 316 alumnes.
 • Cursos d'estiu: 109 participants.

Spanish program

Aquesta línia de cursos d'espanyol adreçats a col·lectius externs a la Universitat, així com a alumnes internacionals de postgrau de la UPF, ha registrat un total de 525 estudiants, la qual cosa suposa un increment d’un 11,7% respecte al curs passat.

 • Cursos trimestrals de llengua: s'han fet un total de 31 cursos de llengua, des del nivell A1 fins al nivell superior C1 del MECR, amb una durada de 30 hores cadascun, distribuïts durant tot el curs acadèmic (Landing, Fall, Winter, Spring).

Programa a mida

Idiomes UPF respon a les necessitats específiques de diversos col·lectius d'estudiants internacionals, dissenyant cursos d'espanyol a mida, com ara els següents:

 • Barcelona Architecture Center: s'han fet 2 cursos d'espanyol de nivell bàsic A1-A2 del MECR i 2 cursos d'espanyol de nivell intermedi B1-B2 del MECR per als alumnes d'aquesta escola, amb una participació total de 53 estudiants.
 • Español para las Profesiones Médicas: s’han fet dues edicions d’aquest curs per a estudiants d’universitats dels EUA, amb un total de 30 participants.

En conclusió, es preveu un increment en l’activitat del departament d’espanyol.

1.3. Programa de terceres llengües

El nucli d’activitats del programa acadèmic per a l’alumnat de grau i de postgrau de la UPF integra cursos generals i cursos específics de preparació per a diplomes, inclosos a l’oferta general d’Idiomes UPF, així com cursos dissenyats a mida per a determinats col·lectius d’estudiants.

Durant aquest curs acadèmic, 1.952 estudiants de la UPF han participat en programes acadèmics de llengües estrangeres segons les dades que es recullen a l’apartat següent.

1.4. Oferta general de llengües estrangeres Idiomes UPF

Aquesta oferta, adreçada fonamentalment als estudiants de la UPF, acull també persones externes a la Universitat, de manera que s'aconsegueix oferir una formació de qualitat universitària també al públic en general. Dins d'aquesta oferta, destaquen enguany els aspectes següents:

 • Cursos anuals de llengua: s'han obert un total de 24 grups, de 90 hores, que segueixen un itinerari de formació des del nivell inicial (A1 del MECR) fins al nivell superior (C2.2 del MECR), amb 335 estudiants en total, distribuïts en les cinc llengües estrangeres següents: alemany, anglès, francès, italià i japonès.
 • Cursos específics de preparació de diplomes d'anglès: a més de fer-se un curs de preparació per al First Certificate in English de 40 hores, amb un total de 10 participants i un altre de preparació per al Certificate in Advanced English (CAE), també de 40 hores i amb un total de 20 participants, els cursos modulars de preparació per al Certificate of Proficiency in English (CPE), de 60 hores, han comptat amb un total de 30 participants.
 • Cursos intensius semipresencials d'anglès: s'han obert 13 cursos semipresencials de nivells que van des del 4 (B2.1 del MECR) fins al 7 (C1.2 del MECR). Han estat cursos de 55 hores presencials i 35 hores de treball autònom, amb un total de 199 participants. Aquesta modalitat de cursos, que permet assolir fins a dos nivells d’anglès al llarg d’un curs acadèmic, ha registrat un increment notable respecte al curs anterior (15,0%).
 • Cursos intensius d’estiu d’anglès: tres grups d'anglès amb 68 participants.

1.5. Assignatures d'idiomes als graus

Des de fa anys, Idiomes UPF imparteix assignatures d'idiomes (anglès, alemany, francès, italià, xinès, rus) dins els plans d'estudis de grau de diferents centres adscrits a la UPF i, enguany, aquest tipus de formació s'ha adreçat a gairebé 1.300 estudiants.

 • Tecnocampus Mataró Maresme (TCM): s'han impartit 41 assignatures d'anglès del pla docent de diferents graus d'aquest centre adscrit a la UPF, amb una participació de 842 estudiants. Així mateix, també s'han impartit 1 assignatura de grau d'alemany, 3 de francès i 2 assignatures d’italià, amb una participació total de 123 estudiants. Així doncs, s'ha impartit docència en 45 assignatures d'idiomes, amb un total de 965 estudiants.
 • Escola de Comerç Internacional (ESCI): s'han impartit 7 assignatures de francès i 7 assignatures d'alemany dins del pla docent de grau dels estudiants d'ESCI, amb una participació de 218 alumnes.
 • Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM): s'han impartit 2 cursos d'anglès per a usos acadèmics per als estudiants d'aquest centre, amb una participació de 89 alumnes.

1.6. Campus Plurilingüe UPF 2019

 • Cursos d’introducció a diferents llengües i cultures (francès, italià, alemany, àrab, xinès i rus)

Per segona vegada, el Campus Plurilingüe ha registrat una molt bona acollida i ha tingut un total de 182 inscrits als diferents cursos que s’ofereixen. En aquesta ocasió, el 50% dels participants pertanyen a la comunitat UPF i el 50% restant corresponen al públic extern. Dels diferents col·lectius, els més nombrosos són els estudiants de grau de la UPF (41,03%) i els estudiants d'ESO i Batxillerat (39,74%). 

2. Formació lingüística per a professionals

2.1. Formació lingüística per al personal d'administració i serveis (PAS) de la UPF

El nucli d’activitats del programa acadèmic per al personal d’administració i serveis (PAS) integra cursos generals i cursos específics de diferents modalitats en dues llengües: anglès i català.  

Formació en anglès

 • Dins el programa Pla d’Anglès Avançat, s’ha fet un curs de nivell C1.2, amb un total de 17 participants.
 • Cursos específics a mida: s’han fet un total de 7 cursos dissenyats per tal de respondre a les necessitats específiques de diferents col·lectius del PAS, amb una participació de 56 persones:
  • Keep Your English Fit (13 participants)
  • English for University Administrators
 • Writing English for Websites (12 participants)
 • Delivering Effective Presentations (8 participants)
 • Negotiating in an International Context (9 participants)
 • EFUA Unitat d'Aplicacions (10 participants)
 • EFUA Unitat de Selecció (2 participants)
 • EFUA Caps de Servei PAS (2 participants)

Formació en català

 • S’han fet 2 edicions del Taller Participatiu de Redacció de Textos en Català, amb un total de 25 participants.

Destaca aquest any la realització de formació en català per al PAS, a diferència del curs acadèmic passat, en què no es va dur a terme.

 2.2. Formació lingüística per al personal docent i investigador (PDI) de la UPF

S’ha ofert novament, a través del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), una oferta formativa en llengües i metodologia adreçada al personal docent i investigador (PDI), que integra actuacions en anglès i en català.

Formació en anglès

 • STEP Programme (Skills for Teaching in English): s’han impartit els diferents cursos que integren aquest programa, que té per finalitat garantir una docència òptima de diferents disciplines impartides en llengua anglesa per diferents professors de la Universitat. Integra la formació en metodologia en anglès, l’assessorament en la preparació de materials didàctics en aquesta llengua i les observacions de classe fetes per tal de perfeccionar la comunicació de coneixements en anglès. Aquest programa, amb un total de 20 hores de formació, ha tingut una participació de 9 persones.
 • Taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès: la UPF, com a universitat redactora d’aquest nou certificat, ha incorporat la possibilitat de fer un breu curs de preparació per al professorat interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari. Aquest taller, amb una durada de 6 hores, compta de manera provisional amb la participació de 4 persones.
 • Cursos de manteniment i fluïdesa en anglès: s’han impartit dues edicions del curs Conversational English, de 15 hores, amb un total de 30 participants.
 • Cursos d’escriptura i presentacions acadèmiques en anglès: s’ha fet el curs de 15 hores anomenat Writing Academic Articles, amb 25 participants, i el curs de 16 hores English for Academic Presentations, amb 16 participants.
 • Així mateix, s’ha fet un curs semestral de llengua instrumental de 60 hores de nivell C2.1 del MECR, amb una participació de 16 persones.
 • Per primera vegada, s’ha impartit una edició de 10 hores del curs de Writing Academic Articles per a un grup de 20 estudiants de màster de la Facultat de Traducció i Interpretació.

A més a més, cal mencionar la formació de 3 hores impartida per Idiomes UPF a 7 investigadors durant el Max Weber Practice Teaching Week al maig d’aquest any.

Formació en català

El PDI té accés prioritari al Programa Institucional UPF de català que ofereix cursos trimestrals des de nivell inicial (A1 del MECR) fins al nivell de suficiència (C1 del MECR). Com a complement d’aquesta oferta i per tal de respondre a les necessitats específiques en llengua catalana del PDI, també s’han fet els cursos següents:

 • Una edició del curs de Basic Catalan for Teachers, de 12 hores de durada, amb 20 participants.
 • Una edició del curs Millora la Teva Fluïdesa en Català, de 12 hores, amb 6 participants.

Formació en alemany

Per segona vegada, s’ha ofert un curs d’iniciació a l'alemany de 20 hores, anomenat Sprechen Sie Deutsch? (A1), que ha tingut molt bona acollida (13 inscrits).

Hi havia molt interès per part dels participants a fer un curs de continuació amb les mateixes característiques. Com que no estava previst dins l’oferta CLIK de l’any 2019, Idiomes UPF va organitzar un curs a mida en el qual van participar 8 dels PDI del primer curs.

2.3. Formació lingüística per a professionals d'entitats del Grup UPF i externes

Tecnocampus Mataró Maresme, formació del PAS (anglès): s’han impartit 2 cursos específics d’atenció al públic en anglès de 8 hores cadascun, per a un total de 7 membres de l’administració (PAS).

Departament de Cultura GENCAT, cursos a mida per al personal (anglès): curs de conversa en anglès de 20 hores de durada, per a un total de 16 persones.

Universitat d’Alacant, Taller English Medium Instruction (anglès): s’ha impartit un taller de 3 hores a 40 membres del personal docent i investigador de la Universitat d’Alacant sobre la docència de continguts en llengua anglesa.

Universitat Politècnica de Catalunya, taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès: s’ha impartit una edició al desembre, amb 8 participants, i una altra al juny, amb 11 participants.

Programa de formació de professorat d'idiomes

Curs de formació de professorat d’espanyol com a llengua estrangera (ELE)

S’han fet dues edicions d’aquest curs teòric i pràctic durant els mesos de febrer i juliol, amb una participació total de 33 persones.

3. Servei d'avaluació i certificació lingüística

3.1. Disseny i organització de proves de competència lingüística per a la UPF

S'han dissenyat, elaborat i organitzat diverses proves lingüístiques, en diferents llengües i per a fins específics.

3.2. Proves de certificació de competència lingüística (PCCL)

 • Per a alumnes de grau, del Grup UPF i públic extern: durant el curs acadèmic 2018-2019 s’han ofert 10 convocatòries de la Prova de Certificació de Competència Lingüística (PCCL) multinivell d’anglès, en les quals un total de 365 inscrits han certificat el seu nivell d’anglès (B1 llindar, B2 avançat o C1 de domini funcional del MECR). Així mateix, s’han programat 5 convocatòries d’altres llengües: francès (34 participants), italià (10), alemany (8), català (12) i espanyol (5).

3.3. UPFluent

 • La Foreign Language University English Test (UPFluent) de la UPF, dissenyada i administrada pel nostre programa d’idiomes, és una nova prova binivell que acredita els següents nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR): B2 (avançat) o C1 (domini operatiu eficaç).
 • El certificat de la UPFluent disposa dels segells de qualitat CertAcles i CLUC i està reconegut per la institució EALTAla qual atorga reconeixement internacional en aquest certificat. Les convocatòries de novembre i juny van tenir 88 inscrits.

3.4. Proves diagnòstiques de coneixements lingüístics

 • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) per a alumnes de grau: el programa ha organitzat un total de 798 proves de diagnòstic lingüístic d’anglès per als estudiants de primer curs de grau de centres adscrits a la UPF.                                                                                         
 • Proves de Diagnòstic Lingüístic (PDL) Idiomes UPF: s’han organitzat proves de diferents idiomes per a un total de 1.108 participants interessats a accedir als cursos de l’oferta formativa. Les proves s’han repartit entre: 316 proves d’anglès, 704 d’espanyol, 40 de català, 36 de francès, 2 d’italià i 10 d’alemany.

Seu oficial de diplomes

Diplomes d'entitats oficials

 • Llengua espanyola (DELE): com a seu de les proves del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), Idiomes UPF ha fet un total de set convocatòries oficials d’aquest diploma amb un total de 487 candidats. Aquesta xifra, que suposa un increment notable (54,1%) respecte al curs acadèmic passat, respon al fet que per obtenir la nacionalitat espanyola és necessari acreditar un DELE de nivell A2 o superior i una prova de coneixements culturals (CCSE).
 • Examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE): aquesta prova, necessària per obtenir la nacionalitat espanyola i que ofereix enguany per tercera vegada Idiomes UPF, ha comptat amb un total de 398 candidats.
 • Durant aquest curs acadèmic, 29 alumnes han tramitat la seva matrícula per als certificats oficials d'anglès de Cambridge a través d’Idiomes UPF.

Diplomes interuniversitaris

 • Llengua catalana (CIFALC): Idiomes UPF, com a seu oficial del Certificat Interuniversitari de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), ha organitzat quatre convocatòries anuals d’aquest certificat, amb un total provisional de 22 candidats.
 • Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès: la UPF, que ha participat juntament amb tres universitats catalanes més (UAB, UdG i UIC) en l’elaboració d’aquest nou certificat interuniversitari adreçat al personal interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari, ha programat dues convocatòries d’aquesta prova, amb un total de 43 candidats.

Gairebé la meitat dels usuaris d’Idiomes UPF (44,15%) recorre al servei per fer una prova lingüística, mentre que la resta (55,85%) ho fa per rebre formació en idiomes. Així doncs, el servei d’acreditació recull una part important de l'activitat anual. Pel que fa a les llengües d’acreditació, la més demanada és l’anglès (54,7%) seguida de l’espanyol (40%), del francès (2,4%) i del català (1,7%). Pel que fa al tipus de proves més demanades, el primer lloc l’ocupen les proves de diagnòstic o proves de nivell PDL (57,9%); el segon lloc, la PCCL (prova d’acreditació lingüística pròpia de la UPF), amb un 19,10%, i el tercer lloc, el CCSE (prova de coneixements culturals necessària per obtenir la nacionalitat espanyola), amb un 11,70%.