Cursos acadèmics 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18/18 2018/19
Nombre total d'usuaris 5.597 6.492 8.621 8.374 7.780*
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 22% 15,9% 33,2% -2,9% -6,31%
Nombre d'estudiants d'idiomes 3.325 3.965 4.075 4.416 4.345
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 8,3% 19,2% 2,7% 8,4% -1,65%
Nombre de candidats a proves de diagnosi i acreditació lingüístiques 2.272 2.527 4.546 3.958 3.435
Creixement respecte al curs acadèmic anterior 50% 11,2% 79,9% -12,9% -11,58%

* 4.514 dones (58,02%) i 3.266 homes (41,98%)