Les taules següents presenten l'evolució del finançament per al període 2014-2018, atenent l'origen, la destinació i la distribució per departament i per entitat gestora quan un IP de la UPF desenvolupa activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada (CREI, CRG, CREAL/ISGLOBAL, IBEI, IMIM).