Una de les notícies més remarcables d’aquest curs a la UPF ha estat l’obtenció del projecte EUTOPIA, el consorci amb què la UPF, juntament amb universitats de Göteborg, Ljubljana, Paris-Seine, Vrije Brussel i Warwick, optava a la convocatòria d’Universitats Europees. La iniciativa ha estat una de les 17 seleccionades com a pilot per tal d’avançar vers la idea d’un campus europeu.

Aquesta iniciativa sintetitza la vocació internacional i d’avantguarda de la UPF. Recull l’aposta per la mobilitat i els projectes de cooperació transformadors que, alineats amb  l’estratègia de la UPF, la transcendeixen i reforcen en una nova dimensió europea.

L’impuls d’EUTOPIA es fa en paral·lel i s’ha d’entendre emmarcat en el procés de reflexió i de planificació estratègica que té com a objectiu definir de manera distintiva la internacionalització de la UPF situant-la de manera competitiva i eficaç en el context espanyol i internacional, per tal de continuar sent un referent. En aquest sentit, si EUTOPIA és un projecte pilot i experimental, la presència de més llarg recorregut a la Young European Research Universities Network (YERUN) i al Europaeum i, més recentment, a l'Alliance of European Universities in Economics and Social Sciences (ALEUESS), posiciona la UPF de manera privilegiada entre les millors universitats europees.

Des d’aquesta posició, la UPF millora any rere any els seus indicadors d’internacionalització. Així, al curs 2017-2018, amb un 42,54% dels graduats de grau que havien fet una estada a l’estranger, es depassa la fita del 20% que marca la Unió Europea per al 2020 i la del 40% que es fixava la Universitat al seu Pla Estratègic per al 2025, consolidant-se l’experiència internacional com a tret diferencial dels graduats UPF. Es tracta d’una tendència sostinguda i en alça, ja que durant el curs 2018-2019, 1.051 estudiants han marxat fora per estudiar, fer pràctiques o aprenentatge-servei a l'estranger.

Per una altra banda, la UPF ha rebut 2.275 estudiants internacionals en mobilitat procedents de 49 països, que han arribat per mitjà de convenis d’intercanvi, acollint-se als programes internacionals o com a estudiants visitants, atrets per la reputació dels àmbits acadèmics de la Universitat. En la seva segona edició, la Barcelona International Summer School aconsegueix posicionar-se dins l’oferta d’estiu a Europa i esdevé un veritable punt de trobada entre nacionalitats i disciplines.

Aquests resultats són possibles gràcies a una acció i una presència internacional compromesa i constant en diversos fòrums d’educació internacional, on es cultiven les relacions institucionals i es negocien nous convenis i oportunitats de col·laboració. Així, durant el curs 2018-2019, la UPF ha participat en les principals conferències anuals d’educació internacional de la mà del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) sota el paraigua “Study in Catalonia”: NAFSA a Washington i European Association for International Education (EAIE) a Ginebra. Així mateix, ha impulsat dues missions institucionals a l'Àsia: la Xina, amb delegació acadèmica de la UPF; Tailàndia i Vietnam, en missió compartida amb l’A4U. La UPF també s’ha adherit a l’Associació d’Universitats Francòfones (AUF), amb la intenció de promoure noves relacions, particularment al continent africà, que serà objecte d’atenció especial al proper curs.

Mobilitat

Durant el curs 2018-2019, es torna a batre un rècord, i la mobilitat, tant d’entrada com de sortida, continua a l’alça. Aquesta tendència creixent dels darrers anys en la mobilitat dels estudiants és el resultat de l’esforç de la Universitat per diversificar programes i promoure la mobilitat i la internacionalització a casa com a tret distintiu.

Mobilitat sortint d’estudiants

A data de tancament de la memòria, 1.051 estudiants de la UPF han participat en els diversos programes d’intercanvi i de mobilitat durant el curs 2018-2019, que els han obert les portes a 55 països, segons la distribució següent:

 • Erasmus+ acadèmic (Europa) i convenis bilaterals amb Suïssa: 677
 • Erasmus+ pràctiques (Europa): 58
 • Convenis bilaterals i Erasmus+ Internacional fora d’Europa (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia i Oceania): 291
 • SICUE (Espanya): 9
 • Mobilitat en Aprenentatge Servei (MApS estiu del 2018): 16

La majoria dels estudiants de la UPF continuen optant per Europa i acollint-se al programa d’ajuts Erasmus+, que finança la mobilitat d’estudis i de pràctiques, amb especial atenció a les situacions desfavorables i les necessitats especials, que poden condicionar la decisió dels estudiants. Així mateix, la mobilitat més enllà d’Europa continua creixent, especialment amb el nou grau en Estudis Globals, i la política de beques i d'ajuts de la UPF s’adapta per tal de donar-hi major cobertura.

Una bona gestió dels ajuts Erasmus+ atorgats a la UPF ha permès que tots els estudiants hagin marxat becats a estudiar a Europa i un 40,6% han obtingut ajuts per a mobilitat fora d'Europa gràcies als diferents programes de beques de la UPF (50 beques Aurora Bertrana, 25 beques Passaport al Món, 16 beques  MApS, 14 beques Santander Iberoamèrica i 13 beques Erasmus+ Internacional), amb una dotació global de 206.940 euros a través de fons propis, projectes competitius i patrocinis.

Com a resultat, un 83% dels estudiants disposen d’algun tipus d’ajut durant la seva mobilitat, amb possibilitat de complementar amb la beca MOBINT de l’AGAUR. Enguany, se n’han beneficiat el 57% dels estudiants de la UPF que l’han sol·licitat. A tots els estudiants, se’ls aplica exempció de matrícula a les universitats de destinació.

Pel que fa a la mobilitat Erasmus+ pràctiques, s’ha promogut dins de la campanya de mobilitat internacional; però també com a opció específica de pràctiques a l’estranger, acompanyada de tallers per a la recerca d’oportunitats, i una convocatòria flexible que ha permès maximitzar els ajuts atorgats. Es continua observant una tendència a l'alça d'aquesta modalitat i, per donar-hi suport, s'estan obrint vies específiques amb consorcis com Campus Iberus, que ofereixen també ajuts Erasmus+ pràctiques a estudiants de la UPF, al marge de les convocatòries de la UPF.

A l’estiu del 2018 es va obrir la tercera edició del programa Mobilitat en Aprenentatge Servei (MApS), que fusiona dues de les principals línies de treball de la Universitat: d'una banda, la internacionalització i de l'altra, la responsabilitat social. En aquesta edició, la UPF va obrir noves places en col·laboració amb AIESEC, fet que va permetre ampliar l’oferta a països com Indonèsia, Kènia, Txad. Actualment, la UPF ha ofert la quarta edició d'aquest programa de mobilitat, que diversifica l’oferta i que la demanda creixent entre els estudiants consolida com a opció de mobilitat.  

Mobilitat entrant d’estudiants

A data de tancament de la memòria, 2.275 estudiants de fora de la UPF han fet una estada acadèmica a la Universitat durant el curs 2018-2019, d’acord amb el detall següent:

 • Erasmus+ acadèmic (Europa, inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 500
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia, Oceania): 165
 • SICUE (Espanya): 31
 • Visitants: 54
 • Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional: 42
 • Programa d’Estudis per a Estrangers: 1.293
 • Escola d’Estiu Internacional: 190

Mentre la resta de programes es mantenen estables, durant el curs 2018-2019 ha crescut l’Escola d’Estiu Internacional i la mobilitat entrant de la dimensió internacional Erasmus+, on cal sumar 24 estudiants dels programes de màster Erasmus Mundus. Aquests programes tenen la particularitat d’atraure estudiants de procedències geogràfiques diverses i contribuir a la internacionalització, amb unes 49 nacionalitats al campus.

El treball de base de coordinació amb agents locals, com el grup del Node de Mobilitat per facilitar els tràmits d’estrangeria, i el Barcelona Centre Universitari per millorar l’oferta d’allotjament del col·lectiu internacional, ha permès oferir una informació acurada i uns serveis de qualitat als estudiants que han vingut. Trimestralment, s’han organitzat sessions d’acollida per garantir la seva integració a la UPF i a la ciutat. Com a part essencial d’aquesta, el col·lectiu internacional s’ha beneficiat de les activitats del programa del Voluntariat Lingüístic i de l’oferta específica de cursos de català i de castellà, així com de l’oferta promoguda en el marc de la càtedra Pompeu Fabra. Des de l’Oficina de Mobilitat i Acollida s’ha coordinat la participació dels estudiants locals i de l’Erasmus Student Network en l’organització de programes de mentors i d’activitats socials i culturals.

Mobilitat del personal 

Durant el curs acadèmic 2018-2019, gràcies a una política d’internacionalització que s’adreça a tots els col·lectius i a través del programa Erasmus+, 11 nous beneficiaris del PAS i 10 del PDI han pogut gaudir d’estades ena diverses institucions d’educació superior d’Europa com a part del seu desenvolupament professional.

També en el marc del programa Erasmus+, es consoliden les oportunitats de mobilitat en països de fora de la Unió Europea,  tant en nombre com en diversitat de destinacions: s’han atorgat ajuts a 44 docents que provenen o visiten universitats de la regió Àsia-Pacífic (Austràlia, Índia, Indonèsia, Malàisia, Xina), regió del Mediterrani (Israel i Tunísia), Estats Units, Iran, Rússia, Sèrbia i Sud-àfrica.

Aquestes mobilitats permeten aprofundir les relacions de la UPF amb aquests països com a mercats d'estudiants globals i com a seu de centres universitaris de prestigi creixent amb qui establir relacions de col·laboració, oferint noves oportunitats d'estudi, de formació i de recerca a l'estranger per als joves investigadors i professors. Al mateix temps, aquests ajuts han permès organitzar a la UPF iniciatives de valor afegit com ara nous convenis de col·laboració, articles conjunts entre docents de les diferents institucions o seminaris monogràfics amb ponents internacionals que enriqueixen la docència i la recerca.

Cooperació acadèmica internacional

Participació en conferències i en xarxes

A més d’actives i extenses relacions bilaterals internacionals, la UPF aposta per la participació selectiva en xarxes d’universitats europees i per la presència articulada i constant en conferències i iniciatives dins l’àmbit de l’educació internacional.

Durant el curs 2018-2019, la UPF ha participat en les principals conferències de l’àmbit d’educació internacional, amb particular dedicació a la European Association for International Education (EAIE) i al Forum on Education Abroad.

 • Conferència anual de la European Association for International Education (EAIE), celebrada a Ginebra el setembre del 2018, amb la dinamització d’una sessió sobre el baròmetre d’internacionalització de l’EAIE des de la perspectiva d’una universitat com la UPF.
 • Conferència europea del Forum on Education Abroad, celebrada a Praga a l’octubre, amb presentació de ponència sobre destinacions per estudiar fora i impacte de les incerteses polítiques.
 • Conferència anual de NAFSA, d'Educació Internacional a Amèrica del Nord, que va tenir lloc a Washington a finals de maig.

En el posicionament estratègic a Europa, la UPF, com ja s'ha indicat, ha eixamplat la seva acció a través de dues noves iniciatives: EUTOPIA i ALEUESS (Alliance of European Universities in Economics and Social Sciences).

EUTOPIA és l’aposta definitiva per construir una aliança de socis estratègics de la UPF a Europa amb qui poder impulsar projectes i bastir estructures comunes en la gran visió que la Comissió Europea planteja per crear veritables campus europeus.

Per altra banda, ALEUESS és una xarxa especialitzada que aglutina les millors universitats europees en els àmbits d’economia i ciències socials (Universitat Central Europea de Budapest, Institut Universitari Europeu de Florència, IDC Herzliya a Israel, London School of Economics, Mannheim, Sciences Po, Stockholm School of Economics, Tilburg, Bocconi de Milà, Toulouse I i la Universitat d’Economia de Viena), i s’estan definint conjuntament les línies d’acció en clau docent i de valorització de la recerca i del seu impacte polític i social.

La UPF ha continuat sent activa en les reunions institucionals de les xarxes YERUN (Young European Research Universities Network) i Europaeum, aprofitant les oportunitats que ofereixen en termes de mobilitat i cooperació d’investigadors i de personal administratiu en el cas de la primera, i de la formació de doctors i estudiants de postgrau en el cas de la segona.

En el marc d’Europaeum, el gener del 2019, la UPF va acollir els 30 joves investigadors de la primera cohort del programa de formació 2018-2020, tot oferint els mòduls sobre “E-Democracy” i “You and EU”. Paral·lelament, els estudiants de postgrau de la UPF continuen aprofitant les oportunitats de formació i de col·laboració privilegiada amb les universitats d’Oxford, Leiden, Bolonya, Bonn, París I, Ginebra, Karlova de Praga, Hèlsinki i Jagiellonian de Cracòvia, participant en els seminaris i els tallers que promou la xarxa sobre integració europea, comerç internacional o estudis urbans a Europa.

Per la seva banda, YERUN ha centrat la seva conferència anual de recerca en temes migratoris i s’ha constituït enguany com a entitat legal, fet que permetrà operar de manera més àgil i independent en la consecució de les fites de l’associació, que serveix a les universitats sòcies en el seu posicionament estratègic a Europa.

Com a membre de l'Aliança 4 Universitats (A4U), la UPF continua la fructífera col·laboració amb la UAB, la UAM i la UC3M amb el suport de l’ICEX també en l’àmbit internacional, establint noves relacions en països del sud-est asiàtic i cimentant les relacions iniciades en països emergents.

 • Missió institucional a Tailàndia i a Vietnam l’octubre del 2018.
 • Execució dels projectes Erasmus+ amb Rússia, Sud-àfrica, Índia, Indonèsia, Iran i Malàisia, amb 91 mobilitats realitzades i 47 més atorgades. En clau UPF, l’aprofitament ha estat màxim, amb 41 mobilitats amb les principals universitats d’aquests països, que han de servir per consolidar col·laboracions.
 • Setmana internacional el desembre del 2018 i l’abril del 2019, en què la UPF va acollir representants d’universitats malaies i indonèsies. 

Participació en projectes europeus i internacionals

Durant el curs 2018-2019, la UPF ha continuat promovent activament la presentació de propostes a convocatòries de programes de mobilitat i cooperació educativa en el marc de programes europeus i internacionals, tot oferint a la comunitat nous serveis de difusió de les oportunitats, assessorament i suport tècnic al PDI que actuï com a coordinador o soci de projectes. Enguany, s’ha acompanyat la presentació de 23 propostes en el marc del programa ERASMUS+, amb iniciatives procedents de tots els departaments.

8 projectes concedits durant el curs 2018-2019:

 • Erasmus+, KA2. Universitats Europees: “EUTOPIA 2050”. Coordinador: Universitat de Ljubljana (Eslovènia). Responsable a la UPF: Vicerectorat per a la direcció de projectes per a la internacionalització, 4.986.791 euros.
 • Erasmus+, KA2. Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació escolar: “Spotlighters”. Coordinador: UPF, Davínia Hernández (DTIC), 411.212 euros.
 • Erasmus+, Accions Jean Monnet-Càtedra: “EU Governance”. Coordinador: UPF, Javier Arregui (Ciències Polítiques), 48.613,95 euros.
 • Europa Creativa - Projectes de Cooperació: “Songwriting”. Coordinador: Teosto (Finlàndia). Responsable acadèmic de la UPF: Rafael Ramírez (DTIC), 419.805 euros, dels quals 66.000 són UPF.
 • Erasmus+, KA107. Mobilitat internacional (Líban, Kènia i Somàlia). Coordinador: Servei de Relacions Internacionals, 75.320 euros.
 • Erasmus+, KA107. Mobilitat internacional (Rússia, Sud-àfrica, Indonèsia, Iran i Vietnam). Coordinador: Aliança 4 Universitats, 247.050 euros. 
 • Màster Erasmus Mundus “EMJMD in European Politics and Society (EPS)” Renovació. Coordinador: Universitat Karlova (República Txeca). Responsable acadèmic UPF: Javier Arregui (Ciències Polítiques).
 • Màster Erasmus Mundus “EMJMD in Sports Ethics and Integrity (MAISI)” Renovació. Coordinador: Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica). Responsables acadèmics UPF: Alberto Carrio, José Luis Perez Triviño (Dret).

Altres projectes presentats durant el curs 2018-2019 i pendents de resolució:

Acció Clau 2 - Aliances per al coneixement

 1. “Inteliterra: Interdisciplinary Master Course on Smart Farming”. Coordinador: Institut Tecnològic Educatiu Alexander de Tessalònica (Grècia). Responsable acadèmic UPF: Albert Bel (DTIC).

Accions Clau 2 - Associacions estratègiques

En l’àmbit d’educació escolar:

 1. “D-TIPS: Design Thinking in Primary School”. Coordinador: UPF, responsables acadèmics: Davínia Hernández i Patricia Santos (DTIC).
 2. “Schools for Inclusion”. Coordinador: UPF, responsable acadèmica: Davínia Hernández (DTIC). 
 3. “STEAM: Enhancing the STEAM profile of educators”. Coordinador: Universitat de Macedònia Occidental (Grècia). Responsable acadèmica UPF: Davínia Hernández (DTIC)
 4. “BLENDI: Blended Learning for Inclusion”. Coordinador: Diaconia University of Applied Sciences, Finlàndia. Responsable acadèmica UPF: Davínia Hernández (DTIC).
 5. “Mindful Brain: Interactive e-Book on neuroscience education”. Coordinador: NavininKai (Lituània). Responsables acadèmics UPF: Marc Beardsley i Davínia Hernández (DTIC).
 6. “PhD4TEL: Doctoral Education for technology enhanced learning”. Coordinador: Universitat Noruega de Ciència i Tecnologia (Noruega). Responsable acadèmica UPF: Davínia Hernández (DTIC).

En l’àmbit d’educació superior:

 1. “MEISA: Minor in Entrepreneurship and Innovation Skills in Action”. Coordinador: UPF, responsable acadèmica: Fina Alemany (Economia). 
 2. “TESEO: Arianna’s strands in the digital age”. Coordinador: Universitat de Salerno (Itàlia). Responsable acadèmic UPF: Ivan Pintor (Comunicació).
 3. “TransferYouth: Transfer from youth research to youth policy and youth work”. Coordinador: Universitat Autònoma de Barcelona (Catalunya). Responsable acadèmica UPF: Mònica Figueras (Comunicació).
 4. “PROMISE: Personalized Medicine Inquiry-based Education”. Coordinador: Mediterranean Institute for Life Sciences (Croàcia). Responsable acadèmica UPF: Mar Carrió (DCEXS).
 5. “EUTOPIA Transformative Pedagogy”. Coordinador: Paris-Seine (França). Responsables acadèmics UPF: ESUP i CLIK.

Acció Clau 2 - Desenvolupament de capacitats:

 1. “CAN Innovate: Central American Network of teaching innovation labs”. Coordinador: Consejo Superior Universitario Centro Americano (Guatemala). Responsable acadèmic UPF: Manel Jiménez, director acadèmic del CLIK.

Accions Jean Monnet:

 1. “BACES: Barcelona Centre of European Studies”, Centre d’Excel·lència Jean Monnet. Coordinador UPF: Javier Arregui (Ciències Polítiques).
 2. “EUMidMed: Mapping European Mediterranean Migration Studies”, Xarxa Jean Monnet. Coordinador UPF: Ricard Zapata (Ciències Polítiques).
 3. “BourdEUrs: New European BorderLands”, Xarxa Jean Monnet. Coordinador: Universitat Central Europea (Hongria). Responsable acadèmic UPF: Ricard Zapata (Ciències Polítiques).

Esports - associacions col·laboratives:

 1. “Athlete’s Voice”. Coordinador: Play the Game (Dinamarca). Responsable acadèmic UPF: Alberto Carrió (Dret).
 2. “BETSI: Policy for Sports betting integrity”. Coordinador: Universitat Aristotèlica de Tessalònica (Grècia). Responsable acadèmic UPF: Alberto Carrió (Dret).

Programa d'Estudis per a Estrangers (Education Abroad) i Barcelona International Summer School (BISS)

Programa d'Estudis per a Estrangers (Education Abroad)

1.293 estudiants han participat en el Programa d'Estudis per a Estrangers, 933 en cursos de la UPF durant el curs acadèmic i 360 en programes a mida. Continua una bona tendència, que van en línia amb l’augment sostingut de Barcelona i la UPF com a destinació d’estudiants nord-americans.

El Programa d’Estudis per a Estrangers (PEE) és la clau de volta de les relacions de la UPF amb les universitats nord-americanes, que fan possible els intercanvis en benefici dels estudiants UPF, alhora que suposa una important i creixent font d’ingressos per a la Universitat (el 2018 va facturar més de 2,2 milions d’euros), resultat de la fidelització de noves institucions sòcies, tant universitats com agències. Aquest curs s’han signat i s'han promogut nous convenis amb Academic Studies Abroad (ASA), Academy of Beaux and Liberal Arts (ALBA) i CAPA-The Global Education Network.

Com a programa de referència a Europa, el Programa d’Estudis per a Estrangers de la UPF participa en fòrums d’opinió sobre el sector, presentant-se també enguany a la conferència europea del Forum on Education Abroad i contribuint amb l’expertesa i experiència del personal de la UPF dins dels seus comitès. I a Espanya, la pertinença a l'Associació de Programes d’Universitats Nord-americanes a Espanya (APUNE) també afavoreix els intercanvis i les relacions dins del sector.

Actualment, el programa ja està desplegat acadèmicament en totes les disciplines de la UPF i en col·laboració amb els centres del Grup UPF, amb especial èxit dels itineraris de Negocis Internacionals (en col·laboració amb ESCI) i Relacions Internacionals (en col·laboració amb l’IBEI), mentre en l’àmbit de TIC i Salut es treballa per projectes més a mida amb universitats. Actualment, el model actual de programes temàtics està en procés de revisió per part de l’equip, amb l’objectiu de renovar-lo durant el curs vinent per continuar adaptant-lo als canvis del sector.

A través del PEE també es dóna resposta a les necessitats de cursos a mida que arriben de prestigioses universitats nord-americanes i d’altres parts del món, interessades a oferir programes curts amb docència de professorat UPF. Així, durant el curs 2018-2019 s’han organitzat cursos a mida per a la Universitat de Chicago i l’escola d’audiovisual ISCPA Toulouse, així com per a la Universitat de Califòrnia, el Queens College i el John Jays College de CUNY (City University of New York). Enguany, s’han organitzat també activitats acadèmiques per a la Universitat de Colorado a Boulder (ISA) i Spanish Studies Abroad. L’estiu del 2019, la UPF torna a acollir grups de Georgetown, Northwestern, UCLA, Texas A&M, Universitat de Texas a Austin, Instituto Tecnológico Autónomo de México i la Universitat de Maryland-Baltimore County. Aquests cursos a mida es fan paral·lelament a la Barcelona International Summer School.

Barcelona International Summer School (BISS)

A data de tancament d’aquesta memòria, 273 estudiants estaven matriculats a la BISS, amb 190 internacionals i 83 UPF, en una distribució que fa possible una veritable experiència d’immersió per als estrangers i d’internacionalització.

L’estiu del 2019, en la seva segona edició, la Barcelona International Summer School (BISS) es consolida com un programa internacional de qualitat i de quart trimestre a la UPF. Enguany, s’amplia el catàleg i s’ofereixen 27 assignatures, a més de cursos de llengua castellana adreçats al públic estranger. Amb un model modular i l’oferta docent ampliada, el programa BISS permet als estudiants de la UPF avançar en els seus estudis durant l’estiu i fer-ho en un ambient internacional, amb professors de la UPF, en grups de classe reduïts i amb enfocaments nous a les disciplines dels seus estudis, gràcies a la diversa procedència, geogràfica i cultural, d’estudiants de tot el món. Enguany, l’objectiu ha estat diversificar la procedència dels estudiants, amb els resultats següents: estudiants internacionals procedents de 49 universitats i de 23 països diferents (l’any anterior provenien de 15 països), i amb estudiants de l’Argentina, Corea o les Filipines, que vénen per primera vegada.

Els bons resultats de la matrícula i la captació de més estudiants internacionals confirma que el BISS és un programa de referència a l’estiu, tant per a estudiants internacionals com per a estudiants de la UPF.

Activitats

Missions internacionals

 • Missió institucional conjunta amb l’A4U al sud-est asiàtic a principis d’octubre del 2018, on es van visitar universitats seleccionades a Tailàndia: Chulalongkorn, Mahidol i Thammasat, i a Vietnam: Universitat Nacional de Vietnam, Hanoi de Ciència i Tecnologia i Hue.
 • Missió institucional i acadèmica a la Xina, durant la primera setmana d’abril del 2019, amb la participació d’Humanitats, Dret, Salut i Tecnologia. Es van visitar les universitats de Fudan, Pequín, Estudis Estrangers de Pequín i el China Scholarship Council, a més de l’Instituto Cervantes i la Conselleria d’Educació a la representació diplomàtica espanyola.

Visites rebudes

Alemanya: Universitat de Mannheim

Argentina: Universitat del Rosario

Austràlia: Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)

Canadà: Universitat de Dalhousie

Estats Units: Universitat de Califòrnia, UCLA Escola de Dret, Universitat de Pennsilvània, Boston College, Universitat d’Illinois a Urbana Champaign, MIT-Espanya, Universitat Washington and Lee, Universitat de Maryland, Purdue, Universitat Knoxville, Universitat de Carolina del Sud a Beaufort, Trinity College, Bentley, Universitat de Georgetown, Universitat de Vanderbildt, Universitat de Kentucky, Universitat del Nord de Texas a Dallas, ISA (personal de l’oficina central als EUA), Spanish Studies Abroad (personal de l’oficina central als EUA i grup de partners), CAPA (personal de l’oficina central als EUA), API (personal de l’oficina central als EUA), ALBA (personal de l’oficina central als EUA), SAE (grup d’universitats)

França: Paris-Seine, École de Design de Nantes

Índia: Institut de Tecnologia de Bombai, Institut de Tecnologia de Delhi, Universitat Jawaharlal Nehru

Indonèsia: Universitat Muhammadiyah Yogyakarta, Universitat Internacional BINUS, Universitat Telkom

Iran: Universitat d’Allameh Tabatabai

Israel: Universitat de Tel Aviv, Universitat Hebrea de Jerusalem, IDC Centre Interdisciplinari d’Herzliya

Itàlia: Institut Universitari Europeu de Florència, Universitat de Fiesole

Líban: Universitat Americana de Beirut

Malàisia: Universitat Tecnològica de Malàisia (UTM)

Mèxic: Institut Tecnològic de Monterrey (ITESM)

Perú: Universitat Catòlica Pontifícia de Perú, Universitat de Piura

Polònia: College Europe a Natolin

Regne Unit: Universitat de Nottingham, Universitat d’Essex, King’s College

Rússia: Higher School of Economics, Universitat Politècnica de Sant Petersburg

Sèrbia: Universitat de Belgrad

Sud-àfrica: Universitat de Pretòria, Universitat de Ciutat del Cap

Suècia: Universitat de Söderstörn, Universitat d’Halmstad

Suïssa: Universitat de Ginebra

Tunísia: Universitat de La Manouba, Universitat de Monastir

Xina: Universitat Normal de Shanghai, Universitat d’Estudis Estrangers de Pequín, China University of Political Science and Law, East China University of Political Science and Law, Universitat de Shenzhen

Signatura de nous convenis

Durant el curs 2018-2019, la UPF amplia la seva xarxa d’universitats sòcies mitjançant la signatura de nous convenis de col·laboració, amb un criteri clar de qualitat i d'excel·lència, aspirant també a ampliar geogràficament les seves relacions internacionals en totes les disciplines.

Col·laboració acadèmica per mobilitat d'estudiants i personal:

 • Universitat d’Hamburg (Alemanya)
 • Universitat Federal de Santa Catarina (Brasil)
 • Universitat d’Antioquia (Colòmbia)
 • Pavol Jozef Safarik University a Kosice (Eslovàquia)
 • EDHEC Business School (França)
 • ENS Lyon (França)
 • Toulouse School of Management (França)
 • Universitat de Limoges (França)
 • Universitat de Poitiers (França)
 • Avans University of Applied Sciences (Holanda)
 • Universitat de Leiden (Holanda)
 • Universitat de Twente (Holanda)
 • Universitat Muhammadiyah Yogyakarta (Indonèsia)
 • Universitat Telkom (Indonèsia)
 • Universitat de Tecnologia d’Amirkabir (Iran)
 • Escuola Normale Superiore (Itàlia)
 • Universitat de Salerno (Itàlia)
 • Universitat de Suor Orsola Benincasa (Itàlia)
 • Universitat Tecnològica de Malàisia, UTM (Malàisia)
 • Universitat Jagiellonian de Cracòvia (Polònia)
 • Universitat d’Aveiro (Portugal)
 • Universitat de Puerto Rico (Puerto Rico)
 • Universitat Sechenov (Rússia)
 • Universitat de Ciutat del Cap (Sud-àfrica)
 • Universitat d’Istambul - Escola de Dret (Turquia)
 • Universitat de Fudan (Xina)

Titulacions i programes internacionals:

 • Conveni de mobilitat per obtenir la doble titulació en Economia amb la Higher School of Economics de Sant Petersburg (Rússia)