Visualització del contingut web

Durant el curs acadèmic 2018-2019 hem hagut de lamentar la pèrdua de:

  • Albert Costa Martinez: professor ICREA adscrit al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (personal docent i investigador).
  • Ana Maria Teixidor Oliva: responsable de l'UGA de Comunicació (personal d’administració i serveis).
  • Mayte Hernández Fontanet: programadora, analista i gestora de projectes al Servei d’Informàtica (personal d'administració i serveis).