(Juliol del 2019)

Instituts interuniversitaris

Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

Director: 
Jacint Jordana Casajuana

Centres de recerca adscrits com a instituts universitaris de recerca 

Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)

Director:
Joaquim Bellmunt Molins

Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Director: 
Luis Serrano

Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE)

President: 
Teresa García-Milà Lloveras

Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

Director:
Antoni Plasència Taradach

Instituts mixtos de recerca 

Institut de Biologia Evolutiva (IBE)

Director:
Tomàs Marquès-Bonet

Centres de recerca vinculats

Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)

Director: 
Jaume Ventura

Institute for Political Economy and Governance (IPEG)

Directora:
Marta Reynal Querol

BarcelonaBeta Brain Research Center

Director:

Arcadi Navarro Cuartiellas

Centres de recerca interuniversitaris 

Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath)

Directora:
Marta Sanz Solé

Barcelona Institut of Analytic Philosophy (BIAP)

Director:
Carl Hoefer

Center for Cybersecurity Research of Catalonia (CYBERCAT)

Director:

Josep Domingo-Ferrer