Durant el curs 2018-2019 s’han posat en marxa diversos projectes anunciats en el marc de les passades eleccions a rector i que formen part d’aquest segon mandat.

En primer lloc, i pel que fa a la comunitat universitària, s’ha continuat fent un esforç per convocar nous concursos de PDI i de PAS, més enllà de la contenció de la despesa i de les dificultats externes. Pel que fa als professors i investigadors, s’han resolt nous concursos de catedràtic i de professor agregat; i també s’ha treballat estretament amb els caps d’UCA per establir una previsió de contractació per als pròxims cinc anys que inclogui les promocions, les estabilitzacions i la incorporació de nous professors tenure-track. Pel que fa al personal d’administració i serveis, el marc legal ha permès aprovar dues taxes addicionals per estabilitzar i consolidar l’ocupació temporal, que permetran convocar 185 places abans del 2021. Aquesta convocatòria extraordinària, sumada a un gran esforç institucional, ha permès avançar en les tres grans línies d’actuació de la Universitat en relació amb la política del PAS: l’estabilització, la consolidació i la promoció, dins un sistema de gestió basat en competències. Finalment, i pel que fa als estudiants, es continua treballant en un model de relació més proper, que doni una resposta més àgil i eficient a les seves demandes, dins i fora de l’aula.

En l’àmbit de la docència, s’ha continuat refermant l’aposta per un model educatiu singular i innovador. En aquest sentit, destaca l’impuls del projecte EDvolució, que defineix el model educatiu amb què la Universitat vol tractar els nous reptes d’aprenentatge i coneixement i, alhora, dotar els estudiants de les eines i les capacitats necessàries per encarar els reptes futurs.

Pel que fa a la investigació, els recercadors de la UPF mantenen un índex molt elevat d’èxit en la captació de fons competitius i, de fet, Europa continua sent la principal font d’ingressos per a la recerca de la Universitat. Per seguir impulsant la investigació, el maig del 2019, la UPF, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van signar un acord per desplegar la iniciativa “Ciutadella del Coneixement”, un projecte amb què es vol convertir l’àrea de la Ciutadella en un node de coneixement científic capdavanter a Europa. El projecte, que també té una vessant urbanística que preveu permeabilitzar el parc i obrir-lo al mar, compta amb la col·laboració del CSIC i del BIST.

En l’àmbit de la internacionalització, el projecte EUTOPIA, un consorci de sis universitats europees de referència, del qual la UPF en forma part, ha estat un dels disset escollits a tot Europa dins la convocatòria “Universitats europees” de la Comissió Europea. I pel que fa al compromís social i la projecció de la Universitat, es continuen duent a terme iniciatives innovadores per connectar la tasca que es fa a la Universitat amb el seu entorn més proper. A tall d’exemple, s’ha signat un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per tornar a donar vida al Diari de Barcelona i, alhora, es continua treballant per incorporar, cada vegada més, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides a l’activitat docent, de recerca i de gestió.

De fet, aquest compromís amb els ODS forma part d’una estratègia institucional més àmplia; la iniciativa sobre el Benestar Planetari, anunciada pel rector durant el curs passat i que s’ha desplegat aquest any. Amb aquest projecte, la UPF vol contribuir a tractar els reptes globals que afronten la humanitat i el planeta i que requereixen de nou coneixement interdisciplinari per poder fer-hi front. Amb aquesta visió, la Universitat proposa creuar les fronteres entre disciplines, departaments i unitats i, alhora, obrir espais de col·laboració amb altres universitats i organitzacions per tal d’avançar plegats en les fronteres del coneixement. Aquest curs s’ha fet una declaració d’emergència climàtica i s’ha aprovat la primera convocatòria de projectes de recerca sobre Benestar Planetari, a més de donar a conèixer el projecte i tractar de fer-ne partícip tota la comunitat a través de jornades, debats i premis.

Tots aquests projectes, a més de la resta d’actuacions que hi ha recollides en aquesta memòria, són fruit de la tasca de la comunitat universitària i els bons resultats aconseguits –reconeguts pels principals rànquings universitaris nacionals i internacionals–. Són el resultat d’un esforç col·lectiu dut a terme en un context que no ha estat sempre fàcil. És per això que les fites assolides gràcies a la implicació i el compromís responsable de tota la comunitat tenen més mèrit encara. I, sens dubte, aquest esforç conjunt permet mirar el futur amb confiança i convicció.