La UPF va crear el programa UPFund - Patrocini i Mecenatge, amb l’objectiu d’articular una iniciativa institucional orientada a la captació de recursos externs, per donar un nou impuls a les relacions de la Universitat amb el teixit social i empresarial.

 

Objectius

El programa UPFund - Patrocini i Mecenatge té com a objectiu general crear vincles estables entre la UPF i les empreses o les institucions que puguin generar valor afegit a la creació, la gestió i la transmissió del coneixement i que, a més, aportin recursos a la Universitat.

A partir d’aquesta premissa, els objectius específics del programa són els següents:

  • Promoure la relació estable amb empreses i institucions (reforçant la xarxa de relacions de la UPF) per facilitar la seva implicació en projectes d’interès mutu.
  • Consolidar, donar suport i impulsar noves accions de patrocini.
  • Fomentar i interioritzar la cultura del fundraising dins de la UPF.
  • Facilitar el reconeixement públic de la col·laboració rebuda d’organitzacions i donants individuals que ens atorguen la seva confiança.

 

Estructura i línies d'actuació

El programa ha estructurat les seves línies d’actuació en quatre àmbits:

  • Per què col·laborar amb la UPF?

En aquest àmbit s'exposen una relació d’arguments (reconeixement, prestigi, notorietat, exclusivitat, captació de talent...) pels quals les empreses i les institucions poden estar interessades a col·laborar amb la UPF, bé sigui mitjançant una aportació econòmica, bé sigui amb accions de patrocini i mecenatge, i amb la garantia que aquestes accions seran reconegudes públicament i adequadament per la Universitat.

  • Destinació dels ajuts

Catàleg dels projectes UPF que estan oberts a rebre aportacions de recursos externs, classificats en:

Projectes singulars: projectes que compleixen el requisit de la singularitat pel seu objectiu, pel seu plantejament, o per la destinació dels resultats; i que tenen també caràcter estratègic com a conseqüència del benefici col·lectiu que persegueixen, ja que afavoreixen la competitivitat en el sector productiu, o tenen interès socioeconòmic en l'escenari nacional. S'hi inclourien, com a exemple, activitats genèriques d'investigació, desenvolupaments tecnològics, impuls d'infraestructures, demostració de tecnologies, o difusió i realització d'activitats socialment responsables.

Projectes de recerca: són una mostra de l’activitat investigadora de la UPF que necessita cert suport de recursos externs. Els projectes d’aquesta secció responen a un perfil amb certs paràmetres en comú, com ara la joventut o l'experiència dels investigadors, els continguts del projecte (previsió d’impacte en la societat), la novetat o l'oportunitat del projecte o bé la dificultat d'accés a recursos econòmics.

Càtedres d’empresa: és un dels instruments més adequats per establir una bona relació entre universitat i empresa, i l’eina ideal per formalitzar col·laboracions estables i a llarg termini. Les relacions que s’estableixen a través d’aquests acords van més enllà de l’àmbit estrictament econòmic i permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca i/o transferència de tecnologia i coneixement.

Projectes internacionals: els vincles i els projectes internacionals amb les millors universitats del món constitueixen un dels actius més importants de la Universitat Pompeu Fabra. Per això volem impulsar encara més la internacionalització dels nostres estudiants i la participació en grans projectes amb altres institucions nacionals i internacionals.

Beques UPF: un instrument de la Universitat que permet disposar de recursos permanents per finançar diferents programes d'ajuts a l'estudi. El Fons de Beques UPF es nodreix d’aportacions d’empreses i d'institucions, d’aportacions dels mateixos estudiants UPF en el moment de matricular-se, d’aportacions dels Alumni, dels ciutadans en general i del mateix pressupost general de la UPF.

Projectes solidaris: s’impulsa l’acció social i les activitats de solidaritat a la UPF de manera participativa, transversal i compromesa, en el marc de les accions de responsabilitat que tenim envers la societat, recollint aportacions per a projectes relacionats amb la solidaritat que s'apleguen, s'impulsen i es gestionen des del programa UPF Solidària.

  • Com col·laborar amb la UPF?

Aquesta és l’àrea de donatius del programa UPFund - Patrocini i Mecenatge en què s’expliquen les diferents modalitats de pagament que qualsevol donant pot escollir per fer la seva aportació: per via telefònica, per transferència bancària, per PayPal o targeta de crèdit.

També s’hi expliquen els beneficis fiscals i els percentatges de deducció aplicables a les donacions fetes a favor de la Universitat.

  • Donants i patrocinadors

Des d’aquesta àrea del programa agraïm als Amics de la UPF, als estudiants i als graduats, a les empreses, i a totes les institucions i fundacions que han fet donacions a favor de la UPF la seva generosa col·laboració.

S'hi recullen les activitats de promoció i de reconeixement als donants que es fan anualment i s’hi inclouen entrevistes i impressions personals d’alguns dels principals donants de la UPF, així com la “Llista d’honor de donants”, que aplega els noms dels patrocinadors corporatius (empreses i institucions) i dels donants individuals de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Convenis de patrocini i mecenatge tramitats

Durant l’any 2018 s’han gestionat a la UPF 47 convenis de col·laboració que recullen aportacions corporatives provinents d’empreses privades i/o d'institucions sense ànim de lucre, per un import d'1.709.567,2 euros i 19 contractes de donació per un import de 51.075 euros. Aquests resultats obtinguts són, en gran mesura, fruit de la iniciativa, l'esforç i la col·laboració de tota la comunitat universitària (professors, investigadors i responsables dels diferents àmbits de coneixement i serveis de la Universitat). 

També s’ha formalitzat 1 conveni de càtedra d’empresa, amb IDEOGRAMA, per crear la càtedra Ideograma-UPF de Comunicació Política i Democràcia, per al foment de la docència, la investigació i la difusió de coneixements en l’àmbit de la comunicació pública, incloent la comunicació política i la institucional.

Convenis de col·laboració signats amb empreses privades i institucions sense ànim de lucre

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ASOC. MUJERES TECH
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FINANZAS
ASSOC. PROFESSORS D'ALEMANY DE CATALUNYA
ASSOC. PROFESSORS DE FRANCÈS DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ POMPEUFARRA
ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES
ASSOCIACIÓ PERCONES PARTICIPANTS AGORA
ATRESMEDIA
BARCELONA MOBILE VENTURES, SL
BIAL FOUNDATION
CASA BARCELONA
COL·LEGI SANT MIQUEL DELS SANTS
DAKO DIAGNÓSTICOS, SA
EVERIS SPAIN, SLU
FUNDACIÓ AGRUPACIÓ
FUNDACIÓ CAIXA D'ENGINYERS
FUNDACIÓ INSTITUT DE SALUT GLOBAL BCN
FUNDACIÓ LA CAIXA-CAIXAFÒRUM
FUNDACIÓ PALARQ
FUNDACIÓ PRIVADA VILACASAS
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS-MARESME
FUNDACIÓ ZOO BARCELONA
FUNDACIÓN BBVA
FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN PRIVADA MANUEL SERRA DOMÍNGUEZ
FUNDACIÓN QUAES
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
GOETHE INSTITUT BARCELONA
GOOGLE Ireland, Ltd
IDEOGRAMA, SA
IL·LUSTRE COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA
INDIAP JORDI GOL I GURINA
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA
INMACULADA FAJARDO RAMOS
INST. MPAL. PAISATGE URBÀ I QUALITAT DE VIDA
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
INSTITUT PERE MATA
MEDIAPRO
OBRA SOCIAL "LA CAIXA"
OESIA
SANTANDER
SEBAP
SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIÓN, SL
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA
UPF BARCELONA SCHOOL OF MANAGEMENT

Contractes de donació

Agroliment, S.A.
Ausió Ferrés, Eulàlia
Bahí Alsina, Pere
Corretgé Bergua, Roser
De Martorell Martínez, Alicia
Esteve Pharmaceuticals, S.A.
Farrerons Prats, Pepa
Fundació Priv. Col·legi de St. Miquel dels Sants
Gombau Valen, Encarna
Isart Català, Joan
López Conesa, Alexandre
López González, Glòria
López Rodríguez, Cristina
Millat Doménech, M. Núria
Moreno Hernando, Julio
Pachán Garriz, M. Llüisa
Rocamora Resalt, Josep
Sobrepera Llonch, Rosa Maria
Wing, Rita

Càtedres d'empresa

NOVES CÀTEDRES D'EMPRESA

Càtedra IDEOGRAMA-UPF de Comunicació Política i Democràcia

La UPF i la Fundación QUAES van signar el 21 de setembre del 2018 un conveni per crear la càtedra IDEOGRAMA-UPF de Comunicació Política i Democràcia, amb l'objectiu de fomentar la docència, la investigació i la difusió de coneixements en l’àmbit de la comunicació pública, incloent la comunicació política i la institucional.

Un dels principals àmbits en què la càtedra portarà a terme les seves activitats és en el de la recerca, a càrrec de professors del Departament de Comunicació, molts dels quals membres del Grup de Recerca en Comunicació Política, Mitjans i Democràcia (POLCOM). Dins aquest àmbit s’endegaran línies de recerca i tesis doctorals conjuntes, i es cooperarà amb Ideograma en l’obtenció de nous projectes.

A banda de la recerca, la càtedra també organitzarà activitats en el camp de la transferència de coneixement: per exemple, en explotació industrial; fent jornades d’exposició i divulgació; o un acte públic centrat en una temàtica d’actualitat política i social, per tal d’abordar-lo des del punt de vista de la comunicació. Finalment, es faran activitats de formació, on es preveu la possibilitat d’establir dues beques de grau o de màster.

IDEOGRAMA és una organització especialitzada a dissenyar estratègies globals de comunicació i desenvolupar consultoria estratègica adreçada a administracions públiques, entitats sense ànim de lucre i institucions polítiques i privades, a partir d’una visió global i transversal.

 

Altres activitats

Beques Talent de l'Escola d'Enginyeria

Aquest any, s'han formalitzat dos convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general que permeten dotar l’Escola d’Enginyeria d’un programa de Beques Talent amb l’objectiu d’atraure els millors estudiants de batxillerat per cursar els graus que ofereix: Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació.

Els ajuts, que consisteixen en una bonificació de 500 euros sobre l’import de la matrícula de primer curs, es financen gràcies als dos acords signats amb Everis i la Fundació Caixa d’Enginyers, i són un bon exemple de col·laboració entre universitat i organitzacions socials i econòmiques.

Les 20 Beques Talent es reparteixen entre els quatre graus –5 per a cadascun– i de manera paritària entre homes i dones, amb la voluntat expressa de l’Escola d’Enginyeria de la UPF de potenciar la presència de dones en els estudis tecnològics i d’enginyeria. En només quatre cursos el percentatge de dones als graus d’enginyeria de la UPF ha augmentat en més de 10 punts percentuals: ha passat de poc més del 19% el curs 2015-2016 al 30% del curs 2018-2019.