Visualització del contingut web

Dins de l’àmbit de sostenibilitat i medi ambient, aquest curs 2018-2019 ha estat protagonitzat per dos projectes impulsats des del Rectorat. S’ha iniciat el projecte internacional sobre Benestar Planetari, en què es pretén ser un nou pol de generació i transmissió de coneixement a l’entorn d’aquest concepte i que, en un futur, s’ubicarà a l’antic mercat del Peix, dins del que es coneix com a “Ciutadella del Coneixement”. Durant el mes de maig, i en consonància amb manifestos d’altres institucions i territoris, la UPF va fer una declaració d'emergència climàtica en el marc del segon plenari de Benestar Planetari.

El 5 de juny, Dia Internacional del Medi Ambient, es va gaudir, entre d’altres intervencions, de la conferència: “Crisis climática y soluciones participativas: mapas para navegar la transición energética”, a càrrec de Sara Pizzinato, consultora de Polítiques Energètiques.

Compra d'energia verda

Aquest curs ha estat el primer en què, gràcies a un nou contracte a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), la UPF ha consumit un 100% d’electricitat procedent de fonts renovables.

Protocol de reducció de plàstics

Després de la prova pilot a l’edifici Mercè (Rectorat) a principis del 2018, el protocol de prevenció de plàstics s’ha ampliat al campus del Poblenou. Això ha permès que a les reunions i als actes públics ja no s’utilitzin ampolles comercials d’un sol ús i es facin servir gerres reomplibles a les fonts d’aigua filtrada. També s’han substituït els gots de plàstic d’un sol ús per gots compostables. Dins d’aquesta mateixa acció també s’emmarca el projecte EcoTASSA, amb el qual s’han repartit 750 ampolles entre PAS, PDI i estudiants per tal que la comunitat universitària utilitzi ampolles reomplibles en lloc que siguin d’un sol ús.

Premi al millor treball de fi de grau (TFG) en sostenibilitat

La convocatòria del premi al millor TFG en sostenibilitat del curs anterior es va resoldre el mes de setembre passat i va recaure en el treball “Els desplaçaments forçats pel canvi climàtic al Pacífic sud-oest?”, d’Àngel Guevara.

Aquest curs 2018-2019, s’ha tornat a convocar, gràcies al mecenatge de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida, el premi al millor treball de fi de grau en sostenibilitat. Així mateix i gràcies al patrocini d’ESCI i de BSM aquest any s’amplien els premis als treballs de fi de màster i tesis doctorals i passen a denominar-se premi de Benestar Planetari. La resolució del premi està prevista per al proper mes de setembre.

Coberta verda experimental a Mercè Rodoreda, 23

Aquest curs s’ha continuat i s'ha ampliat el conveni amb la UPC i Eixverd, mitjançant el qual es gestiona una coberta vegetal experimental a l’edifici Mercè Rodoreda. S’hi fan diversos experiments per tal d’estudiar les millores que suposen aquest tipus de solucions arquitectòniques per a l'ésser humà i per a l’edifici.

Pla de Mobilitat

Durant aquest curs, es va revisar com ha evolucionat el Pla de Mobilitat i es va convocar una sessió de la Mesa de Mobilitat de la UPF, que va comptar amb la participació de diverses entitats i agents involucrats. També dins de les accions del Pla de Mobilitat es va convocar un concurs de vídeos sobre mobilitat sostenible, en col·laboració amb universitats d’arreu de l’estat espanyol i s’ha continuat buscant una solució per al problema de l’aparcament segur de bicicletes privades.

Plaques fotovoltaiques

Aquest curs s’ha continuat buscant la viabilitat de la instal·lació d’una coberta de plaques fotovoltaiques a l’edifici Roger de Llúria i s'ha comptat amb l’assessorament de l'Institut Català de l’Energia (ICAEN).

Façana vegetal a l'àgora

El curs passat es va fer l’obra de la façana vegetal a l’àgora Jordi Rubió i Balaguer, i després d’un any de creixement ja es troba a l'alçària entre la segona i la tercera plantes, recobrint l’edifici dels antics habitatges militars.

Participació i treball en xarxa

És important destacar aquelles accions en què UPF Sostenible ha format part:

 • Continuació de les reunions del grup de treball E4: "Endollat’ a l’estalvi i l’eficiència energètica del compromís ciutadà pel clima", d’on van sortir compromisos per portar a la COP21 de París, i també polítiques d’ajuntament com el pla d’infraestructures verdes.
 • Continuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i la Xarxa de Barcelona + Sostenible. Aquest curs la UPF ha estat nomenada representant de les universitats al seu consell permanent.
 • Aquest any s’han continuat les reunions periòdiques dels tècnics de medi ambient de les diferents universitats catalanes, ara ja com a grup de treball de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).
 • Continuació de les reunions i del grup de treball de mobilitat de la CRUE Sostenibilitat i incorporació al nou grup de treball d’Urbanisme Sostenible.
 • Participació activa en la Xarxa Barcelona + Sostenible.
 • Participació en el grup de treball de la superilla de Sant Martí que va crear l’Ajuntament de Barcelona.
 • Seguiment a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya dels nous concursos per comprar energia de fonts renovables.

Sensibilització i comunicació

Coneixedors de la importància de conscienciar i de comunicar sobre medi ambient i sostenibilitat, UPF Sostenible ha continuat parant especial atenció a la seva vessant comunicativa. Per això, s'han fet diferents tipus d’accions que han permès incrementar de 480 a més de 600 seguidors de Twitter.

Com a accions més destacades en aquest àmbit cal citar:

 • Durant el mes de novembre es va desenvolupar, com en anys anteriors, el Festival Internacional de Medi Ambient (FICMA) i la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
 • El mes de juny i coincidint amb el Dia del Medi Ambient (5 de juny) es va organitzar la Setmana de la Sostenibilitat de la UPF.
 • També com en d’altres anys, es van recordar, mitjançant la campanya del clima tant a l’estiu com a l’hivern, dels consells i motius per racionalitzar l’ús de la climatització.
 • Diferents xerrades en col·laboració amb el Centre d’Estudis en Sostenibilitat, l’Associació d’Estudiants per al Medi Ambient i l’associació Postcrash de la UPF.
 • Organització del curs sobre màrqueting emocional “Bosses de plàstic, herois i xarxes socials”, en col·laboració amb el Col·legi d’Ambientòlegs (COAMB).

També és rellevant mencionar la continuació de la difusió de les guies de bones pràctiques en sostenibilitat per a professors i per als càterings, les quals s’han difós activament a Twitter. Així mateix, també s’ha enviat informació periòdicament al FUÀ!, al Canal UPF i s’ha continuat amb el pla de difusió propi d’UPF Sostenible.

En procés de desenvolupament

Entre aquelles accions que es troben en procés de desenvolupament, hi trobem el disseny d’una assignatura transversal en Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). També en l’àmbit de la docència s’està treballant per poder oferir un mínor sobre Benestar Planetari.

Dins l’àmbit de la gestió s’està treballant per tal d'organitzar una marató energètica que ens serveixi de revulsiu contra la nostra manera de consumir energia en el dia a dia.

I, finalment, s’ha continuat amb la definició i les reunions necessàries per tal d’aprofundir en la viabilitat i la realització de la coberta vegetal al Dipòsit de les Aigües, dins del projecte de la "Ciutadella del Coneixement".