Anglès Nombre de participants
Metodologia en anglès  
STEP Programme (Skills for Teaching in English) 9
Max Weber Practice Teaching Week per a postdocs 7
Preparació per al certificat CLUC-EMI en anglès  
Taller de preparació del Certificat de Capacitació del PDI per a la docència en anglès 4 (PROVISIONAL)
Manteniment i fluïdesa en anglès  
Conversational English 30
Escriptura acadèmica en anglès  
Writing academic articles 25
Writing academic articles per a estudiants de Màster de Traducció 20
English for Academic Presentations 16
Curs de llengua instrumental  
Curs general d’anglès general (C2.1 MECR) 16
Total 127