Campus de la Ciutadella

En absència d’obres de nova planta, les actuacions d’infraestructures s’han centrat en obres de reposició, adaptació i millora (RAM), realitzant-se un seguit d’intervencions, com ara:

Finalització de la substitució del revestiment de les tres escales de l’edifici de Roger de Llúria, obra que s’ha desenvolupat per fases i s’han completat al final del present curs.

Continuació dels treballs de millora de la compartimentació contra incendis de l’edifici de Jaume I, per tal d’adequar-lo a la normativa actual.

En atenció als requeriments dels estudiants, i d’acord amb els compromisos adquirits al claustre, continua la instal·lació de preses elèctriques a les aules de teoria. A hores d’ara una part important d’aules del campus ja disposen d’aquest servei.

S’ha procedit a la substitució d’enllumenat fluorescent de l’edifici del dipòsit de les Aigües per lluminàries amb tecnologia LED. En total s’han canviat 1.036 unitats, amb un estalvi anyal d’uns 200.000 kWh.

A la galeria d’alta tensió del campus s’han remodelat els magatzems, amb l’objectiu de fer possible el manteniment de les instal·lacions d’aire condicionat. En aquesta zona també s’han instal·lat els armaris compactus donats per la Cambra de Comerç i que serviran per optimitzar els magatzems destinats a Biblioteca.

Projecte antic Mercat del Peix

La Universitat, ha iniciat actuacions per tal d’impulsar la Ciutadella del Coneixement amb la construcció al solar de l’antic Mercat del Peix, d’un conjunt d’edificis que conformin un “hub” d’investigació científica que aculli diferents centres, com ara, el BIST, l’IBE (CSIC) i el centre que la UPF vol dedicar a l’ investigació dins del programa de benestar planetari.

Aquestes actuacions han fet possible la signatura de convenis amb l’Ajuntament i els referits centres de recerca, amb l’objectiu, dins dels pròxims quatre anys, de construir un conjunt d’edificis de recerca  amb 43.000 M2. Disposant també d’una planta destinada a aparcament de vehicles, gestionada per la societat municipal B:SM.

Per últim, es continua la negociació amb els ocupants dels antics habitatges militars del carrer de Wellington, amb l'objectiu de recuperar la possessió de les finques que han de fer possible l'execució del projecte Icària II del CEI.
 

Campus del Poblenou

Durant aquest curs, s’ha estat treballant en el projecte de transformació de l’Àrea de Tallers, per tal d’adequar els espais al nou model educatiu a implantar a la Universitat.

Aquest projecte contempla la intervenció als espais interiors, cercant la creació d’espais compartits, abocats al treball col·laboratiu i interseccional entre la docència, la recerca i l’empresa i on tindran dinàmiques educatives que van més enllà de la clàssica formació reglada i que finalment han de constituir  un punt de trobada obert a tot el campus.

Així mateix, aquest projecte inclou la renovació tecnològica de l’equipament tècnic i audiovisual dels espais.

La inversió en obres i instal.lacions generals prevista és d’ 1.008.000 € i el termini d’execució es desenvoluparà fins a l’inici del curs 2020-2021.

Durant aquest curs s’han executat les obres i equipaments de les fases I i II del conjunt, posant-se en servei a l’inici del curs 2019-2020.

També s’han realitzat obres al club de professors de la novena planta de l’edifici de Roc Boronat, per tal d’implementar un nou model més obert i que afavoreixi la interrelació entre professors. També aquest espai es posa en funcionament a l’inici del curs 2019-2020.

S’han realitzat obres per convertir el despatx 51.100 de la Nau, en sala de reunions polivalent.

Amb l’objectiu de racionalització i estalvi energètic, s’ha procedit a reestructurar la instal·lació de Sistemes d’Alimentació elèctrica Ininterrompuda (SAI) del campus, aconseguint l’eliminació de tres equips que es reutilitzaran en altres campus.

S’ha procedit a electrificar aules que disposen de taules mòbils, aquest sistema permet que els diferents formats de distribució de taules mantinguin la prestació d’estar electrificades, sense presentar obstacles a la circulació d’alumnes i professors.

 

Campus del Mar

Aquest curs s'ha consolidat la gestió, encomanada a la UPF, del funcionament del nou edifici del Campus Universitari Mar al carrer del Dr. Aiguader. Aquest edifici és utilitzat per la UPF, la UAB i l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar.

Així mateix, s’han realitzat diferents actuacions amb l’objectiu de millorar el confort de la comunitat universitària, entre d’altres, la millora del revestiment acústic de la biblioteca, la instal·lació de portes automàtiques al vestíbul d’entrada a l’edifici i s’han remodelat els vestíbuls de cada planta per tal d’instal·lar mobiliari que afavoreixi la socialització dels estudiants i el treball compartit.

A l’àmbit del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, la Universitat ha continuat amb l’ocupació dels nous espais i laboratoris de les plantes setena i vuitena que es van rehabilitar el curs anterior. Aquestes actuacions han consistit en adequar els laboratoris a les necessitats específiques dels nous grups de recerca que s’han instal·lat.

 

Edifici de la Mercè

S’han remodelat les sales de reunió 80.424, 80.426 I 80.428.

S’han ampliat els armaris compactus de l’arxiu de personal a la tercera planta de l’edifici.

Finalment, s’ha procedit a la redistribució del mobiliari de tot el Servei d’Informàtica a les plantes baixa i primera de l’edifici.