(Juliol del 2019)

Rector

Jaume Casals Pons

Vicerectors

VICERECTOR ADJUNT AL RECTOR 
Pelegrí Viader Canals

VICERECTORA. Direcció de projectes per a la docència 
Cristina Gelpí Arroyo

VICERECTORA. Direcció de projectes en l'àmbit del professorat
Cristina Pujadas Corbí

VICERECTORA. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
Mònica Figueras Maza

VICERECTOR. Direcció de projectes d'innovació
Josep Lluís Martí Màrmol

VICERECTOR . Direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants (fins al 27 de novembre del 2018)
Pablo Pareja Alcaraz

VICERECTOR. Direcció de projectes en l'àmbit de la recerca
Enric Vallduví Botet

VICERECTORA. Direcció de projectes per a la internacionalització
Isabel Valverde Zaragoza

VICERECTOR. Direcció de projectes per a la comunitat universitària
Ramon Villanova Fortuny 

COMISSIONAT per a l'estratègia del Grup UPF
Carles Ramió Matas

COMISSIONAT per a l'estratègia científica de la UPF
José Garcia Montalvo 

COMISSIONAT  per a la trajectòria dels estudiants (des de l'1 de gener del 2019)
Pablo Pareja Alcaraz

Secretari general

Pere Torra Pla

Presidenta del Consell Social

Montserrat Vendrell Rius (des del 22 de març del 2019)

Núria Basi Moré (fins al 22 de març del 2019)

Gerent

Jaume Badia Pujol

Síndic de greuges de la UPF

Josep Maria Casasús i Guri

Assessors del Consell de Direcció

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE PROFESSORAT
Joaquim Albareda Salvado

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE SECUNDÀRIA I MÓN LABORAL
Josep M. Castellà Lidon

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE CAMPUS I CIUTAT
Jaume Guillamet Lloveras

ASSESSOR DEL CONSELL DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA DE L'HORITZÓ UPF 2025
Jacint Jordana Casajuana

Altres

DIRECTORA DE L'ESCOLA DE DOCTORAT
Núria Sebastián Gallés

DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA
Carme Martinell Gispert-Saúch (fins al 13 de juny del 2019)

DELEGAT DE CULTURA
Javier Aparicio Maydeu

DELEGAT DEL CONSELL ASSESSOR INTERNACIONAL (CAI UPF)
Josep Blat Gimeno

DELEGAT PELS ESTUDIS DE MEDICINA
Jaume Bertranpetit Busquets 

DELEGADA DEL RECTOR PER A LA SOSTENIBILITAT
Ester Oliveras Sobrevias 

DELEGAT DEL RECTOR PER A LA IMPLEMENTACIÓ DELS ESTUDIS DEL GRAU INTERUNIVERSITARI EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS I ECONOMIA
Àngel Lozano Solsona

DIRECTORA DE LA UNITAT D'IGUALTAT
Tània Verge Mestre

COORDINADORA ACADÈMICA DEL GRAU OBERT DE LA UPF I DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES ESPECIALS

Maria Pilar Medina Bravo 

DIRECTOR ACADÈMIC DEL CENTRE PER A LA INNOVACIÓ EN APRENENTATGE I CONEIXEMENT - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK)

José Manuel Jiménez Morales 

SOTSCOORDINADOR DE LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)
Ángel Javier Gil Estalló

ELABORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ DE L'ESPORT A LA UPF
Carlos Murillo Fort  

COORDINACIÓ GENERAL DELS PROCESSOS DE GARANTIA DE LA QUALITAT
David Sancho Royo

COORDINACIÓ DEL PROJECTE PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ EN NOUS FORMATS AUDIOVISUALS A LES INDÚSTRIES CREATIVES I CULTURALS

Jordi Balló Fantova 

COORDINACIÓ DEL PATROCINI, EL MECENATGE I LES CÀTEDRES D'EMPRESA
Daniel Serra de la Figuera

CAP DEL GABINET DEL RECTORAT
Àngels Ingla Mas