Anglès Nombre de participants
Entitats del Grup UPF i externes   
Tecnocampus Mataró Maresme: Formació del PAS (anglès)   7
Departament de Cultura de la Generalitat (anglès) 16
Universitat d'Alacant 40
Universitat Politècnica de Catalunya 19
Subtotal 82
Programa de formació de professorat d’idiomes  
Ensenyament d’Espanyol com a Llengua Estrangera 33
Subtotal 33
Total 115