L'Arxiu de Convenis, durant el curs acadèmic 2018-2019, ha rebut 541 convenis formalitzats amb entitats, organitzacions i empreses. D’entre aquests, destaquen els 457 acords marc de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes. En relació amb altres universitats de la resta del món, la UPF té gairebé 260 convenis vigents d'intercanvi i de mobilitat de professors i d’estudiants.

D'altra banda, la Fundació IDEC ha formalitzat els convenis de patrocini següents: