En el conjunt de convocatòries competitives, la UPF ha obtingut 154 projectes, dels quals 51 estan liderats per dones, xifra que representa un 33,3% dels projectes aconseguits a la UPF l’any 2018. Si es té en compte l’origen del finançament, el percentatge de participació femenina en projectes europeus i estatals se situa per sobre del 42%, mentre que el percentatge més baix de participació femenina es dóna en els ajuts de l’administració autonòmica, degut al pes de la convocatòria de Suport a Grups de Recerca (SGR), on només el 28,4% dels grups està coordinat per dones.

Projectes R+D estatals

Els primers resultats de la convocatòria 2018 dels projectes R+D (generació del coneixement i reptes de la societat) del Pla Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (2017-2020) es van conèixer l'abril del 2019 (resolució provisional de concessió) i no formen part de la memòria 2018. Es van aprovar 51 projectes dels 88 presentats, per un import de 5,2 milions d'euros, la qual cosa representa un percentatge d'èxit del 58% en relació amb el nombre total de sol·licituds presentades. Si es té en compte el finançament obtingut, s’ha atorgat un 63,5% del finançament sol·licitat, fet que constitueix un augment del finançament mitjà per projecte fins als 102.450 euros. Aquests resultats són provisionals i poden variar  en funció del resultat de la resolució de les al·legacions presentades davant de l'Agencia Estatal de Investigación.

Les taules 5.1 i 5.2 il·lustren aquests resultats:

També s'han de destacar els resultats de la UPF a les convocatòries del Pla Estatal següents:

 • Retos de colaboración: aquesta convocatòria té per objecte donar suport a projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació al món empresarial de noves idees i tècniques que contribueixin a la creació de nous productes i serveis, i que tinguin relació amb les prioritats establertes en els reptes socials del Programa Estatal I+D+i. El 2018 es van obtenir 2 projectes (1 de CEXS i 1 de DTIC), en els quals la UPF participa coma a soci, per un import total de 622 mil euros.
 • Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): aquesta convocatòria té per objecte finançar projectes de divulgació i comunicació sobre qualsevol temàtica científica i tecnològica, adreçada a un públic no especialitzat. Es van obtenir 4 projectes  (2 de CEXS, 1 de Comunicació i 1 de DTIC), per un import total de 94 mil euros.
 • Proyectos de Investigación sobre Adicciones: 1 projecte (CEXS). 57.360 euros.
 • Explora Ciencia: aquesta convocatòria té per objecte impulsar propostes de recerca imaginatives i radicals, que puguin representar un avenç significatiu de coneixement mitjançant el plantejament i el desenvolupament de nous enfocaments i/o metodologies. Aquests projectes tindrien una viabilitat  baixa en convocatòries convencionals per trencadores i arriscades. La UPF va obtenir un projecte de 48.400 euros (CEXS).
   

Projectes europeus

El 2018, la UPF va aconseguir 23 projectes dins l'Horizon 2020, per un import global de gairebé 12,5 milions d'euros. En valors absoluts, la UPF ocupa el tercer lloc entre les universitats espanyoles en captació de fons del programa H2020 i continua mantenint la primera posició en finançament provinent del programa ERC-European Research Council (font: CDTI, 2018, Participación española en H2020, Resultados provisionales 2014-2018).

Ajuts del Pilar 1. Foment de l'excel·lència

Ajuts del programa ERC-European Research Council

Durant el 2018 s’han obtingut 2 ajuts: 

 • 1 ERC consolidator grant: Gael Le Mens, del Departament d'Economia i Empresa.
 • 1 ERC starting grant: Maria Petrova, del Departament d'Economia i Empresa.

Des de la creació el 2007 del programa ERC fins a 31 de desembre del 2018, la UPF n'ha obtingut 36 ajuts, resultats que evidencien l’aposta per la qualitat i l’excel·lència en recerca de la Universitat. 

Ajuts Marie Sklodowska Curie  

El 2018, la UPF ha obtingut 9 ajuts, que es distribueixen de la manera següent:

 • Individual fellowships (IF): 8 ajuts que representen un 10% del total atorgat a tot l'estat espanyol dintre d'aquest instrument: 1 del Departament de Dret, 2 del Departament d'Economia i Empresa, 3 del Departament d'Humanitats, 1 del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i 1 del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
 • Research networks (ITN): 1 ajut del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en què la UPF participa com a soci.

Ajuts per a projectes d'infraestructures de recerca i de tecnologies futures i emergents (FET)

El 2018, en el programa d'Infraestructures, s'ha obtingut 1 ajut del Departament de Ciències Polítiques i Socials, en què la UPF participa com a entitat col·laboradora (third party). 

En el programa de Tecnologies Futures i Emergents, s’han obtingut 2 ajuts en els quals la UPF participa com a soci: 1 ajut del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i 1 ajut del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Ajuts en col·laboració del Pilar 3. Reptes socials i altres programes

El 2018, s'han aprovat els projectes següents: 

 • Dins del repte social de Ciències Socials i Humanes, s’han obtingut 2 projectes: 1 del Departament de Ciències Polítiques i Socials, en què la UPF participa com a soci (Mariona Ferrer), i 1 del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que coordina la UPF (Emilia Gómez i Davinia Hernández).
 • Dins del repte social de Salut, s’han obtingut 3 projectes: 1 del Departament de Ciències Experimentals i de Salut, en què la UPF participa com a soci (Marc Güell), i 2 del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, un coordinat per la UPF (Karim Lekadir) i un com a soci (Leo Wanner).
 • Dins del repte social de Seguretat, s’ha obtingut 1 projecte del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en què la UPF participa com a soci (Leo Wanner).
 • Dins el programa Science with and for Society, s'han aconseguit 2 projectes al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en què la UPF participa com a soci (Gema Revuelta).

Taula 5.3. Finançament i nombre de projectes europeus. Evolució 2014-2018

Projectes d'altres entitats

El 2018, es van obtenir 36 projectes provinents d'altres d'entitats, per un import de 3,9 milions d'euros. Destaquen:

 • Recercaixa. Programa de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques que permet finançar fins a 100.000 euros en projectes de recerca durant 2 anys. Aquest programa persegueix dos objectius: impulsar la recerca d'excel·lència al nostre país i apropar la ciència a la societat, fent-se partícip dels avenços científics i dels beneficis humans i socials. El 2018, es van atorgar 4 projectes a la UPF, per un import conjunt de 311.657 euros (1 CPIS, 1 DTCL, 2 DTIC).
 • Caixa Salut. La Fundació Bancària "la Caixa" va convocar el 2018 la primera edició de la convocatòria de projectes de recerca en salut per finançar projectes de recerca en biomedicina i salut per a Espanya i Portugal. L'objectiu és identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o translacional. Dins d'aquesta convocatòria es van presentar 785 sol·licituds; van ser seleccionats 20 projectes, dels quals 3 són de la UPF, que van rebre ajuts per un import conjunt d'1 milió d'euros. Convé destacar que en aquesta convocatòria, amb una ràtio d’èxit del 2,5%, el 15% dels projectes finançats són de grups de recerca de la UPF.
 • La Fundació Volkswagen va publicar el 2018 la convocatòria Intel·ligència Artificial i la Societat del Futur, que pretén donar un enfocament conjunt i integrador en les ciències socials i l’enginyeria que ampliï el ventall de mètodes i d'enfocaments de l’enginyeria i de les ciències socials, amb l’objectiu de trobar noves idees sobre com es pot configurar el futur de la societat i de la tecnologia. La UPF va aconseguir 1 ajut, per un import de 269 mil euros (DTIC).