Visualització del contingut web

La Universitat continua potenciant els aspectes de recerca i innovació responsables. Ja sigui en les sessions informatives en convocatòries competitives, en els cursos organitzats per la Universitat o en d’altres activitats o actuacions.

En l’àmbit dels projectes de recerca s’han iniciat els següents projectes europeus, coordinats per la Dra. Gema Revuelta:

  • Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science (GRECO): el projecte GRECO vol posar en pràctica la ciència oberta (Open Science) a través d'un projecte d'investigació en energia fotovoltaica. Amb aproximació basada en la investigació i la innovació responsables (RRI) i la participació ciutadana, GRECO proposa solucions per augmentar la vida útil de la tecnologia, reduir els seus costos amb un major rendiment i aportar innovacions en agricultura i arquitectura.  https://www.greco-project.eu/
  • Reconfiguring Research and Innovation Constellations (RiConfigure): el projecte RiConfigure vol afavorir la diversificació dels grups involucrats en recerca i innovació (R&I) a través de la participació de diversos stakeholders i la disseminació i educació entre professionals i legisladors. El projecte desenvoluparà quatre laboratoris socials ( "Social Labs"), centrats en la participació, respectivament, de persones de la investigació, la indústria, el sector públic i la societat civil. El projecte es complementarà amb més de cent casos d'estudi empírics, que serviran al projecte per elaborar un marc conceptual per afavorir noves col·laboracions en R&I. http://riconfigure.eu/
  • Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science (CONCISE): el projecte CONCISE vol generar un debat europeu sobre la comunicació científica que involucri molts actors, des dels mitjans de comunicació i els creadors de polítiques, passant per la comunitat científica i la indústria, i arribant fins a les organitzacions de la societat civil. CONCISE aspira a contribuir amb dades qualitatives de consultes ciutadanes sobre els canals a través dels quals la societat europea s'informa sobre ciència, i com aquesta informació influencia les seves opinions, creences i percepcions. Les consultes es duran a terme en 5 països (Portugal, Itàlia, Eslovàquia, Polònia i Espanya). Els resultats del projecte CONCISE seran escalables i la seva metodologia s'aplicarà en altres països europeus per millorar la qualitat i la quantitat de comunicació científica a Europa. https://concise-h2020.eu/
  • SUPER_MoRRI: Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for RRI: SUPER_MoRRI és la continuació del projecte MORRI (2014-2018), que va conceptualitzar i va implementar el primer sistema de monitoratge de RRI de tot Europa. El projecte SUPER_MoRRI continua la seva tasca, garantint la continuada recollida de dades i la seva protecció, així com una extensa avaluació i millora dels indicadors de MoRRI. Es vol desenvolupar una millor comprensió científica de les diferents i complexes relacions entre les polítiques i les pràctiques de RRI, així com de les seves implicacions socials, democràtiques, econòmiques i científiques. Aquests avenços teòrics, juntament amb la recollida de dades, configuren un sistema de monitoratge més madur i amb indicadors robustos, realistes, responsables i fàcils d’implementar.  

Quant a les activitats formatives realitzades, cal esmentar, entre d’altres, activitats formatives de participació ciutadana com “Un bocado de ciencia”, cursos sobre RRI impartits per personal del CCS-UPF com “Investigación responsable e innovación”, curs in-company per a personal de la Fundació Elhuyar (Sant Sebastià) i per a investigadors de la Fundació FISABIO al País Valencià, “¿Cómo hacer más responsable mi investigación? Explorando el RRI”, a la Universitat Politècnica de Madrid (Madrid) o al Reiner Lemoine Institut (Berlín).

Des del Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació continuen liderant amb el  BCAM el grup de treball en ciència oberta de la xarxa de centres Severo Ochoa i María de Maeztu. Concretament, en aquest àmbit hi ha un programa propi en Open Science and Innovation Program, nous projectes en freesound i es va participar en el workshop de la European University Association, on va ser escollit el seu projecte de transició cap a l'Open Science com a projecte d’èxit. D'altra banda, en l’àmbit de la divulgació s'han fet seminaris oberts sobre l’impacte social de la intel·ligència artificial, el MIP FRONTIERS Summer school Open Day: An Industrial Perspective to Music Information Retrieval. S'ha participat en cicles de conferències com "Ciència, noves tecnologies i drets humans", organitzat per l'Ajuntament de Barcelona, etc.

Alhora, des de l’àmbit de Responsabilitat Social, es continuen detectant els projectes de recerca de la Universitat relacionats amb l'RRI i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquesta mateixa línia proactiva i responsable de la Universitat davant les necessitats presents i futures de la societat, s’ha iniciat un projecte relacionat amb la divulgació científica lligat als següents aspectes i processos de l'RRI: ciència i accés obert, educació científica, participació, anticipació i reflexivitat, capacitat de resposta i adaptació al canvi, obertura i transparència i diversitat i inclusió.