Acreditació per a membres de la comunitat UPF, grup UPF i públic extern

Proves de certificació de competència lingüística (PCCL) de la UPF

PPCL d’ANGLÈS

365

PPCL d’ALEMANY

9

PPCL de FRANCÈS

34

PPCL d’ ITALIÀ

10

PPCL de CATALÀ

12

PPCL d’ESPANYOL

5

Subtotal PCCL

435

UPFluent d’anglès de la UPF:

UPFluent amb segell CertAcles i CLUC

88

Subtotal UPFluent

88

Diplomes oficials interuniversitaris o d’altres institucions:

Certificats interuniversitaris CIFALC de català

30

Certificat interuniversitari de capacitació del PDI per a la docència en anglès

43

Diploma DELE d’espanyol

487

CCSE

398

Subtotal certificats oficials

958

Diagnòstic lingüístic per a membres de la comunitat UPF, grup UPF i públic extern

Proves de diagnòstic de coneixements lingüístics (PDL) de la UPF:

Diagnòstic específic d’ANGLÈS: 

Per a alumnes de 1er de grau UPF i Grup UPF

798

PDL d’ANGLÈS: 

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

316

PDL d’ALEMANY: 

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

10

 PDL de FRANCÈS

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

36

PDL d’ ITALIÀ

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

2

PDL d’CATALÀ

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

40

PDL d’ESPANYOL

Per a accedir a la formació d’Idiomes UPF

704

Subtotal PDL

1.906

TOTAL certificats i proves

3.387