Al llarg del curs 2018-2019 s'ha continuat amb la tasca de programar i d'implantar nous ensenyaments de grau i de màster universitari i s’han incrementat les tasques de seguiment, modificació i acreditació de diversos títols de grau, de màster universitari i de doctorat. Així mateix, durant aquest curs s'ha treballat en la verificació i la programació de les titulacions que es volen implantar durant el curs 2019-2020 i el 2020-2021.

Grau

Les titulacions de grau implantades el curs 2018-2019 han estat:

 • Grau en Enginyeria d'Organització Industrial
 • Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, coordinat per la UPC

Per altra banda, en aquest període s’han gestionat els processos de reverificació següents:

 • Grau en Traducció i Interpretació
 • Grau en Llengües Aplicades
 • Grau en Disseny
 • Grau en Filosofia, Política i Economia

Durant aquest curs s'ha formalitzat la desprogramació de les titulacions següents per al curs 2018-2019:

 • Grau en Bioinformàtica, programat de nou per al curs 2019-2020
 • Grau en Estudis de l'Esport, programat de nou per al curs 2019-2020

​Així mateix, s'ha gestionat la desprogramació de les següents titulacions per al curs 2019-2020:

 • Grau en Bioinformàtica, programat de nou per al curs 2020-2021
 • Grau en Estudis de l'Esport

Pel que fa als processos de verificació de títols que s'han d'implantar el curs 2020-2021, han estat presentades les propostes de memòries següents, així com formalitzada la seva programació:

 • Grau en Bioinformàtica
 • Grau en Medicina

Màster

Les titulacions de màster universitari implantades el curs 2018-2019 han estat les següents:

 • Màster Universitari Gestió de la Comunicació / Master of Arts in Communication Management
 • Màster Universitari Erasmus Mundus en Anàlisi Econòmica del Dret/ European Master in Law and Economics
 • Màster Universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un context global / Master in Asia-Pacific Studies in a Global Context (reverificació)

Pel que fa a l’elaboració de noves memòries i gestió dels processos de verificació de títols que s'han d'implantar el curs 2019-2020, han estat realitzades les propostes de memòries següents:

 • Màster Universitari en Recerca en Estudis Internacionals
 • Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims /Logistics, Supply Chain & Maritime Business
 • Màster Universitari en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol / Translation among Global Languages: Chinese-Spanish

Durant aquest període s’han desprogramat, per al curs 2018-2019, els títols següents:

 • Màster Universitari en Animació
 • Màster Universitari en Atenció Integrada en la cronicitat i l'Envelliment, programat de nou per al curs 2019-2020
 • Màster Universitari en Infermeria i Salut Escolar, programat de nou per al curs 2019-2020
 • Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres

Per altra banda, i pel que fa als processos de verificació de títols que s'han d'implantar el proper curs 2020-2021, han estat gestionades les propostes de memòries següents, així com la seva programació:

 • Màster Universitari en Arqueologia Global
 • Màster Universitari en Entrenament Personal
 • Màster Universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals, coordinat per la UAB