Català Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 199
Catalan Landing Program 210
Cursos no presencials, Parla.cat 30
Curs de preparació del diploma de nivell de Suficiència (C1 MECR, 30 hores) 14
Subtotal 453
Oferta específica Idiomes UPF
Curs de preparació del diploma de nivell Superior (C2 MECR, 100 hores) 38
Curs de nivell inicial per a alumnes dels postgraus UPF-BSM29 29
Subtotal 67
Total 520