Oferta general d'idiomes UPF Alemany Anglès  Àrab Francès Italià Japonès Rus  Xinès Total
Cursos generals (90 hores anuals) 56 180 - 72 15 12 - - 335
Cursos de preparació de diplomes (45 hores) - 30 - - - - - - 30
Cursos específic de preparació de diploma (60 + 40 hores)

-

27

-

-

-

-

-

-

27

Cursos semipresencials (55+35 hores) 

-

199

-

-

- -

-

-

199

Subtotal 56 436 -72 15 12 9 - - 591
Cursos d'estiu d'anglès Idiomes UPF
Cursos intensius (60+40h)   68 - - - - - - 68
Campus plurilingüe (20 hores) 19 - 19 45 59 - 20 18 180
Subtotal 19 68 19 45 59 - 20 18 248
Cursos a mida per a estudiants de grau
Assignatures d'idiomes als graus
Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) 100 - - 118 - - 0 - 218
Tecnocampus Mataró Maresme (TCM) 16 842 - 53 54 - - - 965
Escola Superior d'Infermeria del Mar - 89 - - - - - - 89
Subtotal 116 931 - 171 54 - 0 - 1.272
Total 191 1.435 19 288 128 12 20 18 2.111