Visualització del contingut web

La Unitat d’Igualtat consolida la seva activitat i continua impulsant les polítiques d’igualtat de gènere de la Universitat. Aquest impuls compta amb el reconeixement de Times Higher Education Impact Factor, que ha situat la Universitat Pompeu Fabra com a vuitena universitat a escala mundial i primera a escala estatal en la promoció de la igualtat de gènere.

El curs acadèmic s’inicia amb el Segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena, aprovat el juliol del 2018. Aquest pla aprofundeix en el desenvolupament de polítiques d’igualtat a la Universitat i compta amb cinc eixos principals d’actuació: (i) promoció d’una cultura de la igualtat; (ii) una docència, recerca i transferència de coneixement sensibles al gènere; (iii) igualtat d’oportunitats en l’accés al treball i a la promoció professional; (iv) participació i representació paritàries, i (v) la UPF, una institució lliure de discriminacions i violències.

S’ha endegat una campanya d’impuls de la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència amb la creació de la Xarxa #AmbPerspectiva, integrada pel personal docent i investigador que s'ofereix per acompanyar altres docents en la incorporació de la perspectiva de gènere en les seves assignatures. Igualment, s’ha posat en marxa la pàgina web Docència #AmbPerspectiva en què es recullen recursos comuns per a totes les disciplines i recursos específics per a les vuit facultats de la UPF, a més d’incloure tres càpsules de vídeo que expliquen en què consisteix i com aplicar-la.

Cal destacar també que durant el curs 2018-2019 s’ha posat en marxa el mínor en Estudis de Gènere, que proporciona una formació especialitzada de caràcter interdisciplinari i transdisciplinari en diferents àmbits de les ciències socials i jurídiques i de les humanitats, considerant el gènere com una variable analítica i explicativa clau.

El desenvolupament del Segon Pla d’igualtat suposa també la revisió dels espais segregats per sexe i, en aquest sentit, s’està treballant perquè el proper curs es disposi de lavabos inclusius en tots els edificis. Igualment, des de la Unitat d’Igualtat s’impulsa la creació d’espais per a la lactància i de lavabos adaptats a l’ús creixent de la copa menstrual.

La UPF ha impulsat un conveni entre la Generalitat de Catalunya i totes les universitats catalanes per al trasllat d’expedient d’estudis universitaris de grau per a les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles. Aquest nou procediment facilitarà que les persones que passin per aquestes situacions i hagin de canviar de lloc de residència puguin continuar els seus estudis en un entorn segur.

Igualment, buscant una millor atenció a les persones del col·lectiu LGBTI, s’ha signat un conveni amb la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya. Aquest conveni facilita la derivació dels membres de la comunitat universitària que formin part d’aquest col·lectiu i que necessitin algun tipus d’acompanyament. L’atenció coordinada des de les dues institucions permetrà una atenció especialitzada que millori el benestar de les persones ateses.

Amb l’objectiu d’impulsar una millor implicació dels centres en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat, s’ha promogut la creació de comissions d’igualtat als centres. La primera s’ha constituït a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

Pel que fa a la formació contínua al personal, s’han dut a terme cinc accions adreçades al PAS: “Les polítiques d’igualtat de gènere a les universitats”, “Temps, conciliació i coresponsabilitat”, “Comunicació inclusiva”, “Informes d’impacte de gènere, una eina de les polítiques d’igualtat”, “Reptes en igualtat al segle XXI: noves masculinitats” i “Perspectiva de gènere en la recerca”. Enguany, s’ha organitzat també una formació en autodefensa adreçada a totes les dones de la comunitat universitària.

Com cada any, les setmanes de la igualtat entorn de dates significatives com són el 25 de novembre, el 8 de març i el 17 de maig han permès dur a terme activitats de sensibilització diverses. Destaca la taula rodona “La violència masclista que no s’atura. Deu anys de la Llei 5/2008”, en la qual les ponents de la Llei van discutir sobre les seves fortaleses i febleses després de deu anys de vigència. És remarcable també la “Jornada sobre la incorporació de la perspectiva LGBTI a les universitats catalanes”, organitzada conjuntament amb la Direcció General d’Igualtat, amb la finalitat de valorar l'acollida i l’impacte de la Guia per a la incorporació de la diversitat sexual i de gènere a les universitats catalanes a partir de la Llei 11/2014. Aquesta jornada va ser un espai de trobada per a l'intercanvi de bones pràctiques sobre formes d'inclusió de la perspectiva LGBTI a les universitats, mitjançant taules rodones, conferències i tallers. La participació dels estudiants en les activitats de les setmanes és creixent, com ho mostren els 22 vídeos presentats al Concurs de Vídeos a Instagram per a l’Eradicació de la Violència Sexual #NomésSíésSí #ProuViolènciaUPF2018 o l’alta participació als dos tallers d’autodefensa organitzats per a dones i per a membres del col·lectiu LGBTI.

Enguany, s’ha mantingut també la campanya de difusió entre els estudiants de primer curs de fullets que donen a conèixer l’existència de la Unitat d’Igualtat i del Protocol contra la Violència Masclista i LGBTIfòbica. S’ha mantingut també la campanya de cartells als lavabos de dones recordant la necessitat d’actuar davant de qualsevol indici de violència masclista en la Universitat.

Durant aquest curs, s’ha impulsat la primera de les sales de lactància de què disposarà properament cada edifici de la Universitat. El campus del Mar estrena un espai a la primera planta destinat a l’alletament, que disposa de canviador de bolquers, nevera i rentamans.

En relació amb el foment de la recerca sobre gènere i diversitat sexual, enguany s’ha creat la primera edició dels premis als millors treballs de fi de màster i a les millors tesis doctorals de recerca en gènere. El premi consta de dues modalitats, una per a treballs de fi de màster, dotada amb 1.000 euros, i una per a tesis doctorals, dotada amb 1.500 euros. Igualment, es manté la convocatòria del premi al millor treball de fi de grau en gènere per als treballs presentats durant el curs 2018-2019. El mes d’octubre es va lliurar el premi de l’edició corresponent als treballs del curs 2017-2018, al qual van concórrer 66 treballs de fi de grau. Aquest va ser compartit ex aequo per les estudiants Berta Fernández, graduada en Dret i Economia per la UPF, pel seu treball  "Women's roles in post-war societies: their contribution(s) to economic reconstruction", i Ivet Pintó, graduada en Humanitats per la UPF pel treball "L'ensenyament de l'antiga Roma en l'educació primària: una mirada crítica amb perspectiva de gènere". Els premis es van lliurar durant les III Jornades del Centre d’Estudis de Gènere, acte coorganitzat amb la Unitat d’Igualtat, que té com a finalitat visibilitzar la recerca en estudis de gènere i LGBTI que es fa a la Universitat.

L’activitat Viquidones UPF, que treballa per reduir la bretxa de gènere en la Viquipèdia, es consolida un any més. A més de l’organització dels tallers d’edició setmanals, s’han dut a terme diverses viquimaratons com les desenvolupades amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència i amb motiu de la col·laboració amb el projecte Escena Poblenou.

Finalment, la Unitat d’Igualtat va ser present a la trobada anual del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, que va tenir lloc a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (novembre del 2018), i al XIII Encuentro de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), celebrat a la Universitat d’Alacant (abril del 2019). Es manté també la participació a les reunions de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniveritari de Catalunya. La Unitat d’Igualtat és membre també del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la Sectorial de Sostenibilitat de la CRUE.