Visualització del contingut web

S’ha implementat una plataforma d’auto reserva d’agències de viatges amb l’objectiu de posar a disposició dels professors i PAS d’una eina que faciliti l’autonomia  a l’hora de planificar i contractar un desplaçament.

Pel que fa al servei de cafeteria i restauració, s’ha produït la cessió per part de Clece del contracte de la Cafeteria de Mar al concessionari de la resta de cafeteries, Universitas.

També durant aquest curs s'està estudiant la viabilitat del projecte de transformació de la cafeteria provisional de la plaça Gutemberg del Campus del Poblenou en un establiment de restauració definitiu. Aquesta actuació es planteja realitzar-la dins del pròxim curs acadèmic.

En aplicació del Pla de Sostenibilitat de la UPF es manté el compromís de contenció de la despesa energètica, tant pel que fa a la contractació com pel que fa al control i optimització dels diferents consums, amb la consegüent reducció de la petjada ecològica de la Universitat.

Per últim durant el curs 2018-2019 s’ha contractat el projecte tècnic per poder instal·lar panells fotovoltaics a la coberta de l’edifici de Roger de Llúria. L’estudi de viabilitat preveu que una part important de l’energia necessària per a la climatització de l’edifici provingui d’aquesta font d’energia solar.