La càtedra Pompeu Fabra té com a objectiu fer més explícit el compromís de la UPF amb la catalanitat i donar visibilitat a les activitats de promoció de la llengua i la cultura catalanes que es duen a terme a la Universitat, tant en l’àmbit de la recerca com en l’àmbit de la docència.

Durant el curs 2018-2019, la càtedra Pompeu Fabra ha dut a terme, en el marc dels seus objectius generals, les activitats que s’exposen a continuació, agrupades en els seus tres àmbits d’actuació:

Promoció del coneixement i de l’ús de la llengua catalana en la docència i per part dels estudiants

 • S’han ofert tres cursos de llengua i cultura catalanes destinats als estudiants internacionals de la UPF: dos mòduls sobre els elements bàsics relatius a la llengua, la cultura i la nació catalanes i un taller més breu sobre la situació de la llengua i la cultura catalanes en el seu context. Aquests cursos formen part de l’anomenat Landing Programme de la UPF.
 • S’ha garantit la continuïtat d’aquests mòduls de formació per al curs 2019-2020, tenint en compte els resultats satisfactoris de les edicions anteriors.

Producció de recursos de suport a l’aprenentatge i a la millora de la qualitat lingüística

 • S’ha començat a treballar en la segona edició del MOOC, que es preveu que s’impartirà durant el curs acadèmic 2019-2020. Aquesta segona edició incorporarà algunes millores –sobretot de caràcter tècnic–, i també se'n poliran alguns aspectes del contingut.

Dinamització i promoció de l’ús del català i extensió cultural

 • Els dies 18 i 19 d'octubre del 2018 es va dur a terme la Quarta Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que duia per títol "Projecció de Fabra en l'àmbit catalanoparlant i a l'exterior". La Jornada, organitzada per la càtedra Pompeu Fabra amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, s’emmarcava dins les activitats de l’Any Pompeu Fabra. Els ponents que hi van participar van ser Josep M. Casasús, Vicent Pitarch, Josefina Salord i Joan Julià-Muné.
 • S’ha preparat, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans, la Cinquena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que es titularà “Impacte de la mundialització sobre les llengües: el cas del català”, i tindrà lloc els dies 7 i 8 de novembre del 2019. Els ponents que hi participaran són: Guillem López Casasnovas, Mariona Porras, Vicent Partal, Margarida Aritzeta i Josep Gifreu.
 • S’han publicat les actes de la Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que es van lliurar durant la tercera jornada científica, els dies 18 i 19 d’octubre del 2018.
 • S’han publicat les actes de la Quarta Jornada de la CPF, que es presentarà i es lliurarà durant la Cinquena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra.
 • S’ha treballat, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i el professor Lluís de Yzaguirre, en la proposta de la segona generació del cercador del Portal Pompeu Fabra, que s’implementarà en els pròxims mesos. Aquesta segona generació del cercador incorporarà la cerca sense diacrítics, com fa el DIEC, i una ajuda o guia de l'usuari, entre altres aspectes. El Portal Pompeu Fabra es va crear el curs acadèmic 2018-2019, en col·laboració amb l’IEC i s’allotja a la xarxa de la UPF. El Portal inclou la versió digital de les Obres completes de Pompeu Fabra (2005-2013).
 • S'ha traduït a l’anglès el contingut del Portal Pompeu Fabra.
 • S'ha continuat organitzant la “Ruta Pompeu Fabra”, una visita guiada dissenyada per David Paloma i Mònica Montserrat, professors de la UAB, que connecta diversos llocs destacats de la vida i l’obra de Pompeu Fabra. La ruta s’ha dividit regularment en dues visites diferents i complementàries: una ruta de mig dia per la ciutat de Barcelona i una altra d’un dia sencer que relliga Prada, Badalona i Sant Feliu de Codines.
 • S'ha participat en el programa d’activitats de l’Any Fabra, que se celebrava el 2018 amb motiu del 150è. aniversari del naixement de Pompeu Fabra.