Anglès Nombre de participants
Cursos Pla Avançat 17
Cursos específics a mida 56
Català Nombre de participants
Taller de redacció d'informes 25
Total   98