Visualització del contingut web

Durant aquest curs s'ha aprovat la nova Normativa dels estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra, per tal de garantir la qualitat acadèmica d'aquests estudis i assegurar la coherència de l'oferta formativa. Aquesta norma va entrar en vigor a partir de l’endemà de la seva aprovació, però en el cas dels títols propis presentats pels centres adscrits, aquesta normativa serà d’aplicació en l’oferta acadèmica del curs 2019-2020.

Durant el curs 2018-2019 s'ha traspassat la gestió de la programació i l'anàlisi de les propostes d'estudis propis de la UPF de l'Oficina de Postgrau i Doctorat a l'Oficina de Planificació i Programació d'Estudis.

Al llarg d’aquest curs s'ha iniciat l’anàlisi i la gestió de les propostes d’estudis propis, programades per al curs 2019-2020 i presentades tant per centres integrats com per centres adscrits.

En total, la Comissió de Postgrau i Doctorat ha valorat les propostes següents:

 • 37 titulacions de màsters, els quals han estat presentats de la manera següent:
  • 33 per la Barcelona School of Management
  • 1 per l’Escola Superior Universitària Politècnica del Tecnocampus
  • 2 per l’Escola Superior d’Infermeria del Mar
  • 1 per l’Escola Superior de Ciències Socials del Tecnocampus
 • 21 titulacions de Cursos de Postgrau presentats per la Barcelona School of Management
 • 63 titulacions de diplomes de postgrau, presentats de la manera següent:
  • 56 per la Barcelona School of Management
  • 2 per l’Escola Superior de Ciències Socials del Tecnocampus
  • 5 per l’Escola Superior de Ciències Socials del Tecnocampus

Cada titulació, ja sigui una renovació o una proposta emergent, es pot dividir en diferents edicions atenent les diferents modalitats d’impartició de la docència (presencial, semipresencial o en línia) o l’adaptació d’aquesta als destinataris de la formació.