Espanyol Nombre d'estudiants
Oferta institucional UPF
Cursos trimestrals (45 hores) 276
Subtotal  276
HESP. Cursos a mida per a estudiants de grau
Cursos semestrals (90 hores)

316

Cursos d'estiu 72
Cursos específics d'estiu 37
Subtotal 425
Spanish Program
Cursos trimestrals (30 hores) 535
Subtotal 535
Cursos a mida per a estudiants de grau
Barcelona Architecture Center 53
Español para las profesiones médicas 30
Subtotal 83
Total 1.319