(Juliol del 2019)

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

 • Degà: 
 • Joaquin Gea Guiral
 •  
 • Vicedegans:
 • Juana Maria Díez Antón, vicedegana 
 • Jose Manuel Fernandez Fernandez, vicedegà
 • Jose Antonio Pereira Rodriguez, vicedegà 

Meritxell Girvent Montllor, cap d'estudis.

 • Secretari: 
 • Francesc d'Assís Calafell Majo

Facultat d'Economia i Empresa

 • Degà: 
 • Walter Alfredo Garcia Fontes Badanian
 •  
 • Vicedegans:
 • Teresa Maria Monllau Jaques, vicedegana
 • Maria Ines Gundin Castro, vicedegana (fins al 26 de febrer del 2019)<
 • Elisa Alòs Alcalde, cap d'estudis dels ensenyaments d'International Business Economics (IBE) i dels ensenyaments d’Economia

  Juan Miralles de Imperial Llobet, cap d'estudis dels ensenyaments d'Administració i Direcció d'Empreses i dels ensenyaments de Ciències Empresarials-Management

  • Secretària:
   Teresa Maria Monllau Jaques (vicedegana)

  Facultat de Ciències Polítiques i Socials

  • Degà: 
  • Miguel Salvador Serna
  •  
  • Vicedegans:
  • Abel Escribà Folch, vicedegà
  • Jordi Guiu Paya, vicedegà
  •  
  • Secretari: 
   Pere Jodar Martínez

  Facultat de Comunicació

  • Degà: 
  • Jordi Balló Fantova 
  •  
  • Vicedegans:
  • Monika Jimenez Morales, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques
  • Carles Pont Sorribes, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Periodisme 
  • Maria Mercè Oliva Rota, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Comunicació Audiovisual (fins al 26 de febrer del 2019)
  • Manuel Garin Boronat, cap d'estudis de la titulació de Comunicació Audiovisual 
  • Javier Ramon Vegas, cap d'estudis de la titulació de Periodisme 
  • Lluis Mas Manchon, cap d'estudis de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques 
  •  
  • Secretari: 
  • Rafael Pedraza Jiménez 
  •  

  Facultat de Dret

  • Degana:
  • Ana Maria Caballé Martorell
  •  
  • Vicedegans:
  • Consuelo Chacartegui Jávega, vicedegana amb funcions de direcció de la titulació de Relacions Laborals 
   David Felip Saborit, vicedegà amb funcions de direcció de la titulació de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
  • Eusebio José Colàs Neila, cap d'estudis de la titulació de Relacions Laborals 
  • Ester Farnós Amorós, cap d’estudis del grau en Dret 
  • Clara Cortina Trilla, cap d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
  • Maurici Pérez Simeon, cap d'estudis de doble grau i estudis simultanis 
  •  
  • Secretari: 
  • Ramon Escaler Bascompte

  Facultat d'Humanitats

  • Degà: 
  • Josep Maria Castella Lidon
  •  
  • Vicedegans: 
  •  
  • Albert Nodar Domínguez, vicedegà
  • Maria Concepció Janué Miret, vicedegana
  • Tamara Djermanovic Tanasijevic, vicedegana (des del 30 de setembre del 2018)
  • Domingo Rodenas de Moya, vicedegà (fins al 30 de setembre del 2018)
  • Pere Gifra Adroher, cap d'estudis
  •  
  • Secretari:
   Josep Pich Mitjana

  Facultat de Traducció i Interpretació

  • Degà: 
  • Sergi Torner Castells
  •  
  • Vicedegans:
  • Judit Freixa Aymerich, vicedegana (fins a l'1 de juliol del 2019)
  • Carme Colominas Ventura, vicedegana
  • Maria Nuria Bel Rafecas, vicedegana
  • Carme Bach Martorell, cap d'estudis del grau en Traducció i Interpretació i del grau en Llengües Aplicades 
  •  
  • Secretària:
   Victòria Alsina Keith

  Escola d'Enginyeria

  • Director:
  • Enric Peig Olive 
  •  

  Sotsdirectors:
  Davinia Hernandez Leo
  Rafael Pous Andres (des del 5 de novembre del 2018)
  Per Anders Jonsson  (fins al 5 de novembre del 2018)
  Horacio Saggion (fins al 5 de novembre del 2018)

  • Secretària: 
  • Xavier Binefal Valls (des del 5 de novembre del 2018)
  • Gema Piella Fenoy (fins al 5 de novembre del 2018)