En els programes de recursos humans en l’àmbit de la recerca, durant el curs 2018-2019 s’han aconseguit 99 ajuts, 52 dels quals corresponen a dones (52%). Destaca que en l’etapa predoctoral la incorporació de dones (62%) és més alta que la d’homes; mentre que en l’etapa postdoctoral la proporció s’inverteix i les dones representen només el 34% del personal incorporat.

 

Incorporació de personal postdoctoral

Ramón y Cajal

El programa Ramón y Cajal té com a objectiu promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys. A més, s'atorga un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové de la Generalitat de Catalunya i del pressupost de la Universitat.
 

La convocatòria 2017 de l'Agencia Estatal de Investigación es va resoldre el 2018, i es van atorgar tres ajuts per contractar tres nous investigadors a la Universitat Pompeu Fabra. 

Juan de la Cierva

El programa Juan de la Cierva permet incorporar joves doctors investigadors als organismes públics de recerca i està desdoblat en dos: Juan de la Cierva-Formació, per a doctors recents, i Juan de la Cierva-Incorporació, per a doctors amb una petita experiència com a investigadors postdoctorals. Tots dos programes cofinancen la contractació durant dos anys. 
 
L'any 2018, es van obtenir vuit nous ajuts: sis a través del programa Juan de la Cierva-Formació; dos a través del programa Juan de la Cierva-Incorporació. 

ICREA Sènior

El programa ICREA Sènior té com a objectiu fonamental contractar investigadors per al sistema català de recerca. Durant el 2018, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), depenent de la Generalitat de Catalunya, va convocar una nova crida per incorporar investigadors de gran prestigi als grups de recerca de les universitats i els centres de recerca de Catalunya. Aquesta convocatòria es va centrar en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències de la salut i de la vida.

En el marc d'aquesta convocatòria, es va aprovar la incorporació de quatre nous investigadors ICREA en l'àmbit de les ciències socials i humanes. 

ICREA Acadèmia

Els resultats de la convocatòria 2017 (10a. edició) s'han publicat l'any 2018. La UPF va obtenir sis nous ajuts. En conjunt, en les deu convocatòries publicades, la UPF acumula 51 guardonats, sobre un total de 269 (19% del conjunt del sistema universitari català).

Beatriu de Pinós

El programa Beatriu de Pinós, convocat per l’AGAUR, té com a objectiu la contractació postdoctoral durant dos anys per a personal que no s’hagi titulat a la universitat on es vol incorporar o bé que hagi fet una estada postdoctoral a l’estranger durant un mínim de dos anys. L'any 2018, es van incorporar a la UPF set investigadors.

Junior Leader "la Caixa"

Aquest nou programa de beques postdoctorals de la Fundació Bancària de la Caixa té com a objectiu fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya i donar suport als millors talents científics, als quals se'ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en què dur a terme una recerca d'excel·lència, mitjançant la contractació durant tres anys d'investigadors excel·lents, de qualsevol nacionalitat, que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol en qualsevol temàtica. Aquest programa té els objectius de fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya i donar suport als millors talents científics, als quals se'ls ofereix un entorn atractiu i competitiu en què dur a terme una recerca d'excel·lència. La UPF va obtenir quatre ajuts.

 

Incorporació de personal predoctoral

Ajuts per fer el doctorat amb la finalitat de promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora. La persona s'incorpora a un departament i col·labora en els projectes de recerca que s'hi desenvolupen. Les convocatòries principals de formació predoctoral són:

FI

Ajuts atorgats per l'AGAUR per un període de tres anys. L'any 2018, la UPF va obtenir 24 beques FI.

FPI

Ajuts atorgats per l'Agencia Estatal de Investigación com a complement d'un projecte R + D i que permeten contractar un estudiant de doctorat durant quatre anys. L'any 2018, la UPF va obtenir 26 beques FPI.

FPU

Ajuts per contractar personal predoctoral atorgats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per fer tesis doctorals en universitats espanyoles. L'any 2018, la UPF va obtenir nou beques FPU.

Beques INPhINIT de La Caixa

El programa INPhINIT de beques predoctorals de La Caixa per a centres d'excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu, que es va posar en marxa l'any 2017, té com a objectiu contractar durant tres anys joves investigadors internacionals excel·lents en els camps de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques. El programa INPhINIT rep el suport de la Comissió Europea a través del mecanisme de cofinançament COFUND de les accions Marie Sklodowska-Curie, en el marc del programa "Horitzó 2020". 

L'any 2018, la UPF va obtenir set beques en el marc d'aquest programa.