Visualització del contingut web

Entre les actuacions en l’àrea de la promoció de la salut, en destaca la posada en marxa del programa MEUS-UPF, d’implantació del model estratègic d’universitat saludable, que té com a finalitat implementar, en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, un model d'universitat saludable mitjançant la redacció d’una estratègia institucional i d’un pla d'acció, establint les activitats que s'han de fer per generar benestar, qualitat de vida i salut –-potenciant els recursos positius de les persones– i els indicadors que s'han de tenir en compte per obtenir una millora contínua.

El programa engloba els projectes següents:

  • “UPF Saludable”, que té com a finalitat proposar una estratègia institucional orientada pels valors i els principis associats al moviment global de promoció de la salut, que contribueixi a impulsar una cultura de salut i benestar, a millorar els hàbits de vida de la comunitat universitària i a fomentar un entorn universitari més saludable a tot el Grup UPF.

Els objectius específics són:

  1. Adaptar el model d’universitat saludable consensuat entre les universitats del grup de treball d’universitats saludables de la Xarxa Vives d’Universitats, als atributs i vectors clau propis de la UPF, de manera que personalitzant les estratègies generals proposades es pugui avançar cap a l’assoliment d’una universitat saludable en totes les seves dimensions.
  2. Establir una metodologia de mètriques i d’avaluació que ajudi a trobar el posicionament de la Universitat respecte al model definit. 
  3. Aconseguir el certificat de Bona Pràctica en Promoció de la Salut, atorgat per l’Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, amb l’acompanyament de la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals a la qual la UPF està associada (MC Mutual a l’exercici 2020).
  • “+ salut”, amb la finalitat de complir els objectius fixats per la Universitat en base a la seva declaració de principis i compromisos en promoció de la salut, identificant les línies d’acció prioritàries i de major impacte que puguin ser impulsades tant globalment com pel que fa a col·lectius i als responsables. El projecte “+ salut’19-20”, com a eina d’implantació del model estratègic d’universitat saludable de la UPF, té com a finalitat concretar el pla d’acció per als anys 2019 i 2020.

Els objectius específics són:

  1. Millorar els hàbits de salut de la comunitat universitària i contribuir a fomentar un entorn universitari més saludable a tot el Grup UPF.
  2. Contribuir a impulsar una cultura de salut i benestar en un entorn saludable.

Ambdós projectes sumen els resultats de dos plans de treball diferenciats executats al llarg del 2018. El primer, de caràcter individual i a instàncies de la UPF. El segon, de caràcter col·laboratiu –11 universitats catalanes, 4 de la comunitat valenciana i la de les Illes Balears– i coordinat per la Xarxa Vives d’Universitats.