Comunicació

Principals fites i novetats del curs

Llançament del nou Campus Global

El setembre del 2018 es va substituir definitivament l’antic Campus Global pel nou portal personal de la Universitat, que manté el mateix nom.

Es tracta d’un espai únic per a cada membre de la Universitat, amb components personalitzats en funció del col·lectiu al qual es pertany (estudiant, PAS, PDI o Alumni) i personalitzables en funció dels interessos i de les necessitats individuals de cada usuari.

Les principals novetats que incorpora el nou Campus Global són: 

 • Disseny adaptatiu, que fa que els continguts siguin fàcilment consultables —i també editables— des de dispositius mòbils
 • Adaptació de la imatge gràfica a la web pública
 • Simplificació en l’arquitectura i la presentació dels continguts

També millora i incorpora noves eines de comunicació interna i de treball. D’altra banda, a través d’una actualització feta el mes de gener del 2019, els usuaris poden ordenar com vulguin els components de la pàgina principal, posant en primera posició els elements que utilitzin amb més freqüència o que considerin més rellevants.

La revista 360upf, guardonada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i per la European Association of Communication Professionals in Higher Education (EUPRIO)

L’octubre del 2018, la nova revista digital de la Universitat va guanyar el Premi en Innovació en Comunicació, dins la desena edició dels premis Gabinets de Comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El jurat va valorar la revista 360upf “pel bon ús de recursos digitals, especialment per apropar-se a les noves generacions; pels testimonials humans que aporta; pel fet que s’ha centrat en el col·lectiu dels estudiants i perquè aplica una visió de 360 graus al món de l’educació, on tothom té un paper en l’àmbit educatiu”.

D'altra banda, el juny del 2019 va rebre el segon premi dels EUPRIO Awards - Best European Communication Projects, atorgat per la European Association of Communication Professionals in Higher Education.

El jurat i el vot popular van reconèixer l’aposta innovadora pel format digital, la senzillesa de la navegació i el bon treball de la part gràfica i interactiva. També es va valorar que el nou format permet arribar més fàcilment a tots els públics, especialment als estudiants, i que la producció es fa internament i, per tant, redueix costos respecte a la versió anterior.

Creació del directori de perfils de PDI a les xarxes socials

Amb l’objectiu d’ajudar a potenciar la projecció pública del personal docent i investigador de la UPF i acostar encara més la tasca que desenvolupen a la societat, s’ha creat un directori públic de perfils de PDI a les xarxes socials.

Es tracta d’un llistat categoritzat per àmbits de coneixement que recull la seva presència a diverses xarxes socials (Twitter i Linkedin) i l’enllaç a la seva web personal. La incorporació de cada PDI al directori és voluntària i actualment hi ha registrades més de 130 persones.

Aprofitant aquesta novetat, aquest curs s’ha actualitzat la Guia d’usos i d’estil de les xarxes socials de la UPF.

Posada en marxa de la Pompeupèdia

Coincidint que l’any 2018 va ser l’Any Fabra, la UPF va posar en marxa el mes de desembre la Pompeupèdia, un diccionari fet a partir de paraules inventades que formen part del vocabulari diari de la Universitat, sobretot dels estudiants.

S’ha fet una crida oberta a PAS, PDI, estudiants i Alumni perquè hi fessin les seves propostes i les més interessants s’han incorporat al diccionari. Fins al moment, s’hi han afegit 19 paraules, com per exemple: appgoixa, trimestratló, setmanadeucidi, desnourientats o vintvididors.

Les noves paraules es difonen a través de diferents canals de la UPF (xarxes socials, pantalles de campus, web...).

 

Campanyes de difusió d'informació

Com cada curs, les necessitats específiques de les noves iniciatives que sorgeixen a la Universitat requereixen d’una campanya concreta de difusió per arribar als públics desitjats, ja siguin interns (estudiants, PAS i PDI) o externs.

Amb l’objectiu de fer més eficients i efectives aquest tipus d’accions s’han organitzat accions de formació adreçades al PAS de la Universitat. La formació serveix per donar a conèixer les eines bàsiques per fer una bona campanya de difusió d’informació i per aportar criteri institucional a l’hora de gestionar perfils temàtics de xarxes socials. S’hi han explicat els diferents canals i productes disponibles, com utilitzar-los en funció de les necessitats, i quina és la millor manera per estructurar les diferents tasques que s'han de desenvolupar. En aquestes accions de formació, hi han assistit una quarantena de persones.

La posada en marxa del nou Campus Global, amb noves eines i nous criteris de comunicació, ha fet necessària l’organització de sessions de formació específiques adreçades als gestors dels serveis i les unitats administratives i acadèmiques. Se n’han fet tres, amb un total de 80 assistents.

Alguns dels principals plans de difusió desenvolupats durant aquest curs han estat: quarta edició dels Diàlegs Humanístics; promoció de nous graus; Campus Júnior i cursos de la Barcelona International Summer School; acte acadèmic de graduació; UPF Sènior; jornades de portes obertes al campus del Mar i del Poblenou, entre d'altres.

 

Canals i productes de comunicació interna

Campus Global

El sistema de comunicació del nou Campus Global és completament diferent al de la versió anterior. S’ha eliminat el sistema d’avisos i s’han creat les notificacions i les notícies.

Entenem per notificacions alertes i avisos rellevants relatius a qüestions docents, laborals, organitzatives o de funcionament de la Universitat que, com a estudiant, PAS o PDI de la UPF, poden afectar directament.

La gestió de les notificacions és descentralitzada a serveis i unitats administratives i acadèmiques: hi ha 200 persones amb permisos de publicació. Durant aquest curs se n’han publicat al voltant de 500, segmentades per col·lectius.

D’altra banda, són notícies les informacions sobre activitats, accions i esdeveniments de caràcter acadèmic i institucional que es duen a terme a la Universitat o que estan relacionades amb el món universitari en general, i que poden interessar als membres de la comunitat UPF.

La gestió és descentralitzada a les unitats de gestió acadèmica, i centralitzada a la UCPI per a la resta de serveis i unitats administratives: així, hi ha més de 50 persones amb permisos de publicació. Per col·lectius, i de manera centralitzada, s’han publicat 171 per al PDI, 136 per al PAS, 170 per als estudiants i 97 per als Alumni.

Canal UPF (pantalles de campus)

Aquest curs, fins al mes de maig, s’hi han publicat 3.776 missatges. D’aquests, 2.589 són actes que han aparegut a les diferents agendes verticals situades a les entrades dels edificis principals de cada campus.

Amb l’objectiu de continuar millorant el servei, aquest curs s’ha renovat parcialment el parc de pantalles disponibles.

Breus UPF

Fins al mes de maig del 2019 s’han publicat 40 números del butlletí digital institucional, de periodicitat setmanal. S'hi ha mantingut l’agenda d’actes UPF i s'hi han afegit, puntualment, recordatoris sobre temes pràctics de comunicació per a PAS i PDI. Cada número del butlletí el consulten, de mitjana, 600 usuaris.

FUÀ! - Fullet Universitari d’Actualitat

El FUÀ! és un butlletí electrònic quinzenal destinat als estudiants de grau, de màster i de doctorat, que serveix per complementar la resta de canals disponibles, com el Campus Global o el Canal UPF. S’hi difonen informacions d’interès general relacionades amb convocatòries de beques i ajuts, sobre tràmits acadèmics, ofertes de feina i pràctiques, activitats de la UPF, etc.

Durant el curs, s’han publicat 18 butlletins i l’han obert una mitjana de 2.000 usuaris.

Guies de la Universitat

La Guia de l’estudiant del curs 2018-2019, en format digital, es va donar a conèixer entre els nous alumnes durant la matrícula del mes de juliol, i ha estat accessible des de la pàgina web principal de la Universitat durant tot el curs. S’ha editat en tres idiomes —català, castellà i anglès—. La Guia ha tingut més de 265.000 visites al llarg del curs.

La Guia del PAS i del PDI, també en format digital, es va actualitzar el mes de novembre. S’edita en tres idiomes: català, castellà i anglès. Ha rebut prop de 17.000 visites fins al mes de juliol.

 

Producció de notícies i presència en mitjans de comunicació

De setembre del 2018 a juliol del 2019 s’han publicat 442 notícies a la web de la UPF, totes traduïdes al castellà, i el 46%, a l’anglès. Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de docència i recerca i relacionats amb la vida universitària, posant especial atenció en temes protagonitzats per estudiants i per Alumni de la Universitat.

S’ha impulsat la producció de continguts en format multilingüe, i ha augmentat la producció de peces en anglès. També s’ha potenciat el format multimèdia, adjuntant galeries d’imatges i de vídeos en aquelles peces en què era possible, i se n’han diversificat els formats.

D’altra banda, i com a complement de les notícies, s’han fet una desena d’entrevistes a membres de la comunitat universitària i a persones externes que aquest curs han tingut una vinculació especial amb la UPF. Totes s’han traduït al castellà i a l’anglès.

Finalment, amb l’objectiu de fer més visible l’expertesa de la comunitat UPF, s’ha dinamitzat l’espai d’opinió a la web de mitjans de comunicació amb una desena d’articles. Es tracta de peces de professors i d'investigadors de la UPF que s’han gestionat directament amb mitjans de comunicació, i als quals se’ls dóna visibilitat a través de diferents canals de la mateixa universitat.

La diversificació (format i contingut) de la producció de peces informatives ha comportat que les notícies publicades hagin tingut al voltant de 270.000 visites, un 6% més que l’any anterior.

Les peces d’actualitat produïdes també s’han difós a través del sistema de pantalles dels diferents campus de la UPF, amb l’objectiu de mantenir la comunitat universitària informada sobre la institució.

Les notícies, en funció de la seva rellevància, s’han difós en mitjans de comunicació a través de notes de premsa. D’altra banda, quan ha estat necessari, s’han convocat els mitjans per cobrir diferents tipus d’actes: investidura de Maria Joao Pires com a doctora honoris causa; presentació del projecte “Ciutadella del Coneixement”; Fòrum UPF Startup Showcase; Homenatge a Josep Fontana; Diàlegs Humanístics UPF; presentació de projectes de recerca de la càtedra de Política Econòmica Local; jornada Innovació Tecnològica a les Ciutats.

En resum, la presència en mitjans de comunicació ha estat la següent:

Premsa escrita

Entre els mesos de setembre del 2018 i juliol del 2019 la UPF, com a institució, ha generat 3.822 impactes o mencions en la premsa escrita espanyola, un 4% menys que l’any anterior. D’altra banda, s’han publicat 765 articles d’opinió de professors de la UPF, un 16% més que en el mateix període de l’any anterior. (Font: Acceso)

Premsa en línia

La presència de la UPF a Internet ha estat considerable, amb més de 19.000 impactes o mencions, un 6,5% menys que l’any passat. (Font: Acceso)

 

Presència institucional a les xarxes socials

L’impuls donat a la gestió de les xarxes socials els darrers cursos ha servit per millorar les accions desenvolupades fins ara i per ampliar la presència a les diferents plataformes.

Seguint el pla d’accions de comunicació en xarxes socials 2016-2018, s’han impulsat diverses accions perquè la presència de la UPF en aquestes plataformes tingui coherència i consistència. Entre d’altres, s’han organitzat sessions de formació dels gestors dels perfils temàtics de la UPF, que representen facultats, departaments, serveis i unitats. Més de 50 persones han participat en aquestes accions, que serveixen per definir un marc comunicatiu comú i per facilitar l’optimització dels continguts, adaptats a cada xarxa social. A més, enguany, s’ha ofert una versió avançada de la formació per a aquells gestors que ja tenien coneixements previs.

Pel que fa a continguts, s’han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil d’usuari que hi ha i les característiques de cada xarxa. L’objectiu principal, a banda de mostrar la Universitat com una institució moderna i adaptada als nous temps, ha estat enfortir el sentiment de comunitat UPF. A tal efecte, s’han potenciat els continguts que fomenten la participació.

Facebook

La pàgina institucional ha passat de 39.000 seguidors a 40.800 (+4,6%). S’hi han potenciat els temes de vida universitària i ha disminuït la presència de notícies d’actualitat. També s’hi han potenciat els elements audiovisuals, entre els quals destaquen els vídeos 360º. Aquests canvis han fet guanyar engagement amb la comunitat i, per tant, han multiplicat l’impacte de les publicacions. A més, s’ha aprofitat la funcionalitat multilingüe de la plataforma per publicar els continguts simultàniament en català, castellà i anglès, per incidir a favor de la internacionalització.

Aquest curs s’ha mantingut la publicació promocionada de continguts, sobretot per donar a conèixer els graus i els màsters de la Universitat.

Twitter

El perfil institucional ha passat de 29.000 seguidors a 33.000 (+13,8%). Els continguts segueixen la línia de l’any anterior: actualitat universitària, informació de serveis i agenda d’actes. S’ha potenciat la sinergia amb la resta de perfils de la Universitat, donant-los més protagonisme a través de la compartició directa dels seus mateixos continguts, i amb institucions properes a la UPF, fent difusió compartida d’informació d’interès.

També s’ha fet ús de les emissions en directe dels diferents actes i esdeveniments de la UPF, gràcies al perfil institucional a Periscope, vinculat a Twitter.

Instagram

Cada curs que passa es consolida més: els índexs de creixement de seguidors són molt elevats en comparació amb la resta de plataformes, fet que indica la importància de ser-hi present. Aquest curs s’ha passat dels 9.000 seguidors als 13.500 (+50%) i es consolida com la quarta xarxa social de la Universitat. A més, el compromís que generen les publicacions no és comparable al de la resta de plataformes, malgrat tenir molts menys seguidors. Les publicacions tenen un elevat percentatge de resposta positiva.

Es manté la secció setmanal col·laborativa "#FotoUPF". També s’han aprofitat les noves funcionalitats per donar visibilitat al perfil: Stories o Instagram live.

Finalment, el fet de fer publicacions patrocinades a Facebook també s’ha traslladat en aquesta plataforma, pel fet d'estar les dues connectades.

Linkedin

S’ha passat dels 91.000 seguidors als 102.000 (+12%). En aquesta plataforma de contactes professionals, la Universitat hi comparteix informacions sobre UPF Alumni, sortides professionals, transferència i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària.

Flickr

Aquesta xarxa s’utilitza com a repositori fotogràfic exhaustiu dels esdeveniments de la UPF i per aprofitar més l’element audiovisual, incorporant galeries de fotografies a les notícies i als reportatges que s’elaboren. Actualment, disposa de més de 36.000 fotografies, distribuïdes en 311 àlbums. Per organitzar el creixent volum d’imatges i ajudar els usuaris a trobar les que més li interessen s’han creat 10 col·leccions temàtiques.

Youtube

Al canal de vídeos s’han publicat prop de 400 peces noves  i el nombre de visualitzacions durant el període de setembre del 2018 a juliol del 2019 se situa per sobre de les 265.000 (+18% respecte l'any anterior). En dades absolutes, el canal ha tingut més d’1.900.000 reproduccions i el nombre de subscriptors és de 4.600 (+24%). 

 

Publicacions institucionals

Revista institucional 360upf 

Durant el curs 2018-2019 s’han publicat els números 3 i 4 (octubre del 2018 i maig del 2019) de la revista institucional 360upf, en català, castellà i anglès. El format digital de la publicació permet distribuir-la de manera més generalitzada entre tots els col·lectius de la Universitat i entre els principals actors externs que es relacionen amb la UPF (mitjans de comunicació, institucions i empreses).

Els temes centrals dels dos números publicats han estat el projecte estratègic Planetary Wellbeing i la igualtat de gènere a la Universitat.

Revista 360pf, especial Promoció 2019

Aquest curs, coincidint amb l’acte de graduació del mes de juliol del 2019, s’ha editat de nou un número especial de la revista, que ha servit de record per als estudiants graduats. Els continguts s’han adaptat específicament per a cada sessió de l’acte i els exemplars en paper també s’han publicat a la plataforma ISSUU perquè es puguin descarregar.

Butlletí electrònic Actualitat UPF

Durant aquest curs, s’han publicat 42 números del butlletí electrònic setmanal Actualitat UPF, editat en català i destinat principalment a mitjans de comunicació i a persones externes a la Universitat. L’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. També hi ha una secció d’opinió que dóna visibilitat als articles dels experts UPF gestionats amb els mitjans de comunicació. De mitjana l’obren 300 usuaris.

Butlletí electrònic UPF News and Views

El butlletí electrònic mensual UPF News and Views, editat en anglès, està destinat principalment a un públic internacional. Igual que el butlletí Actualitat UPF, l’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. De mitjana l’obren 400 usuaris.

Serveis Lingüístics

Durant el curs 2018-2019, el Gabinet Lingüístic (GL) ha continuat assessorant la UPF en qüestions de llengua i terminologia; ha revisat els documents en llengua catalana relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i docent que se li han tramès, i ha gestionat totes les traduccions sol·licitades.

Els principals usuaris han estat el personal d’administració i serveis (PAS) i el personal docent i investigador (PDI), que han sol·licitat la revisió i/o la traducció de textos, tant amb relació a la llengua pròpia i oficial, el català, com amb relació al castellà i l’anglès, principalment.

Al costat del suport lingüístic que presta per correu electrònic, per CAU, per telèfon o presencialment, i com a complement, ha continuat gestionant i mantenint degudament actualitzades les eines que els membres de la comunitat universitària –però també qualsevol persona externa que pugui estar-hi interessada– poden fer servir per consultar recursos de referència que els permetin utilitzar un model de llengua de qualitat, coherent i homogeni. Aquestes eines de suport són les següents:

 • Pàgina web del Gabinet Lingüístic, que conté altres informacions i enllaços d’interès per a una llengua de qualitat
 • Llibre d’estil de la UPF
 • Documents administratius de la UPF
 • Glossari universitari
 • Nomenclatura de la UPF

D'una altra banda, s'han de destacar també les accions següents:

 • Pel que fa a l'actualització de la web del GL, cal destacar el nou enllaç a tota l’obra lingüística recent de l’Institut d’Estudis Catalans, o la referència interuniversitària als criteris multilingües per redactar textos igualitaris. En aquesta mateixa línia, s’ha creat un nou apartat a la pàgina web del GL, “Llengua i gènere”, amb textos de referència sobre un ús igualitari del llenguatge.
 • Organització de la IV Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, titulada “Projecció de Fabra en l'àmbit catalanoparlant i a l'exterior", així com suport al desenvolupament de les seves tasques i en el desplegament de les accions que duu a terme (UPF, novembre del 2018).
 • En l’àmbit cooperatiu i interuniversitari, participació en la Jornada sobre un Model de Llengua per a les Universitats, a partir de la nova gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans (UIC, novembre del 2018).
 • Impartició de dos tallers sobre redacció de textos per al personal d’administració i serveis de la UPF (UPF, octubre del 2018 i abril del 2019).
 • En el marc del projecte Interlingua, participació en l’elaboració de les pautes per crear materials de formació per al PAS, segons la Gramàtica essencial de la llengua catalana (UB, maig i juny del 2019).
 • Col·laboració amb el canal GTTN-Xarxa Vives, per tal de facilitar el treball terminològic entre el TERMCAT i la Xarxa Vives d’Universitats, per mitjà del Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura, de cara a produir i difondre terminologia en l’àmbit acadèmic (TERMCAT, juny del 2019).
 • Impartició de dos cursos sobre llenguatge administratiu i models de documents (UPF, juny del 2019).

Taula 7.10. Serveis Lingüístics: correccions i traduccions, per mesos i per nombre de paraules. Curs 2018-2019

Voluntariat Lingüístic 

Durant el curs 2018-2019 el programa de Voluntariat Lingüístic ha continuat treballant tant per oferir una ampli ventall de sortides i visites guiades als estudiants internacionals com per garantir una gestió eficient del programa de parelles lingüístiques.

Programa de visites i activitats culturals

Des del 29 de setembre del 2018 fins al 8 de juny del 2019, el Voluntariat Lingüístic ha programat un total de 42 visites i activitats, 15 en el primer trimestre, 13 en el segon i 14 en el tercer. Del total de sortides i activitats, 28 s’han fet per Barcelona, 13 per la resta de Catalunya i una al Principat d’Andorra. Aquestes visites s’han fet majorment en dissabte (27 sortides en dissabte, una en diumenge i una de tot un cap de setmana), i les 13 restants, en dies entre setmana.

Llista de sortides del primer trimestre:

 1. Passejada en vaixell per la costa de Barcelona + ruta panoràmica en autocar per la ciutat
 2. Visita a la Costa Brava nord: l’Escala, Empúries i Pals
 3. Visita a l'Observatori Fabra + caminada per la carretera de les Aigües, Barcelona
 4. Grup de conversa en català (campus de la Ciutadella)
 5. Ruta per la Barcelona romana i medieval
 6. Visita al monestir de Ripoll + taller de pa amb tomàquet i castanyada + excursió al volcà de Santa Margarida, a la Garrotxa
 7. Ruta per la Barcelona de 1714 + visita al Museu d'Història de Catalunya
 8. Taller de castells + assistència a un assaig participatiu amb els Castellers de Barcelona
 9. Caminada entre vinyes + taller d'enologia i tast de vins en un celler del Penedès
 10. Visita al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, Barcelona
 11. Grup de conversa en català: visita a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona
 12. Visita a la ciutat de Girona
 13. Ruta per la Barcelona de les dones
 14. Visita al monestir de Pedralbes i al barri de Sarrià, Barcelona
 15. Ruta de tradicions nadalenques + festa de Nadal i de fi de trimestre al Rectorat de la UPF

Llista de sortides del segon trimestre:

 1. Visita al Palau de la Generalitat i al campanar de l’església dels Sants Just i Pastor
 2. Visita a l'aqüeducte romà de les Ferreres i a la ciutat de Tarragona
 3. Grup de conversa en català: visita a l'Ateneu Barcelonès, Barcelona
 4. Ruta per l'Eixample modernista, Barcelona
 5. Visita a Figueres, a la fortalesa de Sant Ferran i al Museu Dalí
 6. Ruta per la muntanya de Montjuïc, Barcelona
 7. Visita al monestir de Santes Creus i a la ciutat de Montblanc + taller de pa amb tomàquet, calçotada i taller de beure amb porró
 8. Ruta per la Barcelona de Picasso i de Miró
 9. Grup de conversa en català: "Història i vida a la Barcelona del 1700", al Born Centre de Cultura i Memòria
 10. Visita al barri de Gràcia i al refugi antiaeri de la plaça del Diamant
 11. Visita a Televisió de Catalunya
 12. Cap de setmana cultural i turístic al Principat d'Andorra
 13. Visita al Museu de la Xocolata i a la Llotja de Mar
 14. Visita al turó de la Rovira (els búnquers), al turó del Carmel i al Parc Güell + brunch internacional de fi de trimestre

Llista de sortides del tercer trimestre:

 1. Visita a un celler del Penedès + caminada entre vinyes
 2. Visita a la vila medieval i al castell d’Hostalric + taller de roses de paper + taller de pa amb tomàquet + concurs de beure amb porró
 3. Visita a Montserrat + excursió al cim de Sant Jeroni (1.236 metres)
 4. Assistència com a públic al programa Està passant de Televisió de Catalunya
 5. Taller d'introducció a la llengua, la cultura, la música i la gastronomia del País Basc, Barcelona
 6. Ruta per Collserola: Tibidabo i pantà de Vallvidrera
 7. Visita a la Biblioteca de Catalunya i al Gran Teatre del Liceu
 8. Visita a Besalú, a Banyoles i a Girona, amb motiu del festival "Temps de flors"
 9. Altres nacions: taller d’introducció a la llengua, la cultura, la música i la gastronomia de Rússia, Barcelona
 10. Barcelona des del mar, Barcelona i el mar: passejada en vaixell pel front marítim de Barcelona + visita guiada sobre la relació de Barcelona amb el mar
 11. Visita al Parlament de Catalunya
 12. Visita a la Costa Brava sud: Tossa de Mar + excursió en barca + Lloret de Mar
 13. Visita a Vall de Núria, als Pirineus
 14. Festa de comiat del curs 2018-2019 a la platja de la Barceloneta

Programa d’intercanvi de conversa (parelles lingüístiques)

Durant el curs 2018-2019 s’han creat un total de 366 parelles lingüístiques, a partir de les 798 sol·licituds rebudes, 331 sol·licituds d’estudiants internacionals i 467 d’estudiants catalans. Per trimestres, la distribució de les sol·licituds de parella lingüística ha estat la següent: en el primer trimestre, 170 sol·licituds d’estudiants internacionals i 196 d’estudiants catalans; en el segon trimestre, 80 sol·licituds d’estudiants internacionals i 136 d’estudiants catalans; i, finalment, en el tercer trimestre, 81 sol·licituds d’estudiants internacionals i 135 d’estudiants catalans.

La major part dels participants han estat estudiants de grau (el 77,45% del total de sol·licituds d’aquest curs), seguits dels estudiants de postgrau (17,54% del total de sol·licituds), mentre que el 5,01% restant correspon a professors, personal d’administració i serveis i antics alumnes. Cal destacar, d’altra banda, que el 62,92% del total de sol·licitants han estat dones. Pel que fa a les franges d’edat dels sol·licitants, al voltant del 84,71% dels participants tenien, en el moment d’enviar la sol·licitud, entre 17 i 25 anys. El 15,29% restant correspon a estudiants de més de 25 anys.

I pel que fa, finalment, a les llengües, els estudiants catalans han demanat 26 llengües diferents. L’anglès ha estat tant la llengua més demanada –present en el 40,24% de les sol·licituds dels estudiants catalans– com la llengua més oferta–present en el 52,66% de sol·licituds dels estudiants internacionals. Altres llengües com el francès, l’alemany i l’italià també han tingut una presència notable en el conjunt de sol·licituds, si bé amb una importància molt menor.

 

Promoció d'estudis 

Pla de comunicació dels graus de la UPF 2018-2019

El pla de comunicació dels graus se centra exclusivament en els graus de les facultats de la UPF; n'estan exclosos, per tant, els graus dels centres adscrits; i s’adreça exclusivament als futurs estudiants universitaris nacionals.

L’objectiu general del pla de comunicació dels graus de la UPF és donar a conèixer els trets distintius de la UPF i les característiques específiques dels seus graus per atraure els millors estudiants.

Per millors estudiants cal entendre estudiants excel·lents i amb talent, independentment de la seva situació econòmica i personal. La UPF ha de persuadir els millors estudiants que cursar estudis universitaris és la via més directa per aconseguir èxit personal i professional, i que la Universitat Pompeu Fabra és la millor opció on cursar aquests estudis universitaris.

La comunicació ha d’orientar-se a convèncer els futurs estudiants universitaris que escullin la UPF com a part del seu projecte vital, independentment d’allò que vulguin estudiar.

El seu caràcter públic i la política pròpia de beques i ajuts estan orientats a facilitar que els estudiants amb dificultats econòmiques puguin continuar estudiant a la Universitat.

Dades generals 

De la campanya de captació de futurs estudiants de grau del curs 2018-2019 cal destacar que la UPF ha ampliat la seva immersió en altres territoris, ja que ha participat, com a novetat, a fires de Castelló i de Sant Sebastià. Els resultats generals de la campanya són els següents:

 • Impacte directe: mitjançant activitats presencials, s'ha arribat a 39.736 estudiants de secundària (visites a/de centres de secundària, jornades de portes obertes dels graus, fires, jornades d'orientació universitària d'entitats externes i altres activitats de promoció). Aquesta xifra representa un decrement del 4,1% respecte a les xifres del curs passat (41.474).
 • Impacte indirecte: 2.183.132 (visites de la web de graus, seguidors de xarxes socials, seguidors del blog i subscriptors del butlletí). 

Accions

Visites a/de centres de secundària

El nombre de visites a/dels centres de secundària ha estat de 203 (214 el curs 2017-2018) i s'ha informat 11.877 estudiants (12.286 el curs 2017-2018). Les visites s'han reduït un 5,1% respecte del curs passat i la xifra total d'estudiants informats s'ha reduït en un 3,3%. 

Jornades de Portes Obertes dels Graus

Se'n van fer cinc: el 23 de febrer, el 9 i 23 de març, i el 5 i el 27 d'abril del 2019. El nombre d'assistents a les jornades ha estat de 9.180 (7.987 el curs 2017-2018). Aquest augment del 14,94% és substancial, tot i que s'han fet 74 sessions informatives, 6 menys que el curs passat (80 sessions).

Aquest curs s'ha organitzat una sessió informativa per a estudiants internacionals, en el marc de les jornades, amb l'objectiu de tractar les qüestions d'interès per a aquest col·lectiu pel que fa a l'accés a un grau de la UPF. 

Les inscripcions a les Jornades de Portes Obertes s'han fet amb Gecko, una eina de gestió d'inscripcions a esdeveniments (CRM).

Fires educatives

La UPF ha participat en 22 fires nacionals d'ensenyament, davant de les 23 del curs 2017-2018, fet que representa un descens del 4,3%, ja que no s'ha participat a Igualada. A banda de les fires habituals (Alacant, Ciutadella, Bilbao, Lleida, Tarragona, Sant Sebastià, Vitòria, Saragossa, Vigo, la Corunya, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, València, Pamplona, Barcelona, Madrid, Igualada i Valls), els territoris nous que s'han cobert han estat Girona, Eivissa i Castelló. El nombre d'estudiants atesos presencialment a les fires ha estat de 18.948, xifra que representa un 16,8% més que el curs passat (16.214).

Saló de l'Ensenyament 2019

S'hi van atendre 12.889 consultes d'estudiants (16.238 el curs 2017-2018), xifra que representa un 20,6% menys que el curs passat.

Materials gràfics de promoció dels graus

S'ha editat un nou fullet general de graus en català i nou fullets de graus en català i en castellà. En aquests últims, s'han agrupat els graus d'un mateix àmbit de coneixement: Grau Obert (sol en un fullet), ciències de la salut i de la vida, ciències polítiques i socials, comunicació, dret, economia i empresa, humanitats, enginyeries, i traducció i ciències del llenguatge.

Activitats per a secundària, batxillerat i cicles formatius 

El primer trimestre es van actualitzar les activitats de la UPF i d'altres institucions adreçades als alumnes que volen fer estudis universitaris, als seus professors i als seus pares. La informació sobre aquestes activitats és a la web de graus.

Visites a la web de graus

A la web de graus s'han obert 624.673 sessions, el que s'ha traduït en 2.164.987 pàgines visitades.

Xarxes socials

Durant aquest curs s'ha treballat intensament en la captació de futurs estudiants de grau a través dels comptes Jo, la Pompeu de Facebook, de Twitter i d'Instagram, adreçats als estudiants de secundària. La pàgina de Facebook té actualment 3.034 seguidors, un 1,12% més que el curs anterior (3.000). I Twitter en té 2.272, un 2,53% més que el curs passat (2.216). Així mateix, el perfil Jo, la Pompeu a Instagram, xarxa social per compartir fotografíes, ha passat de 1.512 seguidors a 1.516 (+ 0,26%). El perfil serveix per donar a conèixer els diferents espais de la Universitat, així com la vida universitària i les activitats de promoció dels estudis de la UPF.

Vídeos dels graus

S'ha continuat amb la producció de vídeos de graus. Aquest curs ha estat el torn del graus en Enginyeria Informàtica, en Xarxes de Telecomunicació i en Sistemes Audiovisuals.

Butlletí L'Hora del Pati

L'Hora del Pati és el butlletí electrònic mensual per als futurs estudiants de grau. El butlletí, al qual s'han de subscriure els usuaris, informa sobre qüestions d'interès per a aquest col·lectiu i les diferents activitats que organitza la UPF adreçades a estudiants de secundària (fires, sessions informatives, visites a centres, etc.). D'una altra banda, el butlletí també presenta les diferents titulacions de la UPF a través d'un estudiant de cada grau.

Actualment, té 7.670 subscripcions, que representen un augment del 13,51% (6.757 subscriptors el curs 2017-2018).

Blog Universitari per fi

El blog Universitari per fi està pensat per a futurs estudiants de grau. Els autors són estudiants de grau que relaten en primera persona la seva experiència a la UPF.

Aquest curs, el blog ha rebut 3.650 visites, un 71,9% menys que el curs anterior (12.975). S'hi han publicat 5 apunts.

Altres activitats

Pel que fa a les activitats organitzades pels centres de la UPF o per institucions externes, com ara els premis als millors treballs de recerca de batxillerat i les jornades d'orientació universitària (JOU), s'han presentat 669 treballs, un 5,3 menys que el curs anterior (707) i, en el cas de les JOU, hi han assistit 342 estudiants, un 33,6% menys (515).

Pla de comunicació de captació d'estudiants internacionals de grau

El pla de comunicació de captació d'estudiants internacionals de grau se centra en la difusió de les opcions d'estudis a la UPF per a futurs estudiants de grau provinents de sistemes educatius de fora de la UE.

S'han promocionat, principalment, els graus amb oferta de places per a estudiants internacionals (estudiants provinents de sistemes educatius de fora de la UE), que per a aquest curs eren un total de 90 places, i en països llatinoamericans tota l'oferta ja que tenen més facilitat per a ver la prova de selectivitat. No obstant això, a mitjans de la segona convocatòria d'admissió es va descartar aquesta via d'accés als graus d'estudiants internacionals.

Fires educatives

Aprofitant els desplaçaments internacionals, s'ha participat en algunes fires dirigides tant a futurs estudiants de grau com de postgrau. Les fires en què s'ha participat amb aquest doble perfil han estat les següents: Xina (Beijing, Guangzhou i Shanghai), Emirats Àrabs Units (Abu Dhabi), aquesta fira era majoritàriament de graus; Indonèsia (Bandung, Jakarta i Yogyakarta), Xile (Santiago de Xile), Argentina (Buenos Aires), Equador (Quito i Guayaquil) i Perú (Lima). Un total de 7 països i 12 ciutats. S'han atès presencialment uns 300 estudiants de grau.

Sessions informatives a la UPF

El 23 de febrer, aprofitant les primeres Jornades de Portes Obertes de la UPF, es va oferir una sessió a estudiants internacionals, es van registrar 22 estudiants i van assistir a la sessió 17, majoritàriament provinents de sistemes educatius europeus.

Sessió informativa a l'escola Conghua Yinghao School (Guangzhou, Xina). Van assistir-hi 400 estudiants de secundària.

Web de graus

Durant el periode de setembre del 2018 a juny del 2019, la web de graus ha rebut un total de 438.366 sessions (un 76,18% nacionals). De les visites internacionals, els principals països d'on hem rebut visites han estat: els Estats Units, Itàlia, Regne Unit, Mèxic, Colòmbia, Argentina, Alemanya, Perú i França.

Publicitat a Internet (Google Adwords)

Per tal de fer difusió del nou grau conjunt de la UPF i el King's College de Londres, i de la sessió informativa que es va celebrar el 17 de novembre, durant els mesos d'octubre i de novembre es van activar tres campanyes a Google Adwords:

 • Campanya Espanya: 36 clics
 • Campanya Catalunya: 2 clics
 • Campanya Llatinomèrica: 38 clics. Països seleccionats: Colòmbia, Argentina, Perú, Xile, Brasil i Mèxic

Xarxes socials

S'ha fet difusió dels graus a escala internacional  a través dels comptes institucionals, ja que tenen un gran volum de seguidors i permeten aconseguir una cobertura més àmplia: Facebook 40.458 seguidors, Twitter 32,4k seguidors  i Instagram 12,7k seguidors.

Material gràfics de promoció

S'ha reeditat i s'ha distribuït el fullet general de graus, de màsters i de doctorats en castellà, anglès i xinès.

Pel que fa al vídeo, donat que no n'hi ha un pròpiament de graus dirigit al públic internacional, s'ha fet servir el vídeo "Bienvenidos a la Universidad Pompeu Fabra" /  "Welcome to Pompeu Fabra University".

Relacions amb els grups d'interès

Durant els desplaçaments internacionals, s'han celebrat reunions amb empreses relacionades amb el sector educatiu i visites a centres de secundària. Aquestes reunions i visites són de gran utilitat per tenir major coneixement dels països (mercats) i fer difusió deld programes de grau de la UPF, així com del sistema educatiu espanyol.

Dubai, Emirats Àrabs Units (octubre):

 • Visita al GEMS United School

 • Visita al GEMS World Academy

La visita d'aquests dos centres de secundària va tenir dos objectius: establir contacte directe amb els prescriptors (orientadors educatius) dels centres i amb estudiants de secundària. En la visita se'ls va informar de l'oferta educativa i de les vies d'accés.

 • Reunió Gyanberry (agència educativa)

Argentina (maig):

 • Visita a la UPF de l'orientadora educativa de l'escola internacional Buenos Aires International Christian Academy (BAICA)

A banda d'aquestes visites i reunions, s'ha informat les agències educatives que ja tenen contracte amb la UPF de l'oferta formativa de graus en anglès i amb places per a estudiants de fora de la UE.

Pla de comunicació dels postgraus

El pla de comunicació dels postgraus se centra exclusivament en els màsters universitaris de la UPF. En queden exclosos, per tant, els màsters universitaris dels centres adscrits, i s'adreça a la captació d'estudiants tant nacionals com internacionals. 

El mercat dels futurs estudiants de màster és ampli i heterogeni. La promoció dels màsters s'adreça, d'una banda, a la captació d'estudiants d'últim curs de grau i a professionals que busquen una actualització dels seus coneixements per al seu exercici professional, i d'una altra banda, a la captació d'estudiants internacionals dels països estratègics per a la UPF, dels quals prèviament s'ha fet una anàlisi de les seves característiques i dels seus estudiants (interessos, objectius, motivacions, etc.).

El pla de comunicació dels postgraus recull una sèrie d'accions presencials i digitals que es concreten en les següents:

Fires educatives

S'ha participat en 9 circuits que ens ha permès visitar 11 països (18 ciutats): Turquia (Istambul), Xina (Beijing, Guangzhou i Shanghai), Emirats Àrabs Units (Abu Dhabi), Indonèsia (Bandung, Jakarta i Yogyakarta), Malàisia (Kuala Lumpur), Mèxic (Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Puebla i Ciutat de Mèxic), Xile (Santiago), Argentina (Buenos Aires), Rússia (Moscou), Equador (Quito i Guayaquil) i Perú (Lima).

Durant el primer trimestre les fires s'han concentrat en països d'Àsia i del sud-est asiàtic i, durant el segon i tercer trimestres, a Llatinoamèrica.

L'assistència a fires ha permès atendre, com en anys anteriors, més de 3.000 persones i obtenir 1.000 contactes nous. 

Sessions informatives a la UPF

Aquest curs no s'han organitzat sessions informatives a la UPF.

Sessions informatives fora de la UPF

A diferència de cursos anteriors, les fires en què s'ha participat enguany no han permès organitzar sessions informatives. Només se n'ha fet una a la Guangdong University of Foreign Studies (Guangzhou, Xina) i els seus assistents, 50, van ser estudiants universitaris matriculats en cursos d'espanyol. 

Publicitat a Internet (Google Adwords)

Les campanyes de Google Adwords estan dissenyades de manera que permetin tenir un control més exhaustiu de cada màster quant a despesa. Cada campanya correspon a un màster i a un idioma (català, castellà i anglès). Es limiten de manera geogràfica. Els països se seleccionen segons dos criteris: països target per a la Universitat i per les visites que rep la web de la UPF (Google Analytics). 

A Espanya es fan campanyes en castellà i en català; a Llatinoamèrica, en castellà (Colòmbia, Mèxic, Perú, Equador, Xile i Argentina); a Europa, en anglès (França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i Holanda); als Estats Units, en anglès i en espanyol (Califòrnia, Florida, Texas i Nova York), i també es fan campanyes en anglès a Turquia, l'Índia i el Brasil.

Totes les campanyes les tenim ja dissenyades. Ara bé, aquest curs només se n'ha activat una per al màster en Comunicació Social (MUCS), que té dos grups d'anuncis: un en castellà, que ha rebut un total de 343 clics, i un altre en català, que n'ha rebut 15.

Xarxes socials

S'han promocionat els màsters de la UPF i les activitats relacionades a través dels comptes institucionals, perquè tenen un gran volum de seguidors i permeten aconseguir una cobertura àmplia: Facebook 40.458 seguidors, Twitter 32,4k seguidors i Instagram 12,7k seguidors.

Webs de màsters i de doctorats 

El nombre de sessions a la web de màsters ha estat de 307.821 (període de setembre del 2018 a juny del 2019). S'han visitat un total d'1.224.098 pàgines; la durada mitjana de les visites és de 3' 38", i el 54,71% de les visites són nacionals. Les visites internacionals procedeixen principalment de Colòmbia, Estats Units, Xile, l'Argentina, Mèxic, Perú, Equador, Itàlia i Regne Unit.  

Pel que fa a la web de doctorats, el nombre de sessions ha estat de 3.3134.399, amb un total de 5.072.472 pàgines visitades. El 95% de les visites són nacionals i les visites internacionals provenen, majoritàriament, de països de la UE: Regne Unit, França, Alemanya, Estats Units, Itàlia, Holanda, Andorra, Bèlgica i Suïssa.  

Formulari de consultes de la web de màsters (Gecko) 

L'octubre es va publicar a la web de màsters en castellà i en anglès un formulari de consultes que s'ha gestionat des de l'Àmbit de Promoció d'Estudis, amb l'objectiu de tenir un contacte més directe amb els futurs estudiants de màster internacionals. S'han respost (fins al 3 de juny) un total de 1.084 missatges (464 de la versió anglesa i 620 de la versió castellana). 

Materials gràfics de promoció

S'ha reeditat el fullet general de graus, màsters i doctorats en castellà, anglès i xinès.

D'altra banda, s'han reeditat els fullets específics dels màsters en Història del Món; Multidisciplinary Research in Experimental Sciences; Current Democracies: Nationalism, Federalism and Multiculturalism; Laboratori d'Anàlisis Clíniques; Indústria Farmacèutica i Biotecnològica; Biomedical Research, i Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol.

En col·laboració amb l'Oficina de Mobilitat i Acollida del Servei de Relacions Internacionals, s'han tramès fullets globals de graus, màsters i doctorats a les universitats partner. S’han fet un total de 80 enviaments a diferents universitats europees, dels Estats Units i del Canadà, Llatinoamèrica, la Xina, Austràlia i Japó. En total, s'han distribuït uns 2.000 fullets en anglès i en castellà.

Vídeos de màsters

Aquest curs s'han produït els vídeos dels màsters en Multidisciplinary Research in Experimental Sciences i en Història del Món. 

Relacions amb els grups d'interès

Durant els desplaçaments internacionals, s'han celebrat reunions amb empreses relacionades amb el sector educatiu i universitats. Aquestes reunions i visites són de gran utilitat per tenir un major coneixement dels països (mercats) i per trobar punts de col·laboració. A més a més, ajuden a fer difusió dels nostres programes de grau, de màster, de doctorat, d'UPF Idiomes i de la Barcelona International Summer School.

Xina (octubre)

 • Visita a la Universitat Jinan (Guangzhou): durant aquesta visita, es va fer una sessió informativa de la UPF als representants de l'Oficina de Relacions Internacionals i la directora de la Facultat de Llengües.
 • Xerrada de la UPF al consolat d'Espanya a Canton. Hi van assistir 30 persones relacionades amb el món educatiu de la Xina.
 • Reunions bilaterals:

-Universitat South China Normal (Guangzhou)

-Nanfang College of Sun Yat-Sen University (Guangzhou)

-IAE China (agència educativa)

-Xinhua College of Sun Yat-Sen University (Guangzhou)

-Guangdong Service Center for Scholarly Echange (agència educativa)

-Global Prospect (agència educativa)

-Guangdong Overseas Education Services Ltd. (agència educativa)

Emirats Àrabs Units (novembre)

 • Gyanberry (agència educativa)

Malàisia (desembre)

 • Instituto Cervantes de Kuala Lumpur

Argentina (abril)

 • Assistència al II Encuentro de Universidades Españolas y Argentinas. Durant la trobada (3 i 4 d'abril) es van fer quatre taules rodones: 

-"Estado de la cooperación interuniversitaria hispanoargentina"

-"Dobles titulaciones (créditos y reconocimiento académico)"

-"TIC y educación a distancia (marco regulatorio)"

-"Rankings y estrategias de mejora"

 • Reunions bilaterals amb les universitats següents​: 

-Universidad Nacional de Tierra de Fuego (Ushuaia, Tierra de Fuego)

-Instituto Patagónico de las Artes (Rio Negro)

-Universidad Nacional de Lomas Zamora (Buenos Aires)

-Universidad Nacional Noroeste (Buenos Aires)

-Universidad Nacional de Moreno (Buenos Aires)

-Universidad Nacional de San Juan (San Juan)

-Universidad Católica de Salta (Salta)

-Fundación Barceló (Buenos Aires)

-Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires)

Campus Júnior

Es tracta d'un programa adreçat a estudiants de tercer i quart curs d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà. Té lloc els mesos de juliol i de setembre. 

Per a la seva difusió i promoció, s'ha aplicat el corresponent pla de comunicació a l'edició 2019-2020.

Per al curs 2019-2020, s'han aprovat 33 cursos (32 el curs 2017-2018). S'hi han preinscrit 540 estudiants.

UPF Sènior

Es tracta d'un programa d'estudis universitaris adreçat a majors de 50 anys que permet adquirir coneixements i/o actualitzar-se professionalment, amb una àmplia oferta de més de 180 assignatures, compartint aula amb estudiants de grau.

Per a la seva difusió i promoció s'ha aplicat el corresponent pla de comunicació a l'edició 2019-2020. S'ha participat també a Fira Gran. Saló de la Gent Gran de Catalunya, que ha tingut lloc del 12 al 15 de juny del 2019, a les Reials Drassanes de Barcelona.

El curs 2019-2020, s'hi han matriculat 153 estudiants (109 el curs passat).