Visualització del contingut web

La UPF promou des del CLIK la innovació educativa de caire social mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la igualtat i el compromís social a la docència i als plans d'estudis de la UPF. La innovació social a la docència es desenvolupa des de diferents vessants: la formació del professorat, la innovació docent amb perspectiva social i la transferència social a l’entorn.

Formació del professorat

El CLIK i la Unitat d’Igualtat han organitzat dues edicions del taller "AMBPERSPECTIVA: la dimensió de gènere també va amb la teva assignatura”, amb un total de 22 assistents i amb l’objectiu de reforçar la integració de la perspectiva de gènere a la formació inicial en docència universitària amb sessions específiques.

En l’àmbit de la inclusió, també s’han dut a terme dos tallers: “Transtorns de l’aprenentatge: TDAH i dislèxia” i “Com tractar la salut mental a la universitat”, amb l’objectiu de dotar d’eines i recursos el professorat per atendre els estudiants.

D’altra banda, el programa CÍCLIKS, organitzat pel CLIK amb el suport de l’Escola de Doctorat, va organitzar la sessió “Making research gender-sensitive (science and technology)”, que va tenir lloc el 16 de maig del 2019, amb un total de 12 assistents.

Innovació docent amb perspectiva social

La innovació educativa amb perspectiva social, les bones pràctiques docents en matèria de compromís social i igualtat han estat presents enguany dins i fora de la UPF, com la metodologia d'aprenentatge servei (ApS), la col·laboració amb entitats del tercer sector, institucions de l’entorn proper, així com la difusió i la participació en xarxes interuniversitàries en matèria d’ApS.

La integració del compromís social i la igualtat com a eixos transversals de les convocatòries de suport a la innovació educativa de la UPF (PlaCLIK) –que en el cas del 2019-2020 implica l'obligada integració d’algun dels objectius pel desenvolupament sostenible (ODS)– són una altra mostra de la voluntat de promoure la perspectiva social en la docència.

A la jornada “Del compromís institucional a l’acció docent: com introduir i reforçar la perspectiva dels ODS a la docència universitària?”, celebrada l’1 de març del 2019 i organitzada conjuntament entre la FAS-UAB i l’ACUP, la UPF va ser convidada a presentar-hi bones pràctiques, la dimensió social al model educatiu de la UPF, així com el foment dels ODS des del Pla d’Ajuts a la Innovació Educativa de la UPF.

Transferència a l'entorn

Pel que fa a la transferència social a l’entorn, destaquen els projectes "Horitzons", "Prometeus", "Guiatge" i les activitats del Campus Júnior, com el curs La Universitat i Tu.

A la I Jornada de Llengües i Cultures d'Origen, organitzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acollida per la UPF el 17 de maig del 2019, va ser present el projecte "Prometeus".

En aquest apartat de transferència destaquen les activitats següents:

  • Projecte "Horitzons": competències d’introducció a la universitat a secundària: evitant l’exclusió social:

Aquest 2018-2019 s’ha dut a terme la 5a. edició del projecte, adreçat a tots els instituts públics del districte de Ciutat Vella (INS Milà i Fontanals, INS Pau Claris, INS Joan Salvat-Papasseit, INS Miquel Tarradell i INS Verdaguer) i un institut de Mataró (INS Miquel Biada). El desenvolupament territorial a Mataró s’ha fet conjuntament amb Tecnocampus Mataró-Maresme.

L’impacte del projecte ha arribat a 251 alumnes de 1r. de Batxillerat, ha comptat amb el voluntariat de 17 estudiants de grau de la UPF, com a referents universitaris per compartir experiències i vivències de què suposa estudiar a la universitat al llarg de les 7 sessions als instituts i, finalment, a la gimcana-cloenda organitzada al campus de la Ciutadella, el 15 de maig del 2019.

Enguany, s’ha lliurat el I Premi Horitzons, atorgat a l’INS Milà i Fontanals i al professor de la UPF Joan Miralles, pel seu compromís amb el projecte des dels inicis.

  • Projecte "Prometeus"

El projecte "Prometeus" facilita el pas a la universitat als estudiants amb dificultats econòmiques i en entorns poc favorables del Raval. Aquesta iniciativa està promoguda per l'Associació Educativa Integral del Raval i El Periódico del Raval, i hi participen diferents universitats (UPF, UB, UAB i UPC), a més de l’Ajuntament a través del districte de Ciutat Vella, l’IMEB i el Consorci d’Educació de Barcelona.
Entre les mesures preses per la UPF, aquest curs 2018-2019 s’han convocat dues beques salari de modalitat Prometeus, adreçades a estudiants procedents dels instituts de Ciutat Vella i la continuïtat entre els estudiants que van obtenir-les en el curs anterior.  

  • Projecte "Guiatge"

El projecte "Guiatge" posa en contacte estudiants de la UPF amb alumnes de secundària d’instituts de Ciutat Vella per tal que elaborin conjuntament propostes de millora ciutadana. Els joves identifiquen primer les necessitats i les problemàtiques reals del seu barri i, juntament amb experts i docents universitaris, creen un programa d’accions d’impacte per combatre-les i solucionar-les. El projecte està impulsat per la UPF i l'Associació Educativa Integral del Raval i subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest curs hi han participat 10 alumnes dels instituts de Ciutat Vella i 6 estudiants de grau de la UPF.

Xarxa universitària d'aprenentatge i servei

La Xarxa d’Aprenentatge i Servei de les universitats catalanes (ApS(U)CAT) va celebrar la seva jornada anual el passat 21 de maig a la Universitat de Barcelona, amb el títol “Aprenentatge servei a la universitat: de la transferència a la transformació social”, amb la col·laboració de la UPF en l’organització. La UPF també participa en el grup de treball d’aquesta xarxa, encarregat d’elaborar guies per a la incorporació de l’ApS a la docència universitària. La primera d’aquestes guies, Guia O. Fer aprenentatge servei a la universitat, es va publicar el passat mes d’abril.

Curs Universitat i Tu (Campus Júnior)

És un curs inclusiu orientat al desenvolupament d’habilitats personals. S’adreça a alumnes de tercer i quart d'ESO i primer de batxillerat, i s’organitza al voltant de tallers d’estiu multidisciplinaris que, durant una setmana, combinen la docència amb una part pràctica i experimental. El curs 2018-2019 van participar-hi 17 estudiants i el curs va comptar amb el suport del districte de Ciutat Vella per als alumnes d’instituts del Raval.