Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes

La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP), constituïda el 2014 amb la voluntat de contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics en projectes de recerca relacionats amb els éssers humans, ha continuat la seva activitat tant formativa com de revisió de projectes.

Des del punt de vista formatiu, la CIREP ha fet durant el 2018 quatre sessions formatives adreçades al PDI i al PAS involucrat en activitats de recerca, que han tingut una molt bona acollida i que representen una intensificació de les seves accions en relació amb l'any anterior.

Pel que fa a les sol·licituds de revisió ètica i de protecció de dades, la CIREP va registrar un total de 42 sol·licituds de revisió ètica de projectes relacionats amb éssers humans, tant individualment com agregada, amb la recerca o que fan ús de dades de caràcter personal, d’àmbits acadèmics dels campus de la Ciutadella i del Poblenou. Aquesta xifra és lleugerament superior a la de l’any anterior.