Visualització del contingut web

Durant el curs 2018-2019, s'ha jubilat el personal docent i investigador següent: Maria Angeles Felix Ballesta, catedràtica d'universitat del Departament de Dret; Sebastian Sarasa Urdiola, titular d'universitat del Departament de Ciències Polítiques i Socials; Lydia Fernandez Moreno, investigadora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Jaume Puig Junoy, titular d'universitat del Departament d'Economia i Empresa; Jorge Francisco Malem Seña, catedràtic d'universitat del Departament de Dret; Xavier Freixas Dargallo, catedràtic d'universitat del Departament d'Economia i Empresa; Pablo Salvador Coderch, catedràtic d'universitat del Departament de Dret, i Rafael Argullol Murgadas, catedràtic d'universitat del Departament d'Humanitats.

 

Pel que fa al personal d'administració i serveis, s'han jubilat: Montserrat Tort Palma, tècnica de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI); Joaquin Rodado Pozo, auxiliar de serveis de la Biblioteca del campus de la Ciutadella, i Antonio Olmo Mallorquin, auxiliar de serveis del campus de la Ciutadella.