Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF 

L'any 2018, el Consell de Govern va reconèixer 8 nous grups de recerca i va aprovar la baixa de 3 grups de recerca. A 31 de desembre del 2018, el mapa de recerca de la UPF està format per 129 grups, 15 unitats i 8 centres específics de recerca.

 

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR 

Dins la convocatòria de suport als grups de recerca durant el període 2017-2019 (SGR 2017), convocada per l'AGAUR, la UPF va obtenir el reconeixement de 74 grups de recerca (49 dels quals, finançats), amb un finançament global d'1,8 milions d'euros.

 

Centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dues tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

  • Desenvolupadors: entitats que generen nova tecnologia i la posen a l'abast de les empreses catalanes.
  • Facilitadors: entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic.

El 2018, han obtingut l’acreditació com a desenvolupadors TECNIO els grups BCN MedTech i Natural Language Processing Research Group (TALN), que s'uneixen als grups  Music Technology Group (MTG) i Bioanalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP), reconeguts el 2016. La Unitat d'Innovació UPF Business Shuttle està acreditada com a facilitador TECNIO.