Barcelona School of Management

Direcció:
Llorenç Bagur Femenías (a partir del 13 de juny del 2019)
Carme Martinell i Gispert-Saúch (fins al 13 de juny del 2019)

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Direcció:
Josep Maria Raya Vilchez

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus

Direcció:

Manuel Vicente Garnacho Castaño (des de l'1 de setembre del 2019)
Esther Cabrera Torres (fins al 31 d'agost del 2019)

Escola Superior Politècnica Tecnocampus 

Direcció:
Ester Bernadó Mansilla

Escola Superior de Comerç Internacional

Direcció:

Xavier Cuadras Morató (fins al 8 de juliol del 2019)
Albert Carreras de Odriozola (a partir del 9 de juliol del 2019)

ELISAVA Escola Superior de Disseny

Direcció acadèmica:
Albert Fuster Martí

Escola Superior d'Infermeria del Mar 

Direcció:
Maria Dolores Bardallo Porras

 

BIST Dolors Aleu Graduate Center

Direcció (Pendent de nomenament)