Grau

Per al conjunt de la Universitat, la majoria dels indicadors de rendiment del curs 2019-2020 evolucionen positivament, tenint en compte que ja estan en nivells molt alts i satisfactoris.

El curs 2019-2020 a la UPF es van graduar 2.087 estudiants de grau, 63% dones i 37%. Any rere any augmenta el nombre de graduats.

La taxa de rendiment dels graus ha anat augmentant gradualment, fins a situar-se entorn el 90% els últims anys.

La taxa d’eficiència se situa a nivells altíssims, entorn del 95%. Tots els estudis tenen una taxa d’eficiència superior o molt propera al 90%.

La taxa de graduació dels graus és molt elevada i estable, al voltant del 65%. La taxa d’abandonament se situa entorn el 26%.

Màster

El curs 2019-2020 es graduen 873 estudiants de màster, 61,5% dones i 38,5% homes, amb una taxa de graduació molt elevada, superior al 85%.

L’abandonament dels màsters UPF és molt baix, al voltant del 10%.

La taxa de rendiment dels màsters s’expressa amb valors altíssims (94%).

Doctorat

El curs 2020-2021 a la UPF es van llegir 217 tesis doctorals, el 56% van ser llegides per dones i el 44%, per homes.