Comunicació

Principals fites i novetats del curs

Estrena del nou vídeo Pregunta, que defineix l’essència de la UPF

Aquesta acció forma part de l’actualització del relat institucional de la Universitat, engegat el curs anterior i previst en el Pla d’Accions 2018-2020, i presenta la UPF amb un claim renovat, més adaptat al context actual: Qüestionar. Avançar. Transformar.

Coincidint amb l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2020-2021, es va estrenar el nou vídeo de presentació i posicionament de la Universitat, anomenat Pregunta. L’objectiu de la nova peça, editada en tres idiomes –català, castellà i anglès–, és mostrar l’esperit de la UPF amb un format allunyat de l’estil convencional i informatiu tradicional, usat en vídeos de presentació anteriors. Cal destacar que el vídeo ha comptat amb la participació d’estudiants, PAS i PDI com a protagonistes. Des de la seva publicació al canal de Youtube de la UPF, el 20 d’octubre, suma més de 3.000 visualitzacions. 

Publicació de Pompeulàndia, guia còmica per gaudir del primer dia a la Universitat Pompeu Fabra

El mes de setembre es va publicar Pompeulàndia, guia còmica interactiva per gaudir del primer dia a la Universitat Pompeu Fabra, dirigit als nous estudiants de grau de la UPF. L’objectiu de la iniciativa era donar a conèixer el funcionament de la Universitat d’una manera innovadora. Es va utilitzar l’humor i un enfocament informal i es va optar per un format totalment diferent.

El còmic web presenta, a través de diferents vinyetes, situacions habituals de la vida universitària i recursos d’informació complementaris per conèixer a fons la Universitat. La protagonista, una estudiant de primer curs, va descobrint escenaris i situacions que ajuden els nous estudiants a situar-se abans d’arribar a la Universitat.

L’acollida de la iniciativa ha estat molt bona per part dels nous estudiants, amb més de 4.500 visites a la web en només 15 dies després de fer-ne el llançament. D’altra banda, ha estat reconeguda externament com una de les millors publicacions digitals en els European Excellence Awards 2020, en què competia amb formats tan diversos com aplicacions, blogs, revistes o podcasts.

Llançament del butlletí Feed Me Slowly i de la jornada interna de xarxes socials

Una de les principals preocupacions pel que fa a la comunicació institucional és l’harmonització de la presència de la Universitat a les xarxes socials. L’ecosistema de perfils va creixent curs rere curs i, actualment, ja se superen el centenar de comptes. Després de diverses accions fetes en els darrers anys (harmonització de la imatge gràfica, creació dels cens de perfils i de gestors, establiment del procediment per crear nous perfils, creació d'UPF Social Media Hub…), enguany s’han establert dues noves iniciatives que van en la línia de crear comunitat interna i fomentar el treball col·laboratiu. 

La primera acció ha estat la creació d’un butlletí mensual intern, Feed Me Slowly, per a gestors de xarxes socials de la UPF. L’objectiu del nou canal és oferir recursos i informació sobre novetats en aquest camp, que evoluciona molt ràpidament, i ajudar a construir la imatge de marca de la UPF amb coherència. Malgrat estar destinat a un públic concret, s’ha obert la subscripció a altres persones de la Universitat interessades en la temàtica.

La segona acció ha estat l’organització de la jornada interna de xarxes socials, i va en la mateixa línia que la primera, oferir un punt de trobada i debat per a totes les persones que gestionen perfils a les xarxes socials en nom de la Universitat. Va tenir lloc el mes de juliol, amb un centenar d'assistents, i va comptar amb la participació de ponents externs -Long Li, estudiant del grau en Ciències Empresarials-Management de la UPF i influencer digital, i de Lorena Fernández, directora de comunicació digital de la Universitat de Deusto-, i la compartició de bones pràctiques per part de personal de la Universitat. En aquesta jornada es va celebrar la primera edició dels Premis Hashtag d’Or, per tal de posar en valor la gestió creativa a les xarxes socials.

Millora i ampliació de continguts del portal Focus UPF

El gener del 2020, es va publicar el nou portal informatiu de la Universitat, Focus UPF, adreçat a la societat en general, i als periodistes en concret. El nou espai va fusionar les webs Media i e-notícies a través d’un format de diari digital. Aquest curs, s’ha aprofitat per ampliar l’abast del portal integrant continguts creats per externs a l’Àmbit de Comunicació, com el blog Alumni o la tria del Diari de Barcelona, amb un doble objectiu: donar-los més i millor visibilitat i aconseguir que l’espai Focus UPF es converteixi en la referència informativa de tota la Universitat. D’altra banda, s’han afegit seccions noves, com els capítols del projecte Jekyll and Hyde o la #FotoUPF, per dotar-lo de contingut atemporal i amb un estil més desenfadat.

Aquest curs, el portal ha rebut més de 280.000 visites.

 

Campanyes de difusió d'informació

Com cada curs, les necessitats específiques de les noves iniciatives que sorgeixen a la Universitat requereixen d’una campanya concreta de difusió per arribar als públics desitjats, ja siguin interns (estudiants, PAS i PDI) o externs. El curs 2020-2021, ha continuat marcat per la pandèmia de coronavirus que ha afectat tot el món. Això ha fet que els campus estiguessin molt buits fins ben entrat el curs i ha limitat l’ús d’alguns canals, com el Canal UPF. 

De la mateixa manera que el curs passat, s’ha fet una campanya de difusió d’informació dinàmica sobre l’afectació del coronavirus a la UPF destinada a tots els públics de la Universitat. S’ha mantingut actualitzada la web específica sobre el tema, amb informacions pràctiques i de servei per a tots els col·lectius de la comunitat universitària, que s'han anat adaptant en el temps en funció de l’afectació de la pandèmia i les necessitats de la Universitat. En total, la web ha rebut prop de 98.000 visites.

A banda de la web, la informació també s'ha vehiculat a través dels canals interns i externs habituals:

 • Campus Global

 • Butlletins interns (Breus UPF i FUÀ!)

 • Correu electrònic

 • Canal UPF

 • Cartelleres

 • Xarxes socials

Alguns dels principals plans de difusió desenvolupats durant el curs són: sisena edició dels Diàlegs Humanístics; promoció de nous graus; Campus Júnior i cursos de la Barcelona International Summer School i del Barcelona Program for Interdisciplnary Studies; l’acte acadèmic de graduació de les promocions 2020 i 2021 de la UPF; Jornades de Portes Obertes als campus de la Universitat; projecte EUTOPIA, o el nou Codi Ètic de la Universitat. També mereix un esment especial la campanya de difusió feta per a les eleccions al càrrec de rector de la Universitat, que van tenir lloc el mes de maig.

D’altra banda, amb l’objectiu de fer més eficients i efectives aquest tipus d’accions, s'han organitazat accions de formació adreçades al PAS de la Universitat. La formació ha servit per donar a conèixer les eines bàsiques per fer una bona campanya de difusió d’informació i per aportar criteri institucional a l’hora de gestionar perfils temàtics de xarxes socials. S’hi han explicat els diferents canals i productes disponibles, com utilitzar-los en funció de les necessitats, i quina és la millor manera per estructurar les diferents tasques que s'han de desenvolupar. En aquestes accions de formació, hi ha assistit una seixantena de persones. També s’ha fet una segona edició de la formació específica sobre Mailchimp, el programa d’enviament de correus gràfics i de butlletins electrònics que utilitza la Universitat. Cada vegada hi ha més unitats i serveis que el fan servir, i calia harmonitzar l’estil dels diferents productes que hi surten des de la UPF.

Cursos i inscripció:

 • Plans de Difusió d’Informació a la Comunitat Universitària: 6 inscrits

 • Campus Global i Publicació de Continguts: 11 inscrits

 • Butlletins Electrònics, Coneixements Bàsics de Mailchimp: 18 inscrits

 • Millorar la Gestió de la Comunicació a través de les Xarxes Socials. Primer nivell, 11 inscrits; segon nivell, 9 inscrits

 

Canals i productes de comunicació interna

Campus Global

Les dues vies principals de difusió d’informació a través del Campus Global són les notificacions i les notícies.

Entenem per notificacions les alertes i els avisos rellevants relatius a qüestions docents, laborals, organitzatives o de funcionament de la Universitat que, com a estudiant, PAS o PDI de la UPF, poden afectar-los directament.

La gestió de les notificacions és descentralitzada als serveis i unitats administratives i acadèmiques: hi ha al voltant de 200 persones amb permisos de publicació. Durant aquest curs se n’han publicat al voltant de 350, segmentades per col·lectius.

Aquest curs, però, s’ha decidit prescindir de la novetat posada en marxa el curs anterior amb la qual els usuaris podien rebre les notificacions del Campus Global al mòbil a través de l’aplicació Slack, un servei de missatgeria en línia, obert al públic en general, que té com a objectiu potenciar la comunicació i el treball col·laboratiu entre grups de persones. La baixa penetració de l’aplicació entre la comunitat universitària i la necessitat de fer una actualització tecnològica amb un alt cost han motivat aquesta decisió. Malgrat aquest canvi, s’estan estudiant opcions alternatives per poder recuperar aquest servei en el futur.

D’altra banda, són notícies les informacions sobre activitats, accions i esdeveniments de caràcter acadèmic i institucional que es duen a terme a la Universitat o que estan relacionades amb el món universitari en general, i que poden interessar els membres de la comunitat UPF.

La gestió és descentralitzada a les unitats de gestió acadèmica, i centralitzada a l'UCPI per a la resta de serveis i unitats administratives: així, hi ha més de 50 persones amb permisos de publicació. Per col·lectius, i de manera centralitzada, s’han publicat 220 per al PDI, 150 per al PAS i 200 per als estudiants.

Canal UPF (pantalles dels campus)

El Canal UPF, aquest curs, igual que l’anterior, ha patit una davallada en el seu ús degut a la poca presencialitat als campus. Es tracta d’un canal de comunicació digital però només visible presencialment, quan s’és als edificis de la UPF. 

Fins al mes de juliol, s’hi han publicat 1.100 missatges. D’aquests, 500 són actes que han aparegut a les diferents agendes verticals situades a les entrades dels edificis principals de cada campus. Això representa una reducció de gairebé el 59% respecte al curs anterior, fet que s'atribueix a la poca activitat als campus provocada per la pandèmia, amb restriccions de presencialitat.

Breus UPF

Fins al mes de juliol del 2021 s’han publicat 42 números del butlletí digital institucional, de periodicitat setmanal. S'hi ha mantingut l’agenda d’actes de la UPF i s'hi han afegit, puntualment, recordatoris sobre temes pràctics de comunicació per al PAS i el PDI. A més, des de l’inici de la pandèmia, s’hi ha afegit una secció fixa per accedir directament a la web UPF sobre el coronavirus. Cada número del butlletí el consulten, de mitjana, 600 usuaris (el 18,18% del total de PAS i PDI).

Enguany, s’ha mantingut el Breus UPF - Especial Recursos Humans, elaborat per l’Àrea de Recursos Humans i Organització, amb l’objectiu de donar pautes i informacions de servei i instrumentals al PAS i al PDI sobre temes de treball a distància. El butlletí especial ha tingut una periodicitat canviant, entre setmanal i quinzenal. Se n’han editat 12 números i ha tingut una mitjana de 700 obertures (el 67,3% del total del PAS).

FUÀ! - Fullet Universitari d’Actualitat

El FUÀ! és un butlletí electrònic quinzenal destinat als estudiants de grau, de màster i de doctorat, que serveix per complementar la resta de canals disponibles, com el Campus Global o el Canal UPF. S’hi difonen informacions d’interès general relacionades amb convocatòries de beques i ajuts, sobre tràmits acadèmics, ofertes de feina i pràctiques, activitats de la UPF, etc.

Durant el curs, s’han publicat 20 butlletins i els han obert una mitjana de 7.500 estudiants (un 40% més que el curs anterior), xifra que suposa més del 55% dels receptors. Aquesta tendència a l’alça, ja iniciada el curs passat, demostra l’eficiència i l’eficàcia del canal, un dels més utilitzats per aquest col·lectiu.

Feed Me Slowly! 

El butlletí Feed Me Slowly, tal com s’explica en les novetats del curs, s’ha posat en marxa aquest curs i va dirigit als gestors de perfils de la Universitat a les xarxes socials. Té una periodicitat mensual i enguany se n’han publicat sis números. La comunitat receptora és petita, al voltant de 170 persones; però molt fidelitzada als continguts, amb ràtios d’obertura superiors al 75%, dada molt elevada. 

Guies de la Universitat

La Guia de l’estudiant del curs 2020-2021, en format digital, es va donar a conèixer entre els nous alumnes durant la matrícula del mes de setembre, i ha estat accessible des de la pàgina web principal de la Universitat. 

Com sempre, s’ha editat en tres idiomes —català, castellà i anglès—. La Guia ha tingut més de 160.000 visites al llarg del curs.

La Guia del PAS i del PDI, també en format digital, es va actualitzar el mes de novembre. S’edita en tres idiomes: català, castellà i anglès. Ha tingut més de 6.000 visites fins al mes de juliol.

 

Producció de notícies i presència en mitjans de comunicació

De setembre del 2020 a juliol del 2021 s’han publicat 440 notícies a la web de la UPF, totes traduïdes al castellà, i el 54%, a l’anglès (la dada més alta dels últims sis cursos). Les peces han cobert, principalment, temes institucionals, de docència i de recerca i relacionats amb la vida universitària, posant especial atenció en temes protagonitzats per estudiants i per antics alumnes (alumni) de la Universitat.

S’ha impulsat la producció de continguts en format multilingüe, i ha augmentat la producció de peces en anglès. També s’ha potenciat el format multimèdia, adjuntant-hi galeries d’imatges i de vídeos en aquelles peces en què era possible, i se n’han diversificat els formats.

D’altra banda, i com a complement de les notícies, s’han fet entrevistes a membres de la comunitat universitària i a persones externes que aquest curs han tingut una vinculació especial amb la UPF. Totes s’han traduït al castellà i a l’anglès.

Finalment, amb l’objectiu de fer més visible l’expertesa de la comunitat UPF, s’ha dinamitzat l’espai d’opinió. Enguany, de manera especial amb l’aparició de la covid-19. S’ha creat una secció específica a la home de la Universitat, anomenada "Calidoscopi", que ha recollit articles inèdits i articles publicats en mitjans de comunicació d’experts i expertes de la UPF. En total, se n’han recollit més de 100, el doble que el curs anterior. A aquests articles, se’ls ha donat difusió a través dels canals externs habituals (xarxes socials, butlletins electrònics...).

La diversificació (format i contingut) de la producció de peces informatives ha comportat que s’hagin registrat més de 471.000 visites als continguts d’actualitat de la UPF, un 24% més que l’any anterior (380.000). Aquí també queden computades les visites registrades a la web sobre el coronavirus que, per qüestions tècniques i organitzatives, es va crear sota el paraigua de Focus UPF, el portal informatiu de la Universitat. 

Les peces d’actualitat produïdes també s’han difós a través del sistema de pantalles dels diferents campus de la UPF, amb l’objectiu de mantenir la comunitat universitària informada sobre la institució.

Les notícies, en funció de la seva rellevància, s’han difós en mitjans de comunicació a través de notes de premsa. D’altra banda, quan ha estat necessari i malgrat les restriccions imposades per la pandèmia, s’han convocat els mitjans per cobrir diferents tipus d’actes. Destaca la presentació pública sobre el projecte del mercat del Peix i la inauguració de l’obra Punktocràtor, emmarcada dins UPF Art Track.

En resum, la presència en mitjans de comunicació ha estat la següent:

Premsa escrita

Entre els mesos de setembre del 2020 i juliol de 2021 la UPF, com a institució, ha generat més de 2.900 impactes o mencions en la premsa escrita espanyola, un 15% menys que l’any anterior. D’altra banda, s’han publicat 798 articles d’opinió de professors de la UPF, un 4% menys que en el mateix període de l’any anterior. (Font: Acceso)

Premsa en línia

La presència de la UPF a Internet ha estat considerable, amb més de 18.200 impactes o mencions, un 1,4% menys que l’any passat. (Font: Acceso)

 

Presència institucional a les xarxes socials

L’impuls donat a la gestió de les xarxes socials els darrers cursos ha servit per millorar les accions desenvolupades fins ara i per ampliar la presència de la Universitat a les diferents plataformes.

S’ha continuat desplegant el pla d’actuacions de comunicació en xarxes socials per al període 2019-2021, que recull força actuacions de l’anterior, 2016-2018, amb l’objectiu de mantenir la coherència i la consistència del missatge que la Universitat transmet a través dels perfils institucionals. Cal destacar, però, què la pandèmia ha obligat a reconsiderar algunes de les accions previstes i, fins i tot, a reprogramar-ne per la impossibilitat de portar-les a terme. 

Entre d’altres, s’han organitzat sessions de formació dels gestors dels perfils temàtics de la UPF, que representen facultats, departaments, serveis i unitats. Una vintena de persones han participat en aquestes accions, que serveixen per definir un marc comunicatiu comú i per facilitar l’optimització dels continguts, adaptats a cada xarxa social. A més a més, enguany, aprofitant el concurs #HiloTesis de la Red Divulga de la CRUE, destinat a estudiants de doctorat, s’ha fet una formació específica sobre Twitter per a aquests estudiants. 

Pel que fa a continguts, s’han adaptat les publicacions a cada plataforma, tenint en compte les especificitats del perfil d’usuari que hi ha i les característiques de cada xarxa. L’objectiu principal, a banda de mostrar la Universitat com una institució moderna i adaptada als nous temps, ha estat enfortir el sentiment de comunitat UPF. 

Cal destacar que la pandèmia del coronavirus ha representat un repte pel que fa a la gestió de les xarxes socials. Sovint, són la porta d’entrada de consultes, suggeriments i queixes i, durant aquest temps, han augmentat considerablement.

Finalment, aquest curs s’ha elaborat la primera memòria de xarxes socials (curs 2019-2020), amb l’objectiu de tenir una fotografia el més acurada possible de la presència de la UPF a les xarxes socials. Per aquest motiu, s’hi han inclòs tant els perfils institucionals com els perfils temàtics. El document permet veure quina és l’evolució de la penetració de la Universitat entre els seus col·lectius de referència i determinar els continguts que han generat més interès i interacció.

Facebook

La pàgina institucional ha passat de 43.300 seguidors a 45.500 (+5%). S’hi han potenciat els temes de vida universitària i ha disminuït la presència de notícies d’actualitat. També s’hi han potenciat els elements audiovisuals. Aquests canvis han fet guanyar engagement amb la comunitat i, per tant, han ajudat a augmentar l’impacte de les publicacions. A més, s’ha aprofitat la funcionalitat multilingüe de la plataforma per publicar els continguts simultàniament en català, castellà i anglès, per incidir a favor de la internacionalització.

Aquest curs s’ha mantingut la publicació promocionada de continguts, sobretot per donar a conèixer els graus i els màsters de la Universitat i determinats programes acadèmics com el Campus Júnior o la Barcelona International Summer School (BISS).

Twitter

El perfil institucional ha passat de 37.300 seguidors a 40.000 (+7,2%). Els continguts segueixen la línia de l’any anterior: actualitat universitària, informació de serveis i agenda d’actes. S’ha potenciat la sinergia amb la resta de perfils de la Universitat, donant-los més protagonisme a través de la compartició directa dels seus mateixos continguts, i amb institucions properes a la UPF, fent difusió compartida d’informació d’interès.

Instagram

Cada curs que passa es consolida més: els índexs de creixement de seguidors són molt elevats en comparació amb la resta de plataformes, fet que indica la importància de ser-hi present. Aquest curs s’ha passat dels 17.400 seguidors als 21.400 (+23%) i es consolida com la quarta xarxa social de la Universitat, darrere de Linkedin, Facebook i Twitter. A més, el compromís que generen les publicacions no és comparable al de la resta de plataformes, malgrat tenir molts menys seguidors. Les publicacions tenen un elevat percentatge de resposta positiva.

Finalment, el fet de fer publicacions patrocinades a Facebook també s’ha traslladat en aquesta plataforma, pel fet d'estar les dues connectades.

Linkedin

S’ha passat dels 111.000 seguidors als 125.000 (+12,6%). En aquesta plataforma de contactes professionals, la Universitat hi comparteix informacions sobre el programa UPF Alumni, sortides professionals, transferència i innovació, programes de postgrau i actualitat universitària.

Flickr

Aquesta xarxa s’utilitza com a repositori fotogràfic exhaustiu dels esdeveniments de la UPF i per aprofitar més l’element audiovisual, incorporant galeries de fotografies a les notícies i als reportatges que s’elaboren. Actualment, disposa de més de 42.000 fotografies, distribuïdes en 358 àlbums. Per organitzar el creixent volum d’imatges i ajudar els usuaris a trobar les que més els interessen, s’han creat 10 col·leccions temàtiques.

Youtube

Al canal de vídeos s’han publicat més de 550 peces noves i el nombre de visualitzacions durant el període de setembre del 2020 a juliol del 2020 se situa per sobre de les 310.000 (+13,1% respecte a l'any anterior). En dades absolutes, el canal ha tingut més de 2.255.000 reproduccions i el nombre de subscriptors és de 7.110 (+25%). 

 

Publicacions institucionals externes

Revista institucional 360upf 

Durant el curs 2020-2021, s’han publicat els números 7 i 8 (setembre del 2020 i juny del 2021) de la revista institucional 360upf, en català, castellà i anglès. El format digital de la publicació permet distribuir-la de manera més generalitzada entre tots els col·lectius de la Universitat i entre els principals actors externs que es relacionen amb la UPF (mitjans de comunicació, institucions i empreses).

Els temes centrals dels dos números publicats han estat la internacionalització de la Universitat, amb el projecte EUTOPIA com a eix central, i la relació simbiòtica entre universitat i cultura. La publicació dels dos números ha generat al voltant de 30.000 visites a la revista digital, dades similars a les de cursos anteriors.

Butlletí electrònic Actualitat UPF

Durant aquest curs, s’han publicat 45 números del butlletí electrònic setmanal Actualitat UPF, editat en català i destinat principalment a mitjans de comunicació i a persones externes a la Universitat. L’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista. També hi ha una secció d’opinió que dóna visibilitat als articles dels experts i expertes de la UPF. De mitjana, l’obren 340 usuaris, un 40% del total de subscriptors.

Butlletí electrònic UPF News and Views

El butlletí electrònic mensual UPF News and Views, editat en anglès, està destinat principalment a un públic internacional. Igual que el butlletí Actualitat UPF, l’objectiu d’aquest canal és donar a conèixer les últimes notícies de la UPF, els últims vídeos produïts i l’agenda d’actes prevista; però també s’hi incorpora un element més promocional amb l’objectiu de captar possibles futurs estudiants de postgrau. Se n’han publicat 10 números i de mitjana l’obren 550 usuaris, un 17% del total de subscriptors.

Factsheets de la UPF

Aquest any, la Universitat ha anat adaptant el contingut i disseny dels seus materials de comunicació a l’actualització del nou relat institucional. D’aquesta manera, s’ha treballat en una nova presentació institucional de la UPF, traduïda en tres llengües i en un format que en facilita la distribució i la reproducció.

Serveis Lingüístics

Al llarg del curs 2020-2021, l’Àmbit de Serveis Lingüístics ha continuat assessorant la UPF en qüestions de llengua i terminologia; ha revisat els documents en llengües catalana i castellana relacionats amb els àmbits institucional, administratiu i docent que se li han enviat; ha traduït diferents tipus de textos (català -> castellà, castellà -> català, anglès -> català/castellà, i també ha gestionat totes les traduccions sol·licitades en relació amb l’anglès, principalment.

Els usuaris han estat el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador. Aquest curs també ha augmentat el nombre de sol·licituds de revisió i de traducció relacionades amb temes centrats en la covid-19.

A més del suport lingüístic prestat per correu electrònic, per CAU, per telèfon, i com a complement, l’Àmbit de Serveis Lingüístics ha continuat gestionant i mantenint degudament actualitzades les eines que posa al servei dels membres de la comunitat universitària –i també de qualsevol usuari extern que pugui estar-hi interessat–, per tal de contribuir a un model de llengua de qualitat, coherent i homogeni en el conjunt de la Universitat. Aquestes eines de suport posades al dia són bàsicament les següents, que es poden consultar a través de la pàgina web del Gabinet Lingüístic: el Llibre d’estil de la UPF, el llibre Documents administratius de la UPF, el Glossari universitari i la Nomenclatura de la UPF.

Pel que fa a la col·laboració en l’ambit de les llengües, hem participat en l’actualització i la posada al dia de les dues pàgines web següents: Les llengües a la UPF i Learning Catalan.


Participació en trobades i activitats diverses de l'àmbit de la llengua

D'una banda, el responsable dels Serveis Lingüístics ha participat al llarg del curs en les accions següents:

 • Col·laboració en el Comitè organitzador de la Sisena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, titulada “Accions polítiques sobre la llengua: adequació i eficàcia", que va tenir lloc virtualment el dia 19 de novembre del 2020, i prestació de suport al desenvolupament de les tasques ordinàries de la càtedra Pompeu Fabra durant tot el curs.
 • Assistència a la reunió virtual de la Comissió de Llengua de la Xaxa Vives (gener del 2021).
 • Assistència a les diverses reunions que s'han fet al llarg del curs en el marc del grup de treball sobre llengua de la docència, impulsat i coordinat per la vicerectora Cristina Gelpí.
 • Tutorització, seguiment i avaluació d’una estudiant del Pràcticum de Traducció i Interpretació, que ha fet la seva estada a Serveis Lingüístics entre els mesos d’octubre del 2020 i juny del 2021.

De l'altra, la tècnica dels Serveis Lingüístics ha participat al llarg del curs en les accions següents:

 • En l’àmbit cooperatiu i interuniversitari, assistència a la trobada virtual de la Xarxa Vives (novembre del 2020), amb l'exposició de projectes de futur interuniversitaris.
 • Assistència a les tres reunions virtuals del projecte de treball Interlingua “Lèxic de recerca” (desembre del 2020 i febrer del 2021).
 • Assistència a les tres reunios virtuals del nou projecte Interlingua del Grup de Qualitat: “Guia de redaccció de plans docents” (desembre del 2020, març del 2021 i juliol del 2021), de cara a consensuar les fitxes treballades i poder publicar la Guia, tant a cada universitat com a la pàgina web de la XVU. De les reunions, se'n deriva el treball individual de cada universitat sobre un tema concret assignat, que formarà part de l'obra final.
 • Elaboració per part de la tècnica de Serveis Lingüístics del material del curs sobre la nova gramàtica per al personal d’administació i serveis (PAS) de la UPF (Aula Global, març del 2021).

 


Voluntariat Lingüístic 

Malgrat les circumstàncies generades per la covid-19 durant el curs 2020-2021, el Voluntariat Lingüístic ha continuat treballant tant per oferir un ampli ventall de sortides i visites guiades als estudiants internacionals –que durant una part del primer trimestre i durant tot el segon trimestre es van haver de substituir per consells sobre activitats perquè els estudiants poguessin fer-les pel seu compte– com per garantir una gestió adequada i eficient del programa de parelles lingüístiques que es duu a terme cada trimestre.


Programa de consells i activitats culturals

Des del 26 de setembre de 2020 fins al 26 de juny del 2021 el Voluntariat Lingüístic havia programat un total de 37 visites i activitats, de les quals, tenint en compte que des del 17 d’octubre del 2020 i fins al 9 d’abril del 2021 es van haver de cancel·lar totes les sortides, se n’han acabat fent 18 de presencials entre el primer i el tercer trimestre. D’aquests 18 activitats proposades, 10 s’han fet per Barcelona i 8 per la resta de Catalunya, majorment en dissabte (14 activitats), però també algunes entre setmana (4 activitats).

Tot i no haver pogut poder realitzar sortides presencials durant la major part del curs, el Voluntariat Lingüístic ha procurat de donar alternatives per als estudiants que continuaven residint a Barcelona i, per això, se’ls van enviar cada setmana una sèrie de consells i propostes per al cap de setmana, en substitució de les activitats cancel·lades.

Llista de sortides i activitats del primer trimestre:

 1. Ruta per la Barcelona romana i medieval + passejada en vaixell per descobrir l’skyline de Barcelona des del mar (26 de setembre del 2020)
 2. Visita a la Costa Brava nord: visita a l’Escala, a les ruïnes d’Empúries i a la vila medieval de Pals (3 d’octubre del 2020)
 3. Visita guiada al Park Güell, per conèixer la figura i l’obra d'Antoni Gaudí (10 d’octubre del 2020)
 4. Visita a la Torre Bellesguard, d’Antoni Gaudí (17 d’octubre del 2020)

Llista de consells del primer trimestre:

 1. Consell per al cap de setmana - 23-25 d'octubre. Carnet de biblioteques, Park Güell i 48h Open House
 2. Consell per al cap de setmana - 30 d'octubre-1 de novembre. Edifici modernista del passeig de Gràcia, Palau Robert i Montjuïc
 3. Consell per al cap de setmana - 6-8 de novembre. 20 anys del VL, Museu Picasso, parc del Laberint d’Horta i Tibidabo i pantà de Vallvidrera
 4. Consell per al cap de setmana - 13-15 de novembre. Turons de la ciutat, el Born i la Barcelona del segle XVIII, Sant Just i Pastor, pastisseria Brunells
 5. Consell per al cap de setmana - 20-22 de novembre. Joies gòtiques de Barcelona, el front marítim de Barcelona i la Carretera de les Aigües
 6. Consell per al cap de setmana - 27-29 de novembre. Mercats de Barcelona, el barri de Gràcia i exposició al Palau Robert
 7. Consell per al cap de setmana - 4-6 de desembre. Biblioteques de Barcelona, Hospital de Sant Pau i Sant Cugat
 8. Consell per al cap de setmana - 11-13 de desembre. Llibreries de Barcelona, fires de Nadal de Santa Llúcia i de la Sagrada Família.

Llista de consells del segon trimestre:

 1. Consell per al cap de setmana - 8-10 de gener. Carnet de biblioteques i Park Güell
 2. Consell per al cap de setmana - 15-17 de gener. Avinguda del Tibidabo i jardins de la Tamarita, Museu Frederic Marès, refugi antiaeri 307
 3. Consell per al cap de setmana - 22-24 de gener. Castell de Torre Baró i forns de pa de Barcelona
 4. Consell per al cap de setmana - 29-31 de gener. Barri de Sarrià i la serra de Collserola
 5. Consell per al cap de setmana - 5-7 de febrer. Casa Rússia, passejada amb bicicleta des del Port Vell fins al parc fluvial del Besòs, visita al Palau Güell i al Museu d’Història de Catalunya
 6. Consell per al cap de setmana - 12-14 de febrer. Festes de Santa Eulàlia i passejada des del Tibidabo fins la serra de Collserola
 7. Consell per al cap de setmana - 19-21 de febrer. Telefèric del Port Vell, llibreries de Barcelona i Sant Just i Pastor
 8. Consell per al cap de setmana - 26-28 de febrer. Poble Espanyol, exposició a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona i visita als jardins del Baluard
 9. Consell per al cap de setmana - 5-7 de març. Museu d’Història de Barcelona, Museu del Call i cinemes de Barcelona
 10. Consell per al cap de setmana - 12-14 de març. Passejada pel Prat del Llobregat i la Casa de l’Aigua
 11. Consell per al cap de setmana - 19-21 de març. Excursió per dos turons de la ciutat

  Llista d’activitats del tercer trimestre:
   
 12. Visita guiada a la Biblioteca de Catalunya, la biblioteca nacional de Catalunya (15 d’abril del 2021)
 13. Caminada de Vallvidrera al Tibidabo i a Sant Cugat del Vallès, per descobrir la serra de Collserola (18 d’abril del 2021)
 14. Visita guiada al barri del Born i a la basílica de Santa Maria, incloent-hi les magnífiques terrasses (24 d’abril del 2021)
 15. Visita guiada a l'Observatori Fabra, un dels més antics del món encara en funcionament (28 d’abril del 2021)
 16. Visita a la vila medieval de Besalú, al llac de Banyoles i a la ciutat de Girona (8 de maig del 2021)
 17. Visita guiada al cementiri del Poblenou (9 de maig del 2021)
 18. Visita a la muntanya i al monestir de Montserrat + excursió al cim de Sant Jeroni (1.236 m), el punt més alt de la serralada (15 de maig del 2021)
 19. Visita al Museu d'Història de Catalunya i ruta per la Barcelona de 1714 (18 de maig del 2021)
 20. Visita a Figueres + fortalesa de Sant Ferran + Museu Dalí (22 de maig del 2021)
 21. Visita a la Costa Brava sud: Tossa de Mar + excursió en barca (29 de maig del 2021)
 22. Visita guiada al Born Centre de Cultura i Memòria per conèixer la Barcelona del 1700 (11 de juny del 2021)
 23. Caminada i dinar de pícnic entre vinyes i visita i tast de vins en un celler del Penedès (12 de juny del 2021)
 24. Visita a Vall de Núria, als Pirineus, i comiat del curs 2020-2021  (19 de juny del 2021)
 25. Visita a la Costa Brava nord: Roses + excursió en vaixell a Cadaqués (26 de juny del 2021)


Programa d’intercanvi de conversa (parelles lingüístiques)

Durant el curs 2020-2021 s’han creat un total de 132 parelles lingüístiques, a partir de les 385 sol·licituds rebudes: 145 sol·licituds d’estudiants internacionals i 240 d’estudiants catalans. Per trimestres, la distribució de les sol·licituds de parella lingüística ha estat la següent: en el primer trimestre, 90 sol·licituds d’estudiants internacionals i 160 d’estudiants catalans; en el segon trimestre, 29 sol·licituds d’estudiants internacionals i 34 d’estudiants catalans; i, finalment, en el tercer trimestre, 26 sol·licituds d’estudiants internacionals i 46 d’estudiants catalans.

La major part dels participants han estat estudiants de grau (el 67,5 % del total de sol·licituds d’aquest curs), seguits dels estudiants de postgrau (26 % del total de sol·licituds), mentre que el 6,5 % restant correspon a professors, personal d’administració i serveis i antics alumnes. Cal destacar, d’altra banda, que el 66,5 % del total de sol·licitants han estat dones i, per tant, el 33,5 % restant han estat homes. Pel que fa a les franges d’edat dels sol·licitants, el 84,9 % dels participants tenien, en el moment d’enviar la sol·licitud, entre 17 i 25 anys, mentre que el 15,1 % restant correspon a estudiants de més de 25 anys.

I pel que fa, finalment, a les llengües, els estudiants catalans han demanat 38 llengües diferents. L’anglès ha estat tant la llengua més demanada pels estudiants catalans –present en el 56,7 % de les sol·licituds dels estudiants catalans– com la llengua més oferta –present en el 62 % de sol·licituds dels estudiants internacionals–; altres llengües com el francès, l’alemany i l’italià també han tingut una presència notable en el conjunt de sol·licituds, si bé amb una importància menor. I pel que fa als estudiants internacionals, un 28,5 % ha demanat únicament català, un 16,5 % ha demanat tant català com castellà, i un 55 % ha demanat únicament castellà, a canvi de fins a un total de 47 llengües.

 

Promoció d'estudis 

Pla de comunicació dels graus de la UPF 2020-2021

El pla de comunicació dels graus se centra exclusivament en els graus de les facultats de la UPF; n'estan exclosos, per tant, els graus dels centres adscrits. I s’adreça exclusivament als futurs estudiants universitaris nacionals.

L’objectiu general del pla de comunicació dels graus de la UPF és donar a conèixer els trets distintius de la UPF i les característiques específiques dels seus graus per atraure els millors estudiants.

Per millors estudiants cal entendre estudiants excel·lents i amb talent, independentment de la seva situació econòmica i personal. La UPF ha de persuadir els millors estudiants que cursar estudis universitaris és la via més directa per aconseguir èxit personal i professional, i que la Universitat Pompeu Fabra és la millor opció on cursar aquests estudis universitaris.

La comunicació ha d’orientar-se a convèncer els futurs estudiants universitaris que escullin la UPF com a part del seu projecte vital, independentment d’allò que vulguin estudiar.

El seu caràcter públic i la política pròpia de beques i ajuts estan orientats a facilitar que els estudiants amb dificultats econòmiques puguin continuar estudiant a la Universitat.

Dades generals 

Cal destacar que la pandèmia de la covid-19 ha fet que totes les activitats i recursos d’informació per a futurs estudiants hagin estat en línia.

Els resultats de la campanya són els següents:

 • Impacte directe: mitjançant activitats en línia, s'ha arribat a 11.116 estudiants de secundària (visites a/de centres de secundària, jornades de portes obertes dels graus, fires i altres activitats de promoció). Aquesta xifra representa un decrement del 71,77% respecte a les xifres del curs passat, en què fins a mitjans de març sí que es van fer accions i activitats presencials (39.376).​

 • Impacte indirecte: 2.294.713 (2.280.233 visites de la web de graus; 4.092 seguidors de xarxes socials; 6.134 visites del blog Universitari per Fi i 10.254 subscriptors del butlletí L’Hora del Pati).

Accions i activitats

Xerrades en línia a centres de secundària

El nombre de xerrades a centres de secundària ha estat de 113 (132 el curs 2019-2020) i s'ha informat 6.207 estudiants  (7.753 el curs 2019-2020), xifres que signifiquen un decrement del 14,39% i del 19,94%, respectivament. 

Jornades de Portes Obertes en línia dels graus

Se n’han fet al febrer, a l’abril i al maig del 2021: del 10 al 12 i del 24 al 26 de febrer, el 10, 14 i 17 d’abril i, de l’11 al 13 de maig. En total, se n’han fet 55 sessions informatives. El nombre d'estudiants que hi han assistit ha estat de 4.589 i aquesta xifra comporta un increment del 23,62% d’assistents, respecte del curs 2019-2020 (3.712, 1.654 a les JPO presencials i 2.058 a les JPO en línia). Les sessions informatives les van fer membres del PDI de cada un dels graus, juntament amb les persones del Servei de Gestió Acadèmica i del coordinador de les PAU de la UPF, i també de persones de l'Àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals.

Sessions informatives obertes en línia dels graus

Durant el primer trimestre, s’han fet 12 sessions informatives generals dels graus, 3 de les quals en castellà, a les quals s’hi han registrat 454 persones. Les sessions informatives van ser a càrrec de l'Àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals.

Fires educatives en línia

La UPF ha participat en 4 fires en línia d'ensenyament (20 el curs 2019-2020), fet que representa un descens del 80%, ja que amb la pandèmia no s’ha participat en fires presencials. Les fires en què s'ha participat són: Uniferia (fira de les universitats espanyoles), fira de Ciutadella (Menorca), Espai de l'Estudiant de Valls i Maristes La Immaculada. El nombre d'estudiants atesos en aquestes fires ha estat de 210 (2.451 el curs 2019-2020), xifra que comporta un descens del 91,4%.

Atenció de candidats per videotrucades

S'han atès gairebé 100 estudiants en videotrucades personalitzades.

Saló de l'Ensenyament 2021

El Saló de l’Ensenyament 2021 no es va programar a causa de la pandèmia. 

Materials de promoció dels graus

S'ha editat en PDF el fullet general de graus en català i nou fullets de graus concrets en català. En aquests últims, s'agrupen els graus d'un mateix àmbit de coneixement: Grau Obert (sol en un fullet), ciències de la salut i de la vida, ciències polítiques i socials, comunicació, dret, economia i empresa, humanitats, enginyeries, i traducció i ciències del llenguatge. Els PDF s’han publicat a les webs de cada grau i a la plataforma digital de publicacions issuu.com.

Així mateix, s'han reeditat totes les presentacions en PowerPoint dels graus de la UPF, per a les Jornades de Portes Obertes en línia dels graus.

Activitats per a secundària, batxillerat i cicles formatius 

Durant el primer trimestre, es van actualitzar les activitats de la UPF i d'altres institucions adreçades als alumnes que volen fer estudis universitaris, als seus professors i als seus pares. La informació sobre aquestes activitats és a la web de graus.

Visites a la web de graus

Entre el 27 de maig del 2020 i el 26 de maig del 2021, la web de graus ha tingut 2.280.233 visites (1.896.645 en el mateix període del curs passat), xifra que representa un increment del 20,22%.

Xarxes socials

Durant aquest curs, s'ha treballat intensament en la captació de futurs estudiants de grau a través dels comptes Jo, la Pompeu, de Twitter i d'Instagram, adreçats als estudiants de secundària.

A Twitter, el compte Jo, la Pompeu té 2.365 seguidors (2.329 el curs passat), xifra que representa un augment de l'1,54%. Així mateix, el perfil Jo, la Pompeu a Instagram, xarxa social per compartir fotografies, ha passat de 1.569 seguidors a 1.727 (un 10% més). El perfil serveix per donar a conèixer els diferents espais de la Universitat, així com la vida universitària i les activitats de promoció dels estudis de la UPF.

D'altra banda, a Facebook s'han fet les campanyes de promoció següents:

 • Jornades de Portes Obertes
 • Campus Júnior
 • Graus de l'Escola d'Enginyeria
 • Graus de la Facultat de Traducció
 • UPF Sènior

Vídeos dels graus

S'ha continuat amb la producció de vídeos de graus. Aquest curs ha estat el torn de l'Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades.

Butlletí L'Hora del Pati

L'Hora del Pati és el butlletí electrònic mensual per als futurs estudiants de grau. El butlletí, al qual s'han de subscriure els usuaris, informa sobre qüestions d'interès per a aquest col·lectiu i les diferents activitats que organitza la UPF adreçades a estudiants de secundària (fires, sessions informatives, visites a centres, etc.).

Actualment, té 10.254 subscriptors, que representen un augment del 13,34% respecte del curs passat (9.047).

Blog Universitari per fi

El blog Universitari per fi està pensat per a futurs estudiants de grau. Els autors són estudiants de grau que relaten en primera persona la seva experiència a la UPF.

Durant aquest curs, el blog ha rebut 6.134 visites, un 35,4% menys que el curs anterior (9.504). S'hi han publicat 21 apunts (dades des de setembre del 2020 fins al 26 de maig del 2021).

Pla de comunicació dels postgraus

El pla de comunicació dels postgraus se centra exclusivament en els màsters universitaris de la UPF. En queden exclosos, per tant, els màsters universitaris dels centres adscrits, i s'adreça a la captació d'estudiants tant nacionals com internacionals. 

El mercat dels futurs estudiants de màster és ampli i heterogeni. La promoció dels màsters s'adreça, d'una banda, a la captació d'estudiants d'últim curs de grau i a professionals que busquen una actualització dels seus coneixements per al seu exercici professional, i d'una altra banda, a la captació d'estudiants internacionals dels països estratègics per a la UPF, dels quals prèviament s'ha fet una anàlisi de les seves característiques i dels seus estudiants (interessos, objectius, motivacions, etc.).

El pla de comunicació dels postgraus recull una sèrie d'accions presencials i digitals que es concreten en les següents:

Accions i activitats

Fires educatives en línia

Durant el curs, s’ha participat en 9 fires, que ens ha permès ser a 27 països.

L’assistència a fires ha possibilitat atendre 678 persones (3.000 el curs passat), el que suposa una disminució del 77,4%

 • 23 de setembre del 2020: FPP Amèrica Llatina (Argentina, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Equador, Paraguai, Perú, Uruguai i Veneçuela)
 • 2 i 3 d’octubre del 2020: EHEF Filipines
 • 5, 9 i 13 de desembre del 2020: QS Índia (Mumbai, Bangalore, Nova Delhi)
 • 4 i 5 de febrer del 2021: POLITICO’s EU Studies & Career Fair (Europa) 
 • 9-11 de febrer: V Feria Estudiar en España (Marroc)
 • 10 de febrer del 2021: FPP Mèxic
 • 2-4 de març del 2021: Uniferia Másters (Espanya)
 • 11 de març del 2021: FPP Àsia i sud-est asiàtic
 • 14 i 15 d'abril del 2021: EeE en América Cono Sur (Argentina, Paraguai, Xile i Uruguai)

Sessions informatives en línia 

Durant el curs, s’han organitzat 15 sessions informatives, amb un total de 125 assistents (205 inscrits), dels màsters següents:

 • Recerca Biomèdica: 15 de març, 12 assistents
 • Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut: 25 de març, 23 assistents
 • Investigació en Comunicació: 22 de març, 4 assistents
 • Democracies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat: 17 de març, 1 assistent
 • Estudis Migratoris: 15 de març, 16 assistents
 • Avançat en Ciències Jurídiques: 18 de març, 12 assistents
 • European Global Law: 16 de març, 17 assistents
 • Tecnologies del So i de la Música: 18 de març, 17 assistents
 • Enginyeria Biomèdica Computacional: 19 de març, 2 assistents
 • Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol: 17 de març, 1 assistent
 • Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge: 16 de març, 4 assistents
 • Investigació en Comunicació: 22 d'abril, 4 assistents
 • Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global: 26 d'abril, 4 assistents
 • Enginyeria Biomèdica Computacional: 21 d'abril, 5 assistents
 • Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge: 21 d'abril, 3 assistents

Sessions informatives en línia fora de la UPF

S’han fet 5 sessions informatives en línia, amb un total de 158 assistents:

 • CEE Xina: octubre del 2020, 10 assistents
 • Estudiar en España (Marroc): 11 de febrer, 15 assistents
 • Global Experience Virtual Fair 2021 (Tecnològic de Monterrey, Mèxic): 19 de febrer, 21 assistents
 • UTDT Virtual Study Abroad Fair 2021 (Universitat Torcuato di Tella, Argentina): 8 d'abril, 12 assistents
 • EeE América Cono Sur (Xile, Argentina, Paraguai, Uruguai): 14 d'abril, 100 assistents.

Publicitat a Internet (Google Adwords)

Les campanyes de Google Adwords estan dissenyades de manera que permetin tenir un control més exhaustiu de cada màster quant a despesa. Cada campanya correspon a un màster i a un idioma (català, castellà i anglès). Es limiten de manera geogràfica. Els països se seleccionen segons dos criteris: països target per a la Universitat i per les visites que rep la web de la UPF (Google Analytics). 

Les campanyes que s’han activat durant aquest curs, des de febrer fins a juny, són:

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge

Campanya Espanya: 1.252 clics; campanya Llatinoamèrica: 2.326 clics.

Màster en Recerca en Comunicació

Campanya Espanya: 2.640 clics; campanya Llatinoamèrica: 2.410 clics

Xarxes socials

S'han promocionat els màsters de la UPF i les activitats que hi estan relacionades a través dels comptes institucionals, perquè tenen un gran volum de seguidors i en permeten una cobertura àmplia.

Aquest curs s’han dissenyat les campanyes de pagament a Facebook següents:

 • Màster en Recerca en Comunicació 
 • Sessions informatives en línia dels màsters

Webs de màsters i de doctorats

El nombre de sessions a la web de màsters ha estat de 162.202 (setembre del 2020-juny del 2021). S'han visitat un total de 903.489 pàgines; la durada mitjana de les visites és de 3'33", i el 54,70% de les visites són nacionals. Les internacionals procedeixen principalment de Colòmbia, Perú, Xile, Mèxic i Estats Units.  

Pel que fa a la web de doctorats, el nombre de sessions ha estat de 355.928, amb un total de 5.508.400 pàgines visitades. El 96,22% de les visites són nacionals i les internacionals provenen, majoritàriament, de països de la UE: Regne Unit, Itàlia, França, Estats Units i Alemanya. 

Formulari de consultes de la web de màsters 

Aquest curs s’ha implementat l’ús del CRM (Salesforce) per gestionar les consultes dels candidats que han de cursar un màster a la UPF i s’ha dissenyat un circuit d'atenció de les consultes de dos nivells: equip de primera resposta (UCPI i PIE) i equip de segona resposta (OPD). Els formularis estan publicats en tres idiomes (català, castellà i anglès) i hi ha dos tipus de formularis: un d’informació general i un altre d'específic per programa. 

S'han respost (fins al 3 de juny) un total de 1.360 missatges (equip de primera resposta).

Materials de promoció

S'ha reeditat el fullet general de graus, de màsters i de doctorats, en castellà i en anglès.

D'altra banda, s'han reeditat els fullets específics dels màsters en Current Democracies: Nationalism, Federalism and Multiculturalism; Bioinformatics for Health Sciences i Computational Biomedical Engineering.

També s’han dissenyat bàners per als estands de les fires virtuals en què hem participat.

Vídeos de màsters

Aquest curs s'han produït els vídeos dels màsters en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, en Estudis d’Àsia Pacífic i en Estudis Migratoris.

D’altra banda, aprofitant la participació de la UPF en la celebració de l’Any Nou xinès, organitzada per Casa Àsia Barcelona, s’ha produït un vídeo promocional de la UPF en xinès.

Agents educatius

Durant aquest curs, s'han mantingut els convenis amb les agències educatives següents:

 • Sunwise Group i Ñ Consultoria (Xina)
 • LAE (Llatinoamèrica)
 • Academix (Turquia)

Aquestes agències han aportat 10 estudiants a la UPF (Ñ consultoria 7; LAE 1; Academix 2).

Atenció personalitzada de candidats per videotrucada

Aquest any s’ha iniciat un nova acció per oferir atenció personalitzada als candidats de màster de la UPF. L’eina utilitzada és Skype i des d’abril s'han atès un total de 70 consultes.

Taula 7.13 Promoció dels postgraus, 2020-2021

Campus Júnior

Es tracta d'un programa adreçat a estudiants de tercer i quart curs d'ESO, de primer de batxillerat o bé de cicle formatiu de grau mitjà. Té lloc els mesos de juliol i de setembre i s'hi combinen docència amb una part pràctica

L’oferta ha estat de 30 cursos, dos dels quals n'han ofert dues edicions (el curs passat, 9). Hi havia 442 places i s'hi han inscrit 415 estudiants (160 el curs passat). S’han anul·lat 12 cursos durant els mesos de juny i juliol. La majoria de cursos s'han fet al juliol, excepte dos, que són del setembre.  

Dos cursos de juliol s'han hagut de passar a la modalitat en línia per l'aparició de positius a les classes.

L'oferta final de cursos ha estat la següent:

 • Bacteris: Herois o Malvats (1a. edició). Professors: Marc Talló i Gemma Vilaró. Nombre d’inscrits: 24
 • Bacteris: Herois o Malvats (2a. edició). Professors:  Marc Talló i Gemma Vilaró. Nombre d’inscrits: 24
 • Biologia Computacional i Bioinformàtica: Per una Biologia del Segle XXI. Professors: Hafid Laayouni, Mar Carrió, Óscar Lao, Carlota Rubio, Alexis Molina i Ferriol Calvet. Nombre d’inscrits: 20
 • Bots: de Viodeojocs a Cases Intel·ligents (1a. edició). Professora: Beatriz Cabrero. Nombre d’inscrits: 21
 • Bots: de Viodeojocs a Cases Intel·ligents (2a. edició). Professora: Beatriz Cabrero. Nombre d’inscrits: 18
 • Ciència de Dades: Python, Biomedicina, Web, Xarxes Socials i Molt Més. Professora: Ana Freire. Nombre d’inscrits: 30
 • Com Ser Emprenedor: Aprèn a Generar Bones Idees. Professores: Susana Domingo i Ana Viñals. Nombre d’inscrits: 26
 • Dissenya la Teva Carrera. Professors: Joan Tubau i Teresa Monllau. Nombre d’inscrits: 19
 • Dret per Anar Dret. Professora: Mireia Artigot i Golobardes. Nombre d’inscrits: 25
 • Dret Penal i Cinema. Professora: Mariona Llobet. Nombre d’inscrits: 24
 • Hackers Matemàtics a la Xarxa. Professors: Àngel Garcia-Cerdanya, Zaira Pindado i Xavier Silleres. Nombre d’inscrits: 21
 • Introducció a la Programació Python amb Música Algorítmica. Professor: Ángel Faraldo. Nombre d’inscrits: 14
 • La Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones (aprende la ciencia que está cambiando el mundo). Professor: Rafael Ramírez-Meléndez. Nombre d’inscrits: 21
 • Los Retos del Cerebro. Professor: Miguel Burgaleta Díaz. Nombre d’inscrits: 27
 • M’Agrada Escriure: Curs d’Escriptura Creativa. Professors: Jaume Subirana, Ona Domènech i Manel Ollé. Nombre d’inscrits: 20
 • Parla en Públic i Convenç la Teva Audiència Presencial i en Línia. Professors: Josep M. Castellà i Josep V. Mestre. Nombre d’inscrits: 23
 • Política i Comunicació: Arguments, Idees i Discursos. Professors: Sergi Lostao More, Adrià Reyes i Camil Ungureanu. Nombre d’inscrits: 26
 • Psicofarmacologia: Bases Neurocientífiques i Aplicacions Pràctiques. Professors: Elena Martín i Rafael Maldonado. Nombre d’inscrits: 26

 

UPF Sènior

UPF Sènior és el programa d'estudis universitaris adreçat a majors de 50 anys que permet adquirir coneixements i/o actualitzar-se professionalment, amb una àmplia oferta de més de 180 assignatures, compartint aula amb estudiants de grau.

El curs 2020-2021, s'hi han matriculat un total de 85 estudiants, dels quals 12 ho són per primera vegada (64, el curs passat).

S'han ofert 189 assignatures, de les quals 40% han estat d'Humanitats; 17%, de Traducció, i la resta, d'altres graus. El 75% de les matrícules corresponen a assignatures d'Humanitats; un 9%, a assignatures de Comunicació; un 7%, a assignatures de Ciències Polítiques, i la resta, fins al 100%, a d'altres assignatures d'altres graus.
   

 

Imatge corporativa i Serveis Gràfics

La baixa presencialitat en general i als campus en particular provocada per la covid-19 ha suposat un descens important de producció impresa i un augment de la producció en formats digitals (imatges, PDF, etc.).

Durant aquest curs, destaquen les actuacions següents

 • Disseny de diversos materials per a la campanya d’eleccions al Claustre universitari i la campanya d’eleccions a rector.
 • Maquetació del nou Codi Ètic de la UPF.
 • Disseny de diversos materials per a la difusió del nou marc educatiu EDvolució i el projecte EUTOPIA.
 • Nou disseny i maquetació dels fullets de presentació  de la Universitat.
 • Redisseny de la imatge del Servei de Carreres Professionals i dels seus productes i campanyes.
 • Redisseny de les orles i del material d’acompanyament.
 • Creació de la imatge i materials de difusió de diferents activitats com la I-Week, la Setmana de la Innovació Educativa, els Diálogos Científicos QUAES-UPF, Diké: grans dones juristes, el Foro Alzheimer, el projecte Ciència en Obert, etc.
 • Redisseny de butlletins electrònics amb Mailchimp com L’Hora del Pati, Actualitat UPF o Breus UPF.
 • Adaptació d’imatges per a fons de pantalla virtuals de Meet i Zoom.

Pel que fa a les campanyes periòdiques, cal destacar el nombre i la diversitat de productes que s’elaboren a Serveis Gràfics:

 • Campanya de promoció de graus, màsters i doctorats: maquetació dels productes de promoció (diversos fullets en diversos idiomes) i disseny de diversos elements per a fires virtuals educatives. Aquest curs no s’ha imprès cap producte d’aquest àmbit.
 • Campanyes de promoció de programes del BISS i del BaPIS.
 • Inauguració del curs, acte de Nadal i acte acadèmic de graudació (disseny de diversos productes per a la difusió, maquetació de parlaments i discursos, diplomes, etc.).
 • Matrícula de grau (carpeta per a l’estudiant, fullet sobre violència de gènere, fullet del campus).   
 • Honoris causa: Angela Davis i Christiane Nüsslein-Volhard.
 • Jornades de la Càtedra Pompeu Fabra, en què destaca el disseny i la maquetació del llibre de ponències.
 • Revista institucional 360upf, disseny i infografies.
 • Disseny i maquetació del fullet de l'informe del Síndic de Greuges.
 • I productes diversos per a accions periòdiques com són els Diàlegs Humanístics, la Setmana de la Igualtat, les Jornades Visions d’un Món Desigual, la Fira UPF Solidària, o el Biomedical Research Symposium DCEXS, entre d'altres.

Pel que fa a papereria, destaca la creació de plantilles de paper de carta dels diferents edificis per a Word, disponibles com a plantilles integrades en aquest programa i que permetran editar i imprimir documents oficials sense el paper de carta imprès prèviament. També destaca la nova papereria del nou rector i de l'equip de govern.

Pel que fa a la producció de noves marques, destaquen: Càtedra Eugin, Centre d’Estudis en Estètica, Religió i Cultura Contemporània; Grup de Recerca Live-cell Structural Biology; Grup de Recerca en Biologia Sintètica per a Aplicacions Biomèdiques; Grup de Recerca en Geohumanitats; Grup de Recerca BARG; Grup de Recerca en Assaig Humanístic i Prosa d’Idees; Grup de Recerca Seminari d’Estudis Eslaus; Grup de Recerca Societat Civil, Dret Internacional i Europeu; Unitat de Recerca en Arqueologia Social i del Gènere; Grup de Recerca MTG- Grup Tecnologia Musical; POLCOM-GRP; WiSeCom, Grup de Recerca Wireless & Secure Communications; DIGIDOC; CaSes, entre d’altres.

S’ha dissenyat i s'ha gestionat la producció de diverses peces de marxandatge demanades per diferents unitats de la UPF: motxilla, tasses, paraigua, samarretes, entre d'altres.

Aquest curs, Serveis Gràfics ha fet el trànsit al nou CAU, per al qual s’ha dissenyat un repositori de diverses icones per a ús de totes les unitats i serveis.

Cal destacar també que s’ha continuant fent un treball important en la senyalització dels edificis dels diferents campus, amb l’objectiu d’unificar criteris i d'homogeneïtzar la imatge UPF. Al campus de la Ciutadella està enllestida la nova senyalització de Roger de Llúria i s’ha fet tota la senyalització de la Biblioteca de Jaume I i de la Torre. Pel que fa a senyalització exterior, s’han refet les venecianes d'UPF i Art Track.

Pel que fa al campus del Poblenou, s’està treballant encara en la nova senyalització interna i exterior i en queda pendent la producció i la instal·lació.

Aquest curs, s’ha continuat amb el reforç de la senyalització excepcional per a la covid-19 a tots els campus.

Finalment, cal destacar que s'han impartit quatre edicions d’una acció formativa adreçada al PAS per tal d’ensenyar el funcionament del programa CANVA i per donar algunes nocions de disseny gràfic, composició i funció dels cartells. L’objectiu d’aquesta formació és donar autonomia al personal que treballa sovint en comunicació i difusió d’activiats i millorar la qualitat dels productes gràfics no realitzats a Serveis Gràfics.