Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF 

L'any 2020, el Consell de Govern va aprovar el reconeixement de 2 nous grups de recerca i d’1 unitat, així com la baixa de 2 grups de recerca i d'1 CER.

A 31 de desembre del 2020, el mapa de recerca de la UPF està format per 129 grups (dels quals 38 són coordinats per dones), 16 unitats (4 coordinades per dones) i 7 centres específics de recerca (1 coordinat per una dona).

 

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR 

Dins la convocatòria de l'AGAUR de suport als grups de recerca durant el període 2017-2019 (SGR 2017), la UPF va obtenir el reconeixement de 74 grups de recerca.

 

Centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO

TECNIO és el segell d'acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, als desenvolupadors tecnològics. Aquest segell serveix per identificar i donar visibilitat als centres amb altes capacitats científiques i tècniques que estan considerats com a desenvolupadors de tecnologies diferencials i són capdavanters en la transferència dels seus coneixements i tecnologies cap a la indústria. És una marca que identifica els desenvolupadors públics de tecnologia a Catalunya per a les empreses.
 
Els requisits per obtenir el segell TECNIO tenen en compte l'excel·lència en recerca i tecnologia, aspectes empresarials i de gestió, com ara la utilització d’un sistema intern de gestió de la qualitat, i també elements comercials, relacionats amb les tasques de promoció de les capacitats i tecnologies dels grups.
 
A 31 de desembre del 2020, han renovat l’acreditació com a desenvolupadors TECNIO els grups BCN MedTech, Music Technology Group (MTG), i Bioanalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP).