Visualització del contingut web

Projecte EUTOPIA

EUTOPIA és una aliança de sis universitats europees, emmarcada en un projecte internacional de gran rellevància, que treballa conjuntament per crear una comunitat acadèmica connectada i inclusiva. La iniciativa, finançada per la Comissió Europea, pretén adaptar el model d’educació superior a les necessitats del segle XXI i posar a prova mètodes innovadors de col·laboració per augmentar progressivament la qualitat, la competitivitat internacional i l’atractiu acadèmic de l’ensenyament superior.

L’aliança de la qual forma part la Universitat Pompeu Fabra està formada per sis universitats en total: Universitat Lliure de Brussel·les, Universitat de Göteborg, Universitat CY Cergy de París, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Warwick i Universitat de Ljubljana. Totes són institucions compromeses, ambicioses i agosaradament transformadores. L'aliança compta amb més de 177.000 estudiants i 30.000 membres de personal en plantilla, amb 90.000 alumnes internacionals vinculats a través de les universitats sòcies, i amb centres de recerca en 760 àrees de coneixement diferents.

 

Missió

L’aliança va presentar, el 28 de febrer del 2019, a Brussel·les, la seva candidatura a la convocatòria del programa Erasmus+ "Universitats Europees", amb l’objectiu d’impulsar la seva missió de treballar com una xarxa de campus europeus que afronten els reptes mundials, a través de la recerca col·laborativa, una major mobilitat d'estudiants i personal de la universitat, i amb innovacions compartides que serveixin a un públic més ampli que el de les seves comunitats regionals.

EUTOPIA aspira a crear una comunitat d’aprenentatge comú, una multiversitat amb una forta agenda multilingüe, multicultural, multidisciplinària, capaç de provocar impactes a escala planetària i abordar objectius de desenvolupament sostenible, per assegurar una implementació equilibrada en totes les regions de la Unió Europea.

Al centre d’EUTOPIA hi ha una comunitat d'aprenentatge oberta, creada conjuntament amb acadèmics, estudiants i socis externs. Està previst que, amb el temps, l'aliança pugui incloure altres institucions d'educació superior, tant d’Europa com de la resta del món.

 

Organigrama i equip tècnic

EUTOPIA està format per un equip dedicat totalment i exclusivament al projecte, encapçalat pel vicerector per al projecte d’universitats europees, i format per una coordinació general i una oficina tècnica. EUTOPIA compta també amb una coordinadora acadèmica i diferents tècnics, a temps parcial, per a la majoria de work packages específics.

Per la pròpia naturalesa del projecte, EUTOPIA manté una estreta coordinació amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals, amb el Vicerectorat de Docència, amb el Vicerectorat per a la Recerca i el comissionat per a Projectes d’Educació i Comunicació. Destaquen també, per la seva implicació, el Servei de Recerca, el Servei de Gestió Acadèmica, el Servei de Biblioteca i Informàtica, la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals, la Fundació UPF, i professorat de diverses disciplines i àmbits acadèmics de la UPF.

Des del primer moment, EUTOPIA també s’ha dotat del suport, de l’expertesa i de la col·laboració de diversos agents externs: associate partners i stakeholders que s’han compromès en tot moment a abordar qüestions locals i mundials que van més enllà de les institucions i que afecten la vida de tots els ciutadans europeus, en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i del Benestar Planetari.

 

Comunicació i difusió 

Pel que fa a l’estratègia comunicativa, les sis universitats membres de l’aliança segueixen la línia d'EUTOPIA, complint els paràmetres institucionals europeus. La missió comunicativa dels socis de l’aliança està centrada en la narrativa de la mateixa universitat. Així doncs, les institucions que formen EUTOPIA es posicionen en l’àmbit de l’ensenyament superior en relació amb els valors, objectius, disciplines, especialitats, informació i eines d’influència local, nacional i internacional.

EUTOPIA disposa de diverses plataformes de disseminació per transmetre els seus missatges: la web institucional central EUTOPIA, la web EUTOPIA-UPF i les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin i YouTube), tant en l'àmbit central, com en cadascuna de les sis universitats. A més, actualment, s’està ultimant una plataforma virtual conjunta que serà punt de trobada, discussió i debat tant d’estudiants com dels altres membres del projecte. Estarà operativa al setembre del 2021.

Cadascuna de les sis universitats que conformen l’aliança té organitzacions, institucions i empreses afiliades al projecte. Aquest Pool of Partners s’implica, juntament amb tots els membres de l’aliança, en el desenvolupament de les activitats i les accions del projecte. En el cas de la Universitat Pompeu Fabra, aquests socis col·laboradors són l'Ajuntament de Barcelona, el 22@, l'Incasòl i la Fundació UPF. 

En termes de comunicació interna, tots els membres de l’aliança comparteixen un espai a la plataforma SharePoint, on es publiquen totes les actualitzacions dels diferents projectes, informes, calendari i resum de reunions, esdeveniments, notícies, etc. Els membres també reben EUTOPIA Updates, un butlletí quinzenal dedicat a informar sobre qualsevol notícia, novetat o canvi relacionat amb el projecte. Periòdicament es mantenen reunions entre els diferents equips per consensuar les diferents estratègies.

Entre tots els responsables de comunicació de les sis universitats, s’ha creat i s'ha consensuat una estratègia de comunicació i disseminació comuna. L’objectiu principal és garantir un flux eficaç de comunicació de totes les activitats d’EUTOPIA. Com a tal, aquesta estratègia preveu el mateix fi i objectius del projecte EUTOPIA 2050.

 

Work packages

EUTOPIA està constituïda per set work packages, i com passa habitualment amb aquest tipus de projectes europeus el primer work package i l’últim fan referència a aspectes transversals relacionats amb la governança, la sostenibilitat i la disseminació del projecte. La resta de mòduls corresponen a àmbits específics, i cadascun està liderat i coliderat per una universitat de l’aliança.

 

WP 1: Governance structures and strategy for managing a European University 

WP 2: Common learning communities

WP 3: Common knowledge creation communities across research and innovation

WP 4: Place-making capacity, policy and practice

WP 5: Inclusion and capacity development

WP 6: Grounded and global internationalisation

WP 7: Sustainability and dissemination policy practice

 

La Universitat Pompeu Fabra lidera el WP4 - Place-making capacity, policy and practice, juntament amb el colideratge de la Universitat de Warwick, i en aquest sentit ha dissenyat un procés d’innovació oberta que ha de contribuir a construir un campus universitari global, fomentar dinàmiques d’aprenentatge impulsades pels reptes, i alhora, afavorir la connexió de la universitat amb el seu entorn. Especialment, la iniciativa tracta reptes globals a escala local, com són l’emergència climàtica, l’accés a l’habitatge, l’envelliment i la qualitat de vida, o la reducció de les desigualtats. 

La Universitat Pompeu Fabra també té un paper destacat en el WP6 - Grounded and global internationalisation, que colidera, juntament amb la Universitat de Warwick. La internacionalització és un pilar fonamental del projecte, sobretot ara que la mobilitat ha estat virtual. 

El WP2 - Common learning communities, liderat per la Universitat Lliure de Brussel·les i coliderat per la Universitat de Göteborg, és també central en el projecte, atès que estableix el model educatiu de l’aliança, un model basat en unitats d'aprenentatge que han d’acabar convertint-se en comunitats d’aprenentatge interconnectades entre si. 

Des del WP3 - Common knowledge creation communities across research and innovation, liderat per la Universitat de Göteborg i coliderat per la Universitat CY Cergy de París, s’implementen totes les convocatòries i propostes relacionades amb l’àmbit de la recerca i l'Open Science. 

El WP5 - Inclusion and capacity development, liderat per la Universitat de Ljubljana i coliderat per la Universitat Lliure de Brussel·les, tracta el tema de la inclusió i la desigualtat i es coordina des d’Eslovènia perquè és la institució més ben situada i posicionada per projectar-se a la zona dels Balcans. 

Finalment el WP1, liderat per la Universitat de Ljubljana, i el WP7, liderat per la Universitat de CY Cergy de París, sobre governança i disseminació respectivament, obren i tanquen el projecte.

 

Gestió econòmica i financera

El projecte EUTOPIA és una de les 41 iniciatives escollides a tot Europa en el marc de la convocatòria competitiva "Iniciatives de les universitats europees”, llançada per la Comissió Europea en dues fases. 

La primera va comptar amb la participació de 54 projectes i 114 institucions d’educació superior. D’aquests 54 projectes, en van sortir escollides 17 aliances. 

La segona convocatòria va comportar la participació de 62 projectes més i 165 institucions d’educació superior, i es van seleccionar 24 noves aliances d'universitats europees. Així doncs, el nou total és de 41 aliances i 280 institucions que hi estan involucrades.

 

EUTOPIA, horitzó 2050

La crisi sanitària causada per la covid-19 ens obliga a replantejar-nos el funcionament de les nostres universitats. Les urgents mesures que s’han hagut d’aplicar arreu del món han derivat en l’ús extensiu d’eines digitals per a l’educació, i EUTOPIA no n’ha quedat al marge. Els membres de l’aliança han treballat de manera eficaç, a distància, mantenint reunions i trobades virtuals que han pogut fer-se més enllà de qualsevol frontera. Aquesta nova situació, amb nous mètodes de treball, ja forma part de la identitat internacional i innovadora d’EUTOPIA.

És evident que les circumstàncies actuals han impactat en les activitats acadèmiques i socials inicials d’EUTOPIA. Tot i això, mentre es volen preservar totes les iniciatives i les oportunitats del projecte, els presidents, rectors i vicerectors de l'aliança EUTOPIA reafirmen els ideals de lliure circulació per a tots els estudiants i el personal. Així doncs, s’aplicaran mesures col·laboratives dissenyades per promoure els beneficis socials, acadèmics i econòmics de la mobilitat física i digital.

Actualment, l'aliança EUTOPIA treballa per desenvolupar la seva estratègia més enllà de l'etapa pilot dels projectes 2050 i TRAIN. Aquesta estratègia constituirà la base de la nova candidatura per a la pròxima convocatòria de la Comissió Europea per a Universitats Europees, que tindrà lloc a la tardor del 2021. La Comissió Europea vol que les aliances creixin de 6 a 9 universitats, prenent com a possibles candidates universitats de totes les regions d'Europa. L'objectiu és que el 10% de les universitats europees participin en aliances, és a dir, 500 universitats (actualment n’hi ha 280). El treball que s'està desenvolupant ara és, precisament, veure com podem continuar amb l'establiment de la Universitat Europea EUTOPIA i fixar les bases perquè es converteixi en una realitat.

Tot treballant pel benestar i la seguretat de tothom, volem adaptar-nos al que sembla una nova realitat organitzativa, i, així, reinventar les nostres universitats. El gran repte és superar els efectes de les pandèmies sense retallar la xarxa i la mobilitat necessàries per a l’educació i la investigació a les universitats europees del futur. La resposta serà digital i europea. A EUTOPIA estem preparats per afrontar el repte.