• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • Seu electrònica
  • ca
  • Campus Global

Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes

La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP), constituïda el 2014 (normativa modificada l’abril del 2018) amb la voluntat de contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics i de protecció de dades personals en projectes de recerca relacionats amb els éssers humans, ha continuat la seva activitat tant formativa com de revisió de projectes.

Quant a la formació, la CIREP va organitzar quatre sessions adreçades als estudiants, al PDI i al PAS involucrat en activitats de recerca, que van tenir molt bona acollida. A més, durant el curs acadèmic 2020-2021, la CIREP també ha posat a disposició de la comunitat UPF un curs en línia sobre aspectes ètics i de protecció de dades personals. 

Pel que fa a les sol·licituds de revisió ètica i de protecció de dades, la Comissió va registrar un total de 37 sol·licituds noves d’àmbits acadèmics dels campus de la Ciutadella i del Poblenou i va emetre 39 certificats de conformitat ètica.