Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes

La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP), constituïda el 2014 (normativa modificada l’abril del 2018) amb la voluntat de contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics i de protecció de dades personals en projectes de recerca relacionats amb els éssers humans, ha continuat la seva activitat tant formativa com de revisió de projectes.

Quant a la formació, la CIREP va organitzar quatre sessions adreçades als estudiants, al PDI i al PAS involucrat en activitats de recerca, que van tenir molt bona acollida. A més, durant el curs acadèmic 2020-2021, la CIREP també ha posat a disposició de la comunitat UPF un curs en línia sobre aspectes ètics i de protecció de dades personals. 

Pel que fa a les sol·licituds de revisió ètica i de protecció de dades, la Comissió va registrar un total de 37 sol·licituds noves d’àmbits acadèmics dels campus de la Ciutadella i del Poblenou i va emetre 39 certificats de conformitat ètica.