Pla d’Actuacions 2018-2020

El Pla d’Actuacions 2018-2020 de la UPF va ser aprovat pel Consell de Direcció l’abril del 2018. El document segueix l’estructura del Pla Estratègic de la UPF i s’organitza en els mateixos set eixos temàtics. El Pla consta de 31 projectes i de 76 actuacions.

Per tal de facilitar la gestió dels projectes, cada actuació té un responsable polític (un membre del Consell de Direcció) i un responsable de gestió (un membre de l’equip de Gerència), així com la identificació de les principals unitats que han d’estar implicades en el desenvolupament de cada actuació. Per garantir-ne el correcte seguiment, cada actuació preveu també uns indicadors de compliment i el calendari previst d’execució.

Cal destacar que aquest pla no recull totes les accions de la gestió ordinària de les unitats de la Universitat, sinó només aquelles que despleguen els projectes estratègics dels membres del Consell de Direcció. A banda, cada unitat té els seus propis plans operatius que complementen aquest pla.

Durant el mes de maig del 2019, es va desplegar una eina que permet fer un seguiment exhaustiu del grau de desplegament del Pla. Durant el curs 2020-2021 se n'han fet dos, utilitzant l'eina: el del mes de desembre del 2020 i el de març del 2021.

Amb aquesta informació recollida durant el període, es dóna per finalitzat el Pla d'Actuacions 2018-2020 per a l'any 2021; i mentre el nou equip de govern defineix el nou pla d'actuacions, es prorroguen algunes de les actuacions no finalitzades durant el Pla d'Actuacions 2018-2020.