El PDI de la UPF ha obtingut resultats notables en la captació i atracció de fons per a la recerca i la transferència. Molt breument cal destacar el següent:

  • El 2020 s'ha assolit un finançament global de 43 milions d'euros (xifra lleugerament superior als 42,6 obtinguts l'any 2019, i als 40,6 del 2018). Aquest finançament augmenta fins als 46,6 milions d'euros si s'inclouen els ajuts del PDI de la UPF gestionats per les entitats del Grup UPF (CREI, CRG, IBEI, IMIM, IRB i ISGlobal).
  • El finançament europeu, amb gairebé 15 milions d'euros del global, és la principal font de finançament de la UPF i consolida la Universitat en els primers llocs entre les entitats espanyoles en captació de recursos europeus.
  • El finançament autonòmic i estatal es troben al voltant dels 11 milions d'euros.