La UPF va crear el programa UPFund - Patrocini i Mecenatge, amb l’objectiu d’articular una iniciativa institucional orientada a captar recursos externs, per donar un nou impuls a les relacions de la Universitat amb el teixit social i empresarial.

 

Objectius

El programa UPFund - Patrocini i Mecenatge té com a objectiu general crear vincles estables entre la UPF i les empreses o les institucions que puguin generar valor afegit a la creació, la gestió i la transmissió del coneixement i que, a més, aportin recursos a la Universitat.

A partir d’aquesta premissa, els objectius específics del programa són els següents:

  • Promoure la relació estable amb empreses i institucions (reforçant la xarxa de relacions de la UPF) per facilitar la seva implicació en projectes d’interès mutu.
  • Consolidar, donar suport i impulsar noves accions de patrocini.
  • Fomentar i interioritzar la cultura del fundraising dins de la UPF.
  • Facilitar el reconeixement públic de la col·laboració rebuda d’organitzacions i donants individuals que ens atorguen la seva confiança.

 

Estructura i línies d'actuació

El programa ha estructurat les seves línies d’actuació en els àmbits següents:

  • Projectes

Catàleg dels projectes UPF que estan oberts a rebre aportacions de recursos externs, classificats en:

Beques Comunitat UPF: un instrument de la Universitat que permet disposar de recursos permanents per finançar diferents programes d'ajuts a l'estudi. El Fons de Beques UPF es nodreix d’aportacions d’empreses i d'institucions, d’aportacions dels mateixos estudiants UPF en el moment de matricular-se, d’aportacions dels alumni, dels ciutadans en general i del mateix pressupost general de la UPF.

Projectes solidaris: s’impulsa l’acció social i les activitats de solidaritat a la UPF de manera participativa, transversal i compromesa, en el marc de les accions de responsabilitat que tenim envers la societat, recollint aportacions per a projectes relacionats amb la solidaritat que s'apleguen, s'impulsen i es gestionen des del programa UPF Solidària.

Projectes de recerca: són una mostra de l’activitat investigadora de la UPF que necessita cert suport de recursos externs. Els projectes d’aquesta secció responen a un perfil amb certs paràmetres en comú, com ara la joventut o l'experiència dels investigadors, els continguts del projecte (previsió d’impacte en la societat), la novetat o l'oportunitat del projecte o bé la dificultat d'accés a recursos econòmics.

Projectes singulars: projectes que compleixen el requisit de la singularitat pel seu objectiu, pel seu plantejament, o per la destinació dels resultats; i que tenen també caràcter estratègic com a conseqüència del benefici col·lectiu que persegueixen, ja que afavoreixen la competitivitat en el sector productiu, o tenen interès socioeconòmic en l'escenari nacional. S'hi inclourien, com a exemple, activitats genèriques d'investigació, desenvolupaments tecnològics, impuls d'infraestructures, demostració de tecnologies, o difusió i realització d'activitats socialment responsables.
 

  • Per què col·laborar amb la UPF?

En aquest àmbit s'exposen una relació d’arguments (reconeixement, prestigi, notorietat, exclusivitat, captació de talent...) pels quals les empreses i les institucions poden estar interessades a col·laborar amb la UPF, bé sigui mitjançant una aportació econòmica, bé sigui amb accions de patrocini i mecenatge, i amb la garantia que aquestes accions seran reconegudes públicament i adequadament per la Universitat.

  • Reconeixements

Des d’aquesta àrea del programa, agraïm als Amics de la UPF, als estudiants i als graduats, a les empreses, i a totes les institucions i fundacions que han fet donacions a favor de la UPF la seva generosa col·laboració.
S'hi recullen les activitats de promoció i de reconeixement als donants que es fan anualment, entrevistes i impressions personals d’alguns dels principals donants de la UPF, així com la “Llista d’honor de donants”, que aplega els noms dels patrocinadors corporatius de la Universitat Pompeu Fabra.

  • Càtedres d'empresa

Un dels instruments més adequats per establir una bona relació entre universitat i empresa, i l’eina ideal per formalitzar col·laboracions estables i a llarg termini. Les relacions que s’estableixen a través d’aquests acords van més enllà de l’àmbit estrictament econòmic i permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca i/o transferència de tecnologia i coneixement.

  • Més informació

Un apartat d’informació útil per a les  persones físiques/jurídiques interessades a col·laborar amb la UPF: s'hi detallen els diferents tipus de col·laboracions (mecenatge, patrocini), models de documents (contractes i convenis), legislació vigent, i els principis ètics de la UPF per acceptar donacions filantròpiques.
També s’hi expliquen els beneficis fiscals i els percentatges de deducció aplicables a les donacions fetes a favor de la Universitat.
 

Convenis de patrocini i mecenatge tramitats

Durant l’any 2020, s’han gestionat a la UPF 30 convenis de col·laboració que recullen aportacions corporatives provinents d’empreses privades i/o d'institucions sense ànim de lucre per un import de 2.195.623,72 euros, un contracte publicitari per un import de 11.250,00 euros i 8 contractes de donació per un import de 67.127,12 euros. Aquests resultats obtinguts són, en gran mesura, fruit de la iniciativa, l'esforç i la col·laboració de tota la comunitat universitària (professors, investigadors i responsables dels diferents àmbits de coneixement i serveis de la Universitat). 

També s’han formalitzat dos convenis de càtedra d’empresa, un amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona per crear la càtedra Re-Generation UPF sobre reptes globals, governança urbana i benestar planetari, i un altre amb l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) per posar en marxa la càtedra APCE-UPF Habitatge i Futur.


Convenis de col·laboració signats amb empreses privades i institucions sense ànim de lucre

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ POMPEUFARRA
ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES
CASIO ESPAÑA, SL
CELLNEX TELECOM, SA
CRG-FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA
EUGIN
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS
FUNDACIÓ JOSEP IRLA
FUNDACIÓ PALARQ
FUNDACIÓ ZOO BARCELONA
FUNDACIÓN BBVA
FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR
FUNDACIÓN QUAES
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
GOBIERNO VASCO
IBERDROLA CLIENTES, SAU
IDEOGRAMA, SA
NAE COMUNICACIONS, SL
OBRA SOCIAL "LA CAIXA"
SANTANDER
SEQIRUS UK LTD
SILK APLICACIONES, S.L.U.
UNICLAU

 

Contractes de patrocini signats amb empreses privades i institucions

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA
 

Contractes de donació

ADOBE Inc.
AGROLIMEN, SA
ASSOCIACIÓ POMPEUFARRA
CISCO SYSTEMS Inc.
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS
López Rodríguez, Cristina
Serra Picamal, Xavier
Wing, Rita

 

Càtedres d'empresa

Noves càtedres d'empresa

Càtedra Re-Generation UPF sobre reptes globals, governança urbana i benestar planetari

La UPF i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) van signar el dijous 11 de febrer del 2021 un conveni per crear la càtedra Re-Generation UPF sobre reptes globals, governança urbana i benestar planetari, vinculada a la Unitat de Coordinació Acadèmica de Comunicació. Aquest conveni va ser signat per Jaume Casals, rector de la UPF, i Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB i president del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, una entitat pública que impulsa la dinamització econòmica, el progrés social i la creació d’ocupació.

Van assistir a l’acte virtual Daniel Serra, delegat del rector per a la coordinació del Patrocini, el Mecenatge i les Càtedres d’Empresa; Josep Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació, i Francesc Subirada, director de la Iniciativa UPF per a la Ciutadella del Coneixement. Van estar acompanyats per Gemma Sendra, directora executiva de la càtedra Re-Generation UPF, i Carles Feixa, catedràtic d’Antropologia Social de la UPF i director científic de la càtedra.

La càtedra s’emmarca en el projecte Benestar Planetari de la Universitat, que vol donar resposta a una situació d’emergència global als diversos àmbits del coneixement, a partir d’un treball transversal i interdisciplinari. També s’alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, i suposa una aposta decidida de la UPF per assumir la seva responsabilitat com a centre d’excel·lència de recerca i docència internacional en aquest àmbit.

Inclourà diversos programes a l’entorn dels reptes globals i el benestar planetari: de debat i de reflexió; de transferència de coneixement, i de finançament d’acceleració de projectes de recerca i innovació relacionats amb la definició i implementació de transformacions urbanes. A més, la càtedra preveu crear, d’una banda, un laboratori urbà orientat a la resolució dels reptes concrets que tenen les ciutats, especialment Barcelona, i de l’altra, xarxes de col·laboració entre ciutats, moviments socials i agents empresarials.

En virtut de l'acord, que tindrà una durada de tres anys, el CZFB es compromet a fer una aportació econòmica anual de 30.000 euros, per impulsar el funcionament de la càtedra, que neix amb vocació innovadora i de transferència al teixit empresarial, institucional i associatiu. Amb aquesta voluntat, se centrarà en la promoció econòmica de la ciutat, i prioritzarà la recerca de nous nínxols laborals de qualitat, en àmbits de futur i amb valor afegit, com poden ser l’economia verda i l’economia digital.

Un altre dels aspectes en què posarà èmfasi la càtedra serà el de la joventut, com a grup social especialment innovador, capaç de generar noves respostes davant els reptes que la societat es planteja en la sortida de la crisi provocada per la pandèmia.
 

Càtedra APCE-UPF Habitatge i Futur

El 12 de març del 2021, Jaume Casals, rector de la UPF, i Lluís Marsà, president de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), van signar un conveni de col·laboració, en virtut del qual es creava la nova càtedra APCE-UPF Habitatge i Futur, que fomentarà la docència, la recerca i la difusió de coneixement en l’àmbit del sector immobiliari. Sota la direcció de Josep Maria Raya, professor de la UPF i de Tecnocampus-UPF, la càtedra promourà sinergies que aportin valor afegit a la formació dels futurs professionals de l’àrea d’habitatge i urbanisme i una millora de les polítiques públiques en aquest àmbit, i quedarà vinculada a la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Economia i Empresa de la UPF.

Per part de la Universitat, van assistir a l'acte Jaume Casals, rector de la UPF; Daniel Serra, delegat del rector per a la coordinació de les càtedres d’Empresa i director del Departament d’Economia i Empresa de la UPF, i el director de la càtedra, Josep Maria Raya, professor del mateix departament i catedràtic i director de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del Tecnocampus-UPF. I per part d'APCE, hi van participar Lluís Marsà, president de l’ACPE, i Marc Torrent, director general de l’APCE.

La nova càtedra tindrà la seva seu al campus de la Ciutadella de la UPF, que permetrà utilitzar les seves aules i instal·lacions per desenvolupar els objectius de l'acord. La Universitat contribuirà al desenvolupament de les activitats de la càtedra aportant-t'hi personal docent i investigador, infraestructura cientificotècnica i administrativa. El seu objectiu primordial serà la formació, la recerca i la transferència de coneixement en les àrees d’economia de l’habitatge i urbanisme, una tasca que desenvoluparà tenint en compte la transversalitat d’aquest sector amb altres àmbits econòmics i socials, com el turisme, la sostenibilitat i les noves formes de vida. L’avaluació de polítiques públiques, la preparació d’informes del mercat de l’habitatge i monogràfics respecte a algun tema d’actualitat seran els eixos d’actuació més immediats.

 

Altres activitats

Foment de la cultura i l’art contemporani entre la comunitat universitària

Acord marc de col·laboració entre la UPF i la Fundació Joan Miró

La Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Joan Miró van signar el 28 d'octubre un acord de col·laboració de quatre anys (renovables) per fomentar l’interès per l’art contemporani i la Col·lecció de la Fundació entre la comunitat universitària. Aquest acord marc, que permetrà desenvolupar diverses iniciatives al llarg del temps, es rubricarà amb la creació de la càtedra Fundació Joan Miró-UPF d’Art Contemporani, la cessió temporal de dues obres de la Col·lecció de la Fundació a la UPF i d’una part del fons de la Biblioteca de la Fundació a la Biblioteca General de la UPF.

L’acte de signatura del conveni, que es va celebrar a la UPF, va comptar amb la participació de Marko Daniel, director de la Fundació Joan Miró, i Jaume Casals, rector de la UPF. També hi van assistir Sònia Villegas, coordinadora de l’àrea artística de la Fundació; Javier Aparicio Maydeu, delegat de Cultura de la Universitat; Jaume Badia, gerent de la UPF; Dolors Ricart, sotsdirectora gerent de la Fundació, i Sara Puig, presidenta del Patronat de la Fundació.

L’acord s’integra dins el Programa de Cultura de la UPF i s’avé amb les missions educativa i científica de la Universitat. Un dels objectius principals del programa és teixir una xarxa d’acció amb institucions, organismes, empreses o moviments culturals per generar i promoure la cultura i contribuir, d’aquesta manera, al canvi social.

La càtedra Fundació Joan Miró-UPF d’Art Contemporani formalitzarà una col·laboració que vol ser àmplia i duradora entre la Universitat i la Fundació. Permetrà als especialistes de la Fundació i als acadèmics de la UPF desenvolupar projectes d’intercanvi i suma de coneixement, propiciarà l’estudi de l’obra de l’artista i els fons del museu entre els alumnes i potenciarà les relacions de la Universitat amb el seu entorn cultural. La creació de la càtedra suposarà la implantació d’una figura amb fortes implicacions en ambdues institucions.