Òrgans de govern

Consell de Direcció

Arran del nou mandat rectoral, s'ha modificat el Consell de Direcció que s’ha estructurat en vuit vicerectorats. Cadascun d’ells, a banda de la persona que els encapçala, es completa amb diversos càrrecs comissionats, delegats i directors. Tots ells formen el Consell de Direcció, integrat per 26 persones, sense el rector, que té com a objectiu facilitar la cohesió i l'acció de govern. El Consell de Direcció es caracteritza perquè hi ha representació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària i de totes les unitats de coordinació acadèmica de la Universitat, i contempla la paritat de gènere.

Rector

Oriol Amat i Salas

Vicerectorat Adjunt

Vicerector adjunt al rector

David Sancho Royo

Comissionat per a la UPF-BSM i l’Estratègia de la UPF

Carles Ramió Matas

Comissionada de Política Lingüística

Mireia Trenchs Parera

Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat

Vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat

Ester Oliveras Sobrevias

Directora de la Unitat d’Igualtat

Rosa Cerarols Ramirez

Comissionat de Benestar Planetari

Josep Lluís Martí Màrmol

Vicerectorat d’Internacionalització

Vicerector d’Internacionalització

Antoni Luna Garcia

Comissionat per al Projecte Eutopia

Pelegrí Viader Canals

Delegada per al Projecte Educatiu d’Eutopia

Aida Torres Perez

Directora de la BAPIS

María Morrás Ruiz-Falco

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica

Vicerector d’Ordenació Acadèmica

Sergi Torner Castells

Coordinador de les PAU

Àngel Gil Estallo

Vicerectorat de Professorat i de Relacions amb la Comunitat

Vicerector de Professorat i de Relacions amb la Comunitat

Pablo Pareja Alcaraz

Delegada d’Estudiants

Clara Velasco Rico

Delegat per a la Implantació dels Estudis de Medicina

Fernando Giráldez

Vicerectorat de Recerca

Vicerector de Recerca

Enric Vallduví Botet

Comissionat de Política Científica

José García Montalvo

Directora de l’Escola de Doctorat

Núria Sebastián Galles

Vicerectorat de Transferència del Coneixement

Vicerectora de Transferència del Coneixement

Eulàlia de Nadal Clanchet

Delegada de Transferència de Coneixement en Ciències Socials i Humanitats Helena Ramalinho

Vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació

Vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació

Manel Jimenez Morales​

Comissionada per a la Recerca en Innovació Educativa

Davínia Hernández Leo

Comissionada per al projecte EDvolució

Pilar Medina Bravo

Secretari general

Pere Torra i Pla

Gerent

Jaume Badia Pujol

Cap del Gabinet del Rectorat

Àngels Ingla Mas

 

Claustre

El Claustre s’ha reunit en una ocasió, en sessió ordinària, el 17 de novembre del 2020 per primera vegada de forma telemàtica.

Consell de Govern

El Consell de Govern s’ha reunit en sis ocasions. Cal tenir present que totes les reunions es van realitzar telemàticament.

Normativa

El Consell de Govern ha aprovat la normativa sobre el funcionament a distància de les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra. També ha modificat la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra.

Comissions

Durant aquest curs s’ha renovat la Comissió de Reclamacions de la UPF i s’ha creat la Comissió d’Internacionalització, en substitució de la Comissió de Relacions Internacionals.

 

Eleccions

Nou rector

Del 3 al 5 de maig del 2020 van tenir lloc les eleccions a rector de la UPF, amb un cens de 14.803 electors (entre estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis). Del total de vots emesos, el 65% van ser favorables al candidats. La participació total va ser d’un 18,22%. Les eleccions es van fer exclusivament mitjançant vot electrònic.

El professor Oriol Amat i Salas, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la UPF, va prendre possessió del càrrec el dia 28 de maig del 2021.

Claustre

Durant el curs 2019-2020 es van convocar eleccions al Claustre universitari que es van deixar sense efecte a causa de la pandèmia. En aquest curs s’han convocat de nou i del 27 de novembre al 2 de desembre del 2020 es van a dur a terme mitjançant vot electrònic, exclusivament. Els membres de la comunitat universitària, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiants de grau i màster universitari i doctorat van poder escollir els seus representants.

Consell de Govern

Durant el segon trimestre es van fer les eleccions per escollir els representants claustrals al Consell de Govern. També es va votar amb la plataforma de vot electrònic.

Degans i directors

Al llarg del curs 2020-2021 han tingut lloc les eleccions als càrrecs de degà de la Facultat d’Economia i Empresa (Walter Garcia Fontes Badanian), degà de la Facultat de Comunicació (Carles Pont Sorribes) i degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge (Carme Bach Martorell).Pel que fa als directors de departament s’han fet eleccions per escollir la directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Anna Espunya Prat), el director del Departament de Comunicació (Jordi Balló Fontova) i del director del Departament de Ciències Polítiques i Socials (Francisco Javier Arregui Moreno).

Juntes de centre

Al llarg del curs s'han fet les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de les juntes de centre de l’Escola d’Enginyeria, de la Facultat de Comunicació, de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials,  de la Facultat d'Humanitats, de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Les quatre últimes eleccions s’han efectuat per primer cop mitjançant el vot electrònic.

Normativa

S’ha modificat el Reglament Electoral de la UPF en determinats aspectes operatius que faciliten i aclareixen les actuacions en el marc d’unes eleccions.

També s’ha aprovat la Normativa d’aplicació als procediments electorals amb votació electrònica.
 

Estructura acadèmica

Centres acadèmics adscrits

Per resolució EMC/3353/2020, de 16 de desembre (DOGC 8303, de 24 de desembre del 2020) la Generalitat ha aprovat la desadscripció d'Elisava Escola Superior de Disseny de la Universitat Pompeu Fabra, reconeixent la seva integració a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 

Normativa

El Consell de Govern ha modificat la Normativa per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF.