En els programes de recursos humans en l’àmbit de la recerca, durant l’any 2020 s’han aconseguit 105 ajuts (72 predoctorals i 33 postdoctorals), 42 dels quals per a dones (un 40% del total). En l’etapa predoctoral, la incorporació de dones se situa al voltant del 39%; mentre que en l’etapa postdoctoral les dones representen un 42% del personal incorporat. En aquest apartat es destaquen els resultats a les diferents convocatòries d'ajuts predoctorals i postdoctorals.

 

Incorporació de personal postdoctoral

Ramón y Cajal

El programa Ramón y Cajal té com a objectiu promoure la incorporació d'investigadors als organismes públics de recerca, cofinançant el cost de la contractació durant cinc anys. A més, s'atorga un ajut complementari per tal de facilitar l'inici de les tasques de recerca dels investigadors contractats. La resta del finançament prové de la Generalitat de Catalunya i del pressupost de la Universitat. La convocatòria 2019 de l'Agencia Estatal de Investigación es va resoldre el 2020, i es van atorgar 5 ajuts (2 dones, 3 homes) per contractar cinc nous investigadors a la Universitat Pompeu Fabra.

Juan de la Cierva

El programa Juan de la Cierva permet incorporar joves doctors investigadors als organismes públics de recerca i es desdobla en dos: Juan de la Cierva-Formació (JdlC-F), per a doctors recents, i Juan de la Cierva-Incorporació (JdlC-I), per a doctors amb una petita experiència com a investigadors postdoctorals. Tots dos programes tenen com a objectiu refermar les capacitats adquirides i cofinancen la contractació durant dos anys per al programa de formació i durant tres per al d’incorporació. L'any 2020, es van obtenir 9 nous ajuts: 7 a través del programa Juan de la Cierva-Formació (5 dones, 2 homes) i 2 a través del programa Juan de la Cierva-Incorporació (1 dona, 1 home).

Beatriz Galindo

L’objectiu del programa Beatriz Galindo és afavorir la captació, formació i mobilitat del talent investigador format primordialment a l’estranger en sectors d’interès estratègic nacional, així com promoure la qualitat i competitivitat del PDI a les universitats espanyoles. L’ajut cofinança la contractació de personal investigador durant 4 anys en les modalitats de sènior i júnior. L’any 2020 la UPF va rebre 1ajut en la modalitat de júnior (1 home).

ICREA Sènior

El programa ICREA Sènior depenent de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu fonamental contractar investigadors per al sistema català de recerca. Durant el 2020, es va convocar una nova crida per incorporar investigadors de gran prestigi als grups de recerca de les universitats i els centres de recerca de Catalunya centrada en els àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències de la salut i de la vida. Es va aprovar la incorporació de 3 nous investigadors ICREA Sènior (1 dona, 2 homes).

ICREA Acadèmia

El programa ICREA Acadèmia depenent de la Generalitat de Catalunya es va llançar el 2008 amb l'objectiu d'impulsar i premiar l'excel·lència de la recerca dels professors de les universitats públiques de Catalunya. té com a objectiu  Els resultats de la convocatòria 2019 s'han publicat l'any 2020. La UPF va obtenir 7 nous ajuts (4 dones, 3 homes). En conjunt, en les 11 convocatòries publicades, la UPF acumula 64 guardonats (19% del total de 344 atorgats a les universitats catalanes).

Beatriu de Pinós

El programa Beatriu de Pinós, convocat per l’AGAUR, té com a objectiu la contractació postdoctoral durant tres anys per a personal que no hagi obtingut el doctorat a la universitat on es vol incorporar o bé que hagi fet una estada postdoctoral a l’estranger durant tres anys. L'any 2020, es van incorporar a la UPF 6 investigadors (3 dones, 3 homes).

Junior Leader "la Caixa"

Aquest programa d’ajuts postdoctorals de tres anys de la Fundació Bancària de la Caixa té com a objectiu fomentar la recerca d'alta qualitat i innovadora a Espanya i donar suport als millors talents científics de qualsevol nacionalitat i temàtica que vulguin continuar la seva carrera investigadora en territori espanyol.  El 2020 la UPF va obtenir 2 ajuts (2 homes).

 

 

Incorporació de personal predoctoral

Ajuts per promoure la formació de doctors en programes de solvència formativa i investigadora a través d'ajuts a la contractació i la mobilitat. La persona s'incorpora a un departament i col·labora en els projectes de recerca que s'hi desenvolupen. Les convocatòries principals de formació predoctoral són les següents:

FI

Ajuts atorgats per l'AGAUR per un període de tres anys. A la convocatòria 2020, la UPF va obtenir 30 ajuts FI, els beneficiaris dels quals van ser 15 dones i 15 homes.

FI-SDUR

L’AGAUR va crear al 2019 la primera convocatòria FI-SDUR, que té com a objectiu atorgar ajuts de suport als diferents departaments i unitats de recerca de les universitats catalanes. En aquesta primera convocatòria, la UPF va obtenir 9 ajuts FI, els beneficiaris dels quals van ser 3 dones i 8 homes.

FPI

Ajuts atorgats per l'Agencia Estatal de Investigación com a complement d'un projecte R + D i que permeten contractar un estudiant de doctorat durant quatre anys. L'any 2020, la UPF va obtenir 26 ajuts FPI (7 a dones, 19 a homes).

FPU

Ajuts per contractar personal predoctoral durant 4 anys i atorgats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. L'any 2020, la UPF va obtenir 5 ajuts FPU (1 a dona, 4 a homes).

Beques INPhINIT de La Caixa

El programa INPhINIT de beques predoctorals de La Caixa per a centres d'excel·lència Severo Ochoa i María de Maeztu, que es va posar en marxa l'any 2017, té com a objectiu fomentar la contractació durant tres anys de joves investigadors excel·lents en els camps de les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l'enginyeria i les matemàtiques.  El programa INPhINIT rep el suport de la Comissió Europea a través del mecanisme de cofinançament COFUND de les accions Marie Sklodowska-Curie del programa Horitzó 2020. L'any 2020, la UPF va obtenir 3 beques en el marc d'aquest programa (2 dones, 1 home).