Presentació

La UPF va llançar l’any 2018 la iniciativa Benestar Planetari (Planetary Wellbeing), una estratègia institucional a llarg termini impulsada pels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, i basada en el projecte de Salut Planetària promogut per la Fundació Rockefeller i The Lancet.

La iniciativa, que sorgeix a proposta del rector Jaume Casals, ha estat coordinada per Josep Maria Antó, director científic d’ISGlobal; Josep Lluís Martí, vicerector per a la direcció de projectes d’innovació, i Lela Mélon, investigadora del Departament de Dret. En aquest marc, aquest curs acadèmic la Universitat ha dut a terme diverses iniciatives, entre les quals destaquen:

Governança del projecte i marc de treball institucional

La Taskforce del projecte, integrada pels promotors i la resta d'investigadors participants, s’ha encarregat de prendre les decisions estratègiques, dissenyar les accions i plans pertinents i implementar aquestes accions a la Universitat. El grup de treball ha mantingut les seves reunions trimestrals aquest curs 2020-2021 i es compon dels membres següents:

Taskforce

Direcció del projecte

 • Prof. Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra
 • Prof. Josep Maria Antó, director científic d’ISGlobal 
 • Prof. José Luis Martí, vicerector per a la direcció de projectes d'innovació
 • Prof. Lela Mélon, investigadora del Departament de Dret

Impulsors institucionals

 • Mònica Figueras, vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat
 • Cristina Gelpí, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència
 • Pablo Pareja, vicerector per a la direcció de projectes d'acollida, participació i acompanyament d'estudiants
 • Enric Vallduví, vicerector per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca
 • Isabel Valverde, vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització
 • Manel Jiménez, director del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK)
 • Pilar Medina, coordinadora d'Activitats Acadèmiques Especials
 • Àngels Ingla, cap del Gabinet del Rectorat

Impulsors acadèmics

 • Humberto Llavador, Departament d'Economia i Empresa
 • Ester Oliveras, Departament d'Economia i Empresa
 • Jacint Jordana, Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Ricard Solé, Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Ángel Rodrigo, Departament de Dret
 • Paula Casal, Departament de Dret
 • Carla Lancelotti, Departament d'Humanitats
 • Ana Freire, Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Carles Pont, Departament de Comunicació
 • Marcel Mauri, Departament de Comunicació
 • Cristina O’Callaghan, ISGlobal

Tercer plenari de Benestar Planetari

En segon lloc, cal destacar que l’esdeveniment principal organitzat per la Taskforce és la sessió plenària anual, en què 80-100 investigadors de la UPF interessats en el Benestar Planetari tenen l’oportunitat d’intercanviar els seus coneixements i investigacions, aprendre els uns dels altres i establir nous contactes per al futur interdisciplinari. 

La celebració del tercer plenari de Benestar Planetari va tenir lloc en format virtual el 4 de desembre del 2020 i va comptar amb la participació central de l’economista francès Marc Fleurbaey, professor de la Universitat de Princeton i de la Paris School of Economics, especialitzat en economia del benestar i economia normativa. Així mateix, els coordinadors del projecte, Josep Lluís Martí i Josep Maria Antó van exposar algunes de les conclusions més importants de la publicació en la qual es trobaven treballant, "On the Planetary Wellbeing Strategic Framework". 

Durant la jornada també es van presentar els resultats d’alguns projectes d’investigació que van rebre finançament en la primera convocatòria de recerca de Benestar Planetari:

 • “Forced migration and cognitive development during childhood”, de Miguel Burgaleta
 • “Informative HR based guide about climate change communication”, d’Ana García
 • “Interactive Policy Explorer for Planetary Wellbeing”, de Mario Ceresa
 • “Youth Global Engagement for Climate Action. The results of a pilot study of Fridays for Future - BCN”, de Mariona Ferrer i Roger Soler

Emergència climàtica

El 2020, la Taskforce del projecte Benestar Planetari, amb la implicació específica dels vicerectors de compromís social (Mònica Figueras) i innovació (José Luis Martí), la delegada del rector en sostenibilitat (Ester Oliveras) i Josep Maria Antó van impulsar la creació d’un grup de treball d’alt nivell sobre emergències climàtiques que es pogués centrar a identificar i implementar accions més urgents de transformació institucional vinculades a l’emergència climàtica. El grup ha mantingut diverses reunions durant els darrers anys. Entre les principals fites assolides el curs 2020-2021, en destaquen:

Elaboració del Pla de Sostenibilitat Ambiental 2021-2024

El Pla de Sostenibilitat Ambiental de la Universitat es troba en la seva fase final. El juny del 2021, s’ha presentat a la comunitat universitària, amb una crida per fer-hi propostes concretes d’accions per portar a terme. Aquest document s’origina en el marc de la Taula d’Emergència Climàtica de la UPF, que va detectar la necessitat d’elaborar un pla de sostenibilitat ambiental que s’adaptés als actuals reptes i oportunitats en aquest àmbit i que agrupés tota l’acció que la UPF vol fer en els pròxims anys en la cerca de la sostenibilitat de la seva activitat quotidiana. 

El pla s’organitza a l’entorn de deu eixos: Canvi climàtic; Energia; Aigua; Infraestructures saludables i sostenibles; Mobilitat; Residus; Alimentació; Inversions, procediments i subministraments sostenibles; Comunicació i Sensibilització; Aliances amb la societat.

Càlcul de la petjada de carboni de la UPF

L’informe sobre la petjada de carboni (publicat el 2020) és una de les pedres angulars del nou Pla de Sostenibilitat Ambiental. Es va encarregar a la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic la confecció d’un informe que calculés l’impacte de la petjada de carboni de la UPF en el decurs del 2018. El càlcul s’ha fet seguint el protocol de gasos d’efecte hivernacle (GHG Protocol) i la norma ISO 14064, i l’estudi comprèn l’activitat feta als campus del Poblenou, de la Ciutadella, del Mar, així com a l’edifici Mercè i al centre adscrit ESCI-UPF.

Recerca

Publicació del primer article sobre “Benestar Planetari” 

El concepte Benestar Planetari ha estat definit per primer cop en una revista científica. L’article, publicat el març del 2020 a Sustainabilty, és també la primera publicació conjunta dels investigadors del projecte.

Amb el títol “The Planetary Wellbeing Initiative: Pursuing the Sustainable Development Goals in Higher Education”, l’article defineix el concepte de Benestar Planetari com “l’estàndard més alt de benestar assolible per als éssers humans i no humans i els seus sistemes socials i naturals”. Alhora, suposa també la presentació mundial de la iniciativa i s’integra en l’estratègia de la Universitat de convidar altres universitats i centres de recerca a col·laborar en aquesta agenda de futur.

A més dels directors de la iniciativa, l’article compta amb la participació de diversos experts internacionals, entre els quals, Howard Frumkin, un dels màxims experts mundials en salut planetària, i Marc Fleurbaey, un dels economistes internacionals més reconeguts en l'àmbit del benestar i el canvi climàtic.

Llançament de la tercera convocatòria d’ajuts a la recerca en Benestar Planetari 2021

La tercera convocatòria de projectes de recerca a l'entorn del Benestar Planetari està dotada amb un pressupost de 146.000 euros, igual que les edicions anteriors. 

La convocatòria té com a objectiu promoure una nova generació d'acadèmics amb un fort enfocament en Benestar Planetari i promoure la investigació multidisciplinària en aquest camp. Amb aquest objectiu, s’han agrupat les ajudes en tres categories diferents:

 • Categoria 1: ajuts per a la formació d’estudiants de doctorat (fins a 10.000 euros)
 • Categoria 2: projectes de recerca pilot i establiment de col·laboracions de recerca en Benestar Planetari (fins a 100.000 euros)
 • Categoria 3: organització de tallers, conferències i congressos (fins a 36.000 euros)

Es preveu que la resolució dels ajuts es publiqui l'1 de juliol.

Docència

Durant aquest curs s’ha treballat en diverses iniciatives que veuran la llum el curs vinent, entre les quals:

 • La creació d’un programa de màster interuniversitari sobre salut planetària amb la UOC i l’ISGlobal (la primera edició es llançarà el setembre del 2021).
 • Implementació experimental d’introduir els ODS en els plans d’estudis existents. S’està executant el projecte pilot “Treballar els ODS a través de la metodologia ABP i ABPj”, amb 15 cursos de grau. El pròxim curs acadèmic, aquest projecte pilot es consolidarà i s’estendrà a 30 cursos universitaris més.
 • La creació d’un mínor en Benestar Planetari: s’ha treballat en la identificació d’una sèrie de cursos de grau que podrien formar part de l’oferta d’un programa de mínor en Benestar Planetari, que requerirà la realització de 12 a 30 ECTS addicionals que complementaran els programes de grau dels estudiants matriculats en aquest mínor. Aquest nou minor s’obrirà el pròxim curs acadèmic.

Divulgació i disseminació del coneixement

Organització de la conferència (In) Corporate Sustainability

Celebrada el setembre del 2020, la conferència es va organitzar a l’entorn de tres temes: Contractació pública sostenible, Dret i pràctica corporativa sostenible i Sostenibilitat en l’educació superior. 

L’objectiu de la trobada era centrar-se en les sinergies que es creen a partir de la combinació de les idees sobre els reptes de la sostenibilitat i les solucions de diferents disciplines, responent a la necessitat d’un enfocament interdisciplinari i multidisciplinari per crear un canvi sistèmic cap a la sostenibilitat. 

Participació en els Diàlegs Humanístics 2021

Natalia Fabra, professora d’economia de la Universitat Carlos III de Madrid i directora de l’EnergyEcoLab, i Humberto Llavador, professor d’economia de la UPF, la Barcelona GSE i investigador a l’Institute of Political Economy and Governance (IPEG) van parlar sobre les oportunitats econòmiques i socials davant de la crisi climàtica. El diàleg va tenir lloc el 23 de febrer del 2021 i es va retransmetre en streaming.

Convocatòria de la tercera edició dels premis al millor TFG i TFM en Benestar Planetari

Amb l’objectiu de reconèixer els treballs de grau i de postgrau en estudis sobre Benestar Planetari fets a la UPF, es convoca la tercera edició dels premis als millors TFG i TFM en Benestar Planetari. 

Aquests premis estan cofinançats per la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF i per la Barcelona School of Management-UPF amb 1.000 euros per a les dues modalitats. La convocatòria ha estat oberta fins al 16 de juliol del 2021.

Convocatòria de la tercera edició del premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF al millor treball TFG sobre temes de RSC

Amb l’objectiu de promoure la incorporació de temes de responsabilitat social corporativa als estudis de la UPF, es convoca la tercera edició d’aquest premi, que reconeix el millor TFG sobre temes d’RSC durant el curs 2020-2021.

El premi està finançat per la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF i comporta un ajut de 1.000 euros per a l'estudiant o estudiants guanyadors. La convocatòria ha estat oberta fins al 16 de juliol del 2021.

Comunicació

Actualització de la web de la iniciativa

En sintonia amb els avenços duts a terme en el marc del projecte Benestar Planetari, s’han dut a terme diverses millores a la web, entre les quals destaquen:

 • S’ha afegit un nou menú sobre els ODS per donar més visibilitat a les accions que la UPF desenvolupa a l’entorn d’aquest tema.
 • S’ha redissenyat completament el menú de Divulgació per donar més visibilitat a les conferències organitzades a l’entorn del Benestar Planetari (amb enllaços directes a les gravacions o a les galeries d’imatges). També s’ha incorporat un apartat d’articles i d'entrevistes per donar-hi més visibilitat.
 • S’ha reorganitzat tot el contingut del menú de Recerca, posant especial èmfasi en les convocatòries d’ajudes a la recerca en Benestar Planetari
 • S’ha millorat el disseny del menú d’Emergència climàtica, afegint-hi una figura de “rellotge”, amb el temps que queda per prendre mesures contra el canvi climàtic.
 • S’ha afegit un formulari de contacte directament vinculat a l’adreça de correu de la iniciativa i s’ha destacat l’article de la revista Sustainability. Ambdós canvis s’han fet a la Home.